Anta normalstadgar för NSF-scoutkår på kårårsmötet 2019

I NSF:s ansökan om statsbidrag har vi, från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), fått anmärkning på det sätt NSF:s kårer antagit sina stadgar. Det vill vi såklart komma till rätta med inför kommande granskningar! Därför behöver alla NSF:s scoutkårer vid årsmötena 2019 besluta om kårernas stadgar på nytt.

Här finns Stadgar för NSF-scoutkår att ladda ner.

Nedan följer tips för att ert arbete med detta ska bli så enkelt som möjligt. Har ni några frågor, tveka inte att höra av er!

Innan årsmötet:

 • lägg till punkten ”Antagande av stadgar för XXX-scoutkår” på föredragningslistan

Under årsmötet:

 • kåren antar normalstadgar för NSF-scoutkår som sina egna (§§32-50 samt §64)
 • årsmötet protokollförs och protokollet undertecknas sedan av sekreterare och justerare
 • Förslag på att-sats till protokollet: Årsmötet beslutade att anta normalstadgar för NSF-scoutkår.

Efter årsmötet:

 • kåren noterar datum för beslutet under fliken Stadgar i eBas
 • Kåren laddar upp det underskrivna årsmötesprotokollet under fliken Årsmötesprotokoll i eBas
 • Kåren laddar upp dokumentet ”Stadgar för XXX NSF-scoutkår” i eBas under fliken Årsmötesprotokoll (alternativt skickar in till kansliet).

Dokumentet ”Stadgar för XXX NSF-scoutkår” ska innehålla:

 • kårens namn
 • datum och ort för beslut
 • att stadgarna antagits vid ett årsmöte
 • underskrifter av justeringspersonerna med namnförtydligande

Ett fåtal kårer har valt att skriva egna stadgar. Om kåren valt att ändra i stadgarna måste §§ 32-39 samt § 64 från normalstadgarna finnas med. Passa på att kolla över era stadgar! I övrigt kan kåren lägga till egna skrivningar. Väljer kåren att göra egna skrivningar måste dessa godkännas av NSF:s och Scouternas förbundsstyrelser innan de börjar gälla. Skriv in egna ändringar i eBas under Stadgar.

Om ni har frågor kring detta, kontakta anneli.simu@nsf.scout.se eller 0709-28 60 80.

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Kalender

  Aug
  4

  Aurora utmanarläger 2019

  Storvallen
  Visa alla datum

  Aurora utmanarläger 2019

  Aug
  4
   
  Aug
  5
   
  Aug
  6
   
  Aug
  7
   
  Aug
  8
   
  Aug
  9
   
  Sep
  20

  Rixhajk

  Storvallen
  Visa alla datum

  Rixhajk

  Sep
  20
   
  Sep
  21
   
  Sep
  22
   
  Oct
  4

  Arbetshelg på Kungshol

  Visa alla datum

  Arbetshelg på Kungshol

  Oct
  4
   
  Oct
  5
   
  Oct
  6
   
  Oct
  11

  Förbundsmöte 2019

  Älmhult
  Visa alla datum

  Förbundsmöte 2019

  Oct
  11
   
  Oct
  12
   
  Oct
  13
   
  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND