Utmanarscoutting 2018

apr
20
18:00
apr
21
apr
22
15:00
apr
20
-
apr
22
Visa detaljer
Plats: Jonsered
Arrangör: Utmanarscoutkommittén
Kostnad: 100 kr
Kontaktperson: David Jonsson
E-post: david.jonsson@nsf.scout.se
Sista anmälningsdatum: 2018-04-10

Tingshandlingarna hittar du här!

Tingets ljuva dagar närmar sig, och snart sammanstrålar alla förbundets kära utmanare i Sveriges hjärta, Jonsered. Välkomna hit på diskussioner, aktiviteter och en chans att skapa minnen ni aldrig kommer glömma!

Tinget börjar kl 18:00 på fredag och slutar ca 15:00 på söndagen.

Vi kommer vara utomhus större delen av helgen, så ta med dig varma kläder!

Resa

Boka era biljetter till/från Jonsered.
För medlemmar i NSF finns reseutjämning att söka, efter arrangemangets slut.

Festkväll

Klädkod under festkvällen är varma myskläder för utomhusbruk.

Kostnad

Deltagaravgiften är 100 kr och betalas senast den 13/4.
Kostnaden betalas till förbundets Bg 405-1041 eller Swishas till 123 467 20 51 (NSF Deltagaravgifter), märk betalningen med Ting och ditt namn.

Målsmanslapp

Här hittar du målsmanslapp för Tinget 2018. Ta med den utskrivna lappen till Tinget eller maila den till david.jonsson@nsf.scout.se innan.

Kallelse till Utmanarscoutting

Härmed kallar Utmanarscoutkommittén (UScK) utmanarlagens ombud till Tinget 2018, klockan 08:00, lördagen den 21 April i Jonsered, i enlighet med §4.7 i utmanarnas bestämmelser. Tinget avslutas under eftermiddagen söndagen den 22 April.

Varje utmanarscoutlag har rätt att utse två ombud. Skulle laget ha fem medlemmar har det rätt att utse tre ombud, och därefter ytterligare ett ombud för var tredje medlem. Varje utmanarscout i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund kan bli utsedd till ombud, såvida dessa inte är medlemmar i UScK.

Fullmakt för ombud vid Tinget utfärdas av utmanarscoutlaget och ska skrivas under av utmanarscoutledare, kårordförande eller vice kårordförande. På fullmakten ska alla lagmedlemmars namn finnas med. De som är utsedda till ombud markeras och övriga på listan fungerar som suppleanter.

Fullmakten ska vara förbundsexpeditionen tillhanda senast fyra veckor före Tingets öppnande. Skulle fullmakten vara förbundsexpeditionen tillhanda försent så får dessa ombud endast rösträtt om de i tid inskickade ombudsfullmakternas ombud beslutar detta.

En fullmakt finns att ladda ner här.

Som anges i bestämmelsernas §4.2 läggs motioner till Tinget av utmanarscoutlag eller den enskilde utmanarscouten och ska vara förbundsexpeditionen eller UScK tillhanda senast sex veckor innan tingets öppnande. Du hittar även ett formulär för att skicka in motioner här:
https://goo.gl/forms/2wRCoxZPwTWLlntp1

Handlingar till tinget publiceras senast fyra veckor innan tingets öppnande på förbundets hemsida.

Till sina resekostnader till Tinget 2018 finns reseutjämning att söka. Detta innebär att du får tillbaka pengar för resekostnader över 150 kr, såväl ombud som deltagare.

Välkommen på ett demokratiskt arrangemang!
/Utmanarscoutkommittén

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND