CAM – vårt profilprojekt i Världens Barn 2017

I bergsområdet i norra Thailand stödjer organisationen CAM barn vars föräldrar är hivsmittade, missbrukare eller har dött i Aids. Okunskapen om hur hiv smittar är utbredd, och de som drabbas blir diskriminerade och ibland utstötta ur gemenskapen i byn.

Genom Världens Barn får familjerna ekonomiskt stöd till hälsovård och stipendier så att barnen kan gå i skolan. Men lika viktiga är de läger som organisationen ordnar för barnen. Där får de möta andra barn i samma situation och får stöd i att förstå att det inte är deras fel att familjen har det svårt. Ofta tar barnen på sig skulden för familjens svårigheter. Tack vare stödet från Världens Barn får de utsatta barnen uppleva glädje och gemenskap och känna att de är en värdefull del av samhället.

Två syskon som får hjälp är New 14 år och Nate 12 år. De lever med sin gamla farmor som nästan är helt blind. Hon försörjer familjen genom att fläta mattor av bananblad som används som tak. En bra dag kan hon tjäna 25 kronor. Det räcker inte till mat, skoluniformer och böcker till barnen.
Om det inte vore för stödet från Världens Barn skulle inte New och Nate kunna gå i skolan och därför riskera att bli fast i fortsatt fattigdom och utsatthet.

Cirka 200 barn om året får hjälp via projektet som har fått bidrag från Världens Barn sedan 2011.

Foto: Helena Goldon

2017 ger projektet

 • Stöd till 150 barn (80 flickor och 70 pojkar) som kommer från dysfunktionella familjer genom hembesök och fritidsaktiviteter.
 • Skolstipendier till 50 barn á 770 kr
 • Ett två-dagars läger för barn och deras vårdnadshavare som är eller inte är hiv-smittade
 • Utbildning och stöd till ca 400 vårdnadshavare till de utsatta barnen, om barns rättigheter, kopplingen mellan alkohol, hälsa och fattigdom och hur de bäst stöttar barnens självkänsla och utveckling.
 • Praktiskt och finansiellt stöd till de 10 familjer i mest behov. Det kan vara reparationer av bostaden, stöd till att säkra en inkomst eller nödhjälp.
 • Minst fyra ”livskunskap” träningstillfällen för barn och vuxna från utsatta familjer. Bland annat för att stärka barnens motstånd mot risker som ex. missbruk, att hamna i prostitution och tonårsgraviditeter.
 • Bidraget från Världens barn går direkt till barnen och familjerna. CAMs löner och organisation finansieras från annat håll.

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND