Utmanarscoutting 2019

Feb
1
Feb
2
Feb
3
Feb
1
-
Feb
3
Visa detaljer
Plats: Flen
Arrangör: Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, Utmanare från Flen och Eskilstuna scoutkårer
Kostnad: 100kr
Kontaktperson: Philip Andersson
E-post: flenphilip13@gmail.com
Sista anmälningsdatum: 11 januari

Välkommen till Utmanarscoutting 2019!

Välkommen på TING19 i glassiga lilla Flen! Vi lovar er en toppenhelg, håll bara koll så att ni inte missar att kliva av tåget!

Kallelse till Utmanarscoutting 2019

Härmed kallar Utmanarscoutkommittén (UScK) utmanarlagens ombud till Tinget 2019, den 1 februari i Flen, i enlighet med §4.7 i utmanarnas bestämmelser. Tinget avslutas under eftermiddagen söndagen den 3 februari.

Varje utmanarscoutlag har rätt att utse två ombud. Skulle laget ha fem medlemmar har det rätt att utse tre ombud, och därefter ytterligare ett ombud för var tredje medlem. Varje utmanarscout i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund kan bli utsedd till ombud, såvida dessa inte är medlemmar i UScK.

Ombudsfullmakt

Fullmakt för ombud vid Tinget utfärdas av utmanarscoutlaget och ska skrivas under av utmanarscoutledare, kårordförande eller vice kårordförande. På fullmakten ska alla lagmedlemmars namn finnas med. De som är utsedda till ombud markeras och övriga på listan fungerar som suppleanter. Fullmakten ska vara förbundsexpeditionen tillhanda senast fyra veckor före Tingets öppnande. Skulle fullmakten vara förbundsexpeditionen tillhanda försent så får dessa ombud endast rösträtt om de i tid inskickade ombudsfullmakternas ombud beslutar detta. Ombudsfullmakten hittar du här.

Motionera till Tinget

Som anges i bestämmelsernas §4.2 läggs motioner till Tinget av utmanarscoutlag eller den enskilde utmanarscouten och ska vara förbundsexpeditionen eller UScK tillhanda senast sex veckor innan tingets öppnande. Du hittar även ett formulär för att skicka in motioner här: https://goo.gl/forms/2wRCoxZPwTWLlntp1

Anmälan

Du anmäler dig via länken här. Sista anmälan är den 11 januari.

Målsmans lapp, som behövs ifall du som deltar är under 18 år, kan du ladda ner här! Ta med den underskriven till Tinget eller maila den till Agnes Manninen anm.manninen@gmail.com innan arrangemanget börjar.

Deltagaravgiften ska betalas senast den 11/1 2019 till Flens bank-giro 182-8227 och skriv ”Ting, Namn och Kår”

Resa

Resor bokas till och från Flen station (fyll bara i Flen på SJ). Boka resa med ankomst efter kl. 18 på fredag kväll och avgång efter kl. 15 på söndag.

För resekostnader till Tinget 2019 finns reseutjämning att söka. Detta innebär att du får tillbaka pengar för resekostnader över 150 kr, såväl ombud som deltagare.

Boende

Vi kommer att bo i masslogi, så ta med dig liggunderlag, sovsäck och nalle!

Mat

Ni kommer att få lagad mat, men ta med egna matgrejer (Kåsa/tallrik, mugg och bestick).

 

Välkommen till ett demokratiskt arrangemang!

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND