Timmersdala Scoutkår

Välkommen till Timmersdala Scoutkår!

Scoutkåren har verksamhet för barn och ungdom från årskurs 2-9. Vi har ungefär 70 medlemmar från Timmersdala och Lerdala med omgivning.

Verksamhet

Vår scoutkår bedriver verksamhet vid Motionsspåret i Timmersdala, mest utomhus. Vi trivs bättre ute än inne.

Skogen, eldplatserna, bollplanerna, grillstugan, belysta spår, scoutstugan.. Vid Motionsspåret kan vi göra mycket roligt – året runt!

Spårarna           

Terminsprogram för spårare 2018

Terminsprogram hittar du här

spararscoutDu som går i årskurs 2 och 3 är välkommen att vara med i Spårarscouterna. Vi har en avdelning som heter Småkrypen, som träffas varannan torsdag (ojämna veckor) kl. 18-19.30.

Ledare

Ingvar Johansson
Tel. 0500-417189
Mobil 070-5761165
ingvar.johansson@nsf.scout.se

grafik siselgarn

Upptäckarna            

Terminsprogram Gnagarna Hösten 2018

Terminsprogram hittar du här

upptackarscoutDu som går i årskurs 4 och 5 är välkommen att vara med i Upptäckarscouterna. Vi har en avdelning som heter Gnagarna, som träffas onsdagar kl. 18-19.30.

Ledare                                                   

Anna-Lena Holm                          och Markus Almerud
Mobil 0703-061991
a.lena.holm@gmail.com

grafik siselgarn

Äventyrarna         

Terminsprogram för äventyrare 2018

Terminsprogrammet hittar du här

aventyrarscoutDu som går i årskurs 6-9 är välkommen att vara med i Äventyrarscouterna. Vi har en avdelning som heter Rovdjuren, som träffas onsdagar kl. 18-20.

Ledare

Gunnel Johansson
Tel. 0500-417189
Mobil 0793-469559
gunnel.j@nsf.scout.se

grafik siselgarn

Utmanarna

utmanarscoutI årskurs 9 + gymnasiet kan man vara med i ett gäng Utmanare. Som utmanare planerar och genomför man träffar mest på egen hand. Scoutkåren kan hjälpa till med lokal, materiel, sponsring av aktiviteter, mm.

Just nu har vi inget utmanargäng, utan scouter som går i gymnasiet är ledare för yngre scouter.

Kontaktperson

Gunnel Johansson, gunnel.j@nsf.scout.se

grafik löv 5

Om kåren

Scoutkåren bedriver verksamhet i Timmersdala, för barn och ungdomar från Timmersdala- och Lerdalatrakten. Huvuddelen av verksamheten sker utomhus vid Motionsspåret i Timmersdala.

Timmersdala Scoutkår bildades år 1989 och är en kår inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.

Verk­samheten bedrivs enligt scoutmetoden:

Scoutlag och scoutlöfte – Patrullsystemet – Lära genom att göra – Stödjande och lyssnande ledarskap – Symboler och ceremonier – Friluftsliv – Lokalt och globalt samhällsengagemang.

All verksamhet i kåren leds av ideella ledare.

Alla medlemmar, ung som gammal, inbjuds och beslutar om kårens verksamhet – vid kårens årsmöte samt kårstämmor vår och höst.

 

Kårstyrelse

Ordförande
Gunnel Johansson
gunnel.j@nsf.scout.se

Vise ordförande
Markus Almerud

Sekreterare
Anna-Lena Holm
a.lena.holm@gmail.com

Kassör
Ingvar Johansson
ingvar.johansson@nsf.scout.se

Ledamöter:

William Kjernald

Dorotea Filipsson

Kajsa Lundgren

Suppleant: Ellen Bergström Klaar

 

Arbetsplan 2018

Vad vi vill åstadkomma 2018

 • Timmersdala scoutkår ska erbjuda utvecklande och stimulerande aktiviteter.
  • Kåren ska ha regelbundna möten för spårare, upptäckare och äventyrare.
  • Utmanarscouter erbjuds deltaga på äventyrarscouternas möten samt distriktets och förbundets utmanaraktiviteter.
  • Tonvikten för scoutavdelningarna ska vara scouting utomhus.
  • Gemensamma arrangemang, för alla scoutavdelningar i scoutkåren, ska anordnas vår och höst.
  • Om resurser finns ska scoutkåren även erbjuda kompletterande verksamhetsformer t.ex. i samarbete med konsulent, flyktingförläggning eller fritidsgård.
 • Alla yngre scouter ska erbjudas att delta i minst en övernattning/utfärd/hajk per år.
 • Alla äldre scouter ska erbjudas att delta i minst en övernattning/utfärd/hajk per termin.
 • Alla scouter i kåren ska erbjudas att delta i ett läger på sommaren.
  • ”NORPORÉE” läger för spårar- och upptäckarscouter 1-3 juni, med besök på Borås djurpark.
  • ”BLÅ GRYNING” läger i Dalarna för äventyrarscouter 16 – 22 juli.
  • ”HOME 2018” läger i Österrike för äventyrar- och utmanarscouter 4-16 augusti.
 • Alla scouter i kåren ska erbjudas att träffa nya kompisar från Nykterhetsrörelsens scoutförbund och övriga förbund samt se nya platser.
  • Utmanarscouterna skall erbjudas aktiviteter inom hela Sverige.
  • Alla medlemmar skall erbjudas att träffa andra scouter inom kommunen och distriktet.

PERSONLIGT STÄLLNINGSTAGANDE

 • Drogfriryggsäcken ska användas aktivt i alla avdelningar.
 • Personlig drogfrihet diskuteras i vår verksamhet.

MEDLEMSANTAL

 • Vi ska göra insatser för att behålla vårt medlemsantal.
 • Vi ska bjuda in nya scouter samt nya vuxna.
 • Vi ska jobba aktivt med att slussa in intresserade vuxna – som vill bli scoutledare eller på annat sätt stötta scoutkåren. Målet är att få nya ledare ev. med hjälp av verksamhetsutvecklare.

UTBILDNING

 • Äventyrarscouterna ska erbjudas att delta i patrulledarkursen ”Solvargsveckan”.
 • Ledarutbildning inom Scouternas utbildningssystem ”Ledarskapsön” ska erbjudas ledare och utmanarscouter.
 • Ledare ska uppmuntras att hålla sig uppdaterad gällande utvecklingen inom scouterna och IOGT-NTO-rörelsen.

LEDARVÅRD

 • Utmanarscouter och äldre scouter ska erbjudas ledaruppdrag, med stöd av erfaren ledare.
 • Ledaraktiviteter ordnas av kåren under året, som komplement till distriktets och förbundets ledaraktiviteter.

OMVÄRLD

 • Föräldrar till scouter ska regelbundet få information om scoutkårens verksamhet.
 • Kårstyrelsen ska hålla sig informerad om vad som är på gång i skolan och samhällena Timmersdala och Lerdala.

KRISPLAN

 • Kåren ska utarbeta en krisplan.
 • Krisplanen ska finnas tillgänglig i kårens lokaler samt på hemsidan.

PR OCH INFORMATION

 • Kårens informationsblad uppdateras årligen med aktuell information.
 • Kårens hemsida uppdateras regelbundet med aktuell information.
 • Scoutkåren ska arrangera eller medverka i någon utåtriktad aktivitet, som syns i Timmersdala och Lerdala.
 • Grillstugan ska hållas i gott skick och vara öppen för allmänheten.

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014

grafik löv 4

Lokaler

Huvuddelen av verksamheten sker utomhus vid Motionsspåret i Timmersdala. Där finns eldplatser, gräsplaner, skog och stigar.

Scoutkåren har byggt en grillstuga som rymmer ca. 25 personer. Öppet för alla.

 

 

 

 

 

Kåren hyr en liten barrack och ett förråd vid motionsspåret. Kåren hyr Timmersdala Motions klubbstuga – vid behov.

Scoutdräkt

Timmersdala scoutkår har subventionerat pris på alla scoutdräkter. Beställ din scoutdräkt av scoutkåren. Beställningsblankett med priser hittar du här.
tornbygge%20o%20torkning

Bli medlem

Du är välkommen som medlem

•Årskurs 2-3: Spårare
•Årskurs 4-5: Upptäckare
•Årskurs 6-9: Äventyrare
•Årskurs 9 och gymnasiet: Utmanare
Om du inte redan är med i en scoutgrupp – kontakta oss.

Här kan du själv registrera dig som medlem

Blankett för att meddela scoutkåren ditt namn, adress, osv.

Betala in din medlemsavgift till Timmersdala scoutkår, PG 461 41 56-0

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är för närvarande 250 kr per person eller 600 kr per familj.

 • Ange ditt namn + ”Medlemsavgift 2018” på inbetalningen.
 • Namnge alla som ska vara medlemmar, om du betalar familjeavgift.

Som medlem i Timmersdala scoutkår och Nykterhetsrörelsens Scoutförbund lovar du att leva helnyktert så länge du är medlem.

Läs mer om medlemskap i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund här.

Kontakt

Vi kan berätta mer om Timmersdala scoutkår

Gunnel Johansson
0500-41 71 89 , 0793-46 95 59
gunnel.j@nsf.scout.se

Anna-Lena Holm
070-306 19 91
a.lena.holm@gmail.com

 

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  #

  Kalender

  feb
  22

  Aktiva Hus – distanskurs

  Wendelsbergs folkhögskola
  Visa alla datum

  Aktiva Hus – distanskurs

  aug
  31
   
  sep
  1
   
  sep
  2
   
  nov
  9
   
  nov
  10
   
  nov
  11
   
  feb
  22
   
  feb
  23
   
  feb
  24
   
  maj
  10
   
  maj
  11
   
  maj
  12
   
  mar
  2

  Utbildning för utbildare del 1

  Visa alla datum

  Utbildning för utbildare del 1

  mar
  2
   
  mar
  3
   
  mar
  22

  TASS-helg för utmanarscouter 2019

  Åby, Utby, Reftele och Östersund
  Visa alla datum

  TASS-helg för utmanarscouter 2019

  mar
  22
   
  mar
  23
   
  mar
  24
   
  apr
  12

  Scoutgalan 2019

  Växjö
  Visa alla datum

  Scoutgalan 2019

  apr
  12
   
  apr
  13
   
  apr
  14
   
  apr
  13

  Utbildning för utbildare del 2

  Visa alla datum

  Utbildning för utbildare del 2

  apr
  13
   
  apr
  14
   
  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND