Timmersdala Scoutkår

Välkommen till Timmersdala Scoutkår!

Scoutkåren har verksamhet för barn och ungdom från årskurs 2 till gymnasiet. Vi har medlemmar från Timmersdala och Lerdala med omgivning.

Verksamhet

Vår scoutkår bedriver verksamhet vid Motionsspåret i Timmersdala, mest utomhus. Vi trivs bättre ute än inne.

Skogen, eldplatserna, bollplanerna, grillstugan, belysta spår, scoutstugan.. Vid Motionsspåret kan vi göra mycket roligt – året runt!

Spårarna           

Terminsprogram för spårare 2017

Terminsprogram hittar du här

spararscoutDu som går i årskurs 2 och 3 är välkommen att vara med i Spårarscouterna. Vi har en avdelning som heter Småkrypen, som träffas varannan torsdag kl. 18-19.30.

Ledare

Ingvar Johansson                        och William Kjernald
Tel. 0500-417189
Mobil 070-5761165
ingvar.johansson@nsf.scout.se

grafik siselgarn

Upptäckarna            

Terminsprogram Gnagarna Hösten 2017

Terminsprogram hittar du här

upptackarscoutDu som går i årskurs 4 och 5 är välkommen att vara med i Upptäckarscouterna. Vi har en avdelning som heter Gnagarna, som träffas onsdagar kl. 18-19.30.

Ledare                                                   

Anna-Lena Holm                          och Markus Almerud
Tel. 0511-80492
Mobil 0703-061991
a.lena.holm@gmail.com

grafik siselgarn

Äventyrarna         

Terminsprogram för äventyrare 2017

Information om Höstterminen 2017 finns här

aventyrarscoutDu som går i årskurs 6-9 är välkommen att vara med i Äventyrarscouterna. Vi har en avdelning som heter Rovdjuren, som träffas onsdagar kl. 18-20.

Ledare

Gunnel Johansson                 samt Sebastian Johansson och Kajsa Lundgren
Tel. 0500-417189
Mobil 0793-469559
gunnel.j@nsf.scout.se

grafik siselgarn

Utmanarna

utmanarscoutDu som går i årskurs 9 + gymnasiet är välkommen att vara med i Utmanarna. Vårt utmanargäng heter LSM , ”Little SkaUt Maffia” – de träffas då och då.

Kontaktperson

Gunnel Johansson, gunnel.j@nsf.scout.se

grafik löv 5

Om kåren

Scoutkåren bedriver verksamhet i Timmersdala, för barn från Timmersdala- och Lerdalatrakten. Huvuddelen av verksamheten sker utomhus vid Motionsspåret i Timmersdala.

Timmersdala Scoutkår bildades år 1989 och är en kår inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.

Verk­samheten bedrivs enligt scoutmetoden:

Scoutlag och scoutlöfte – Patrullsystemet – Lära genom att göra – Stödjande och lyssnande ledarskap – Symboler och ceremonier – Friluftsliv – Lokalt och globalt samhällsengagemang.

All verksamhet i kåren leds av ideella ledare.

Alla medlemmar, ung som gammal, inbjuds och beslutar om kårens verksamhet – vid kårens årsmöte samt kårstämmor vår och höst.

 

Kårstyrelse

Ordförande
Gunnel Johansson
gunnel.j@nsf.scout.se

Vise ordförande
Markus Almerud

Sekreterare
Anna-Lena Holm
a.lena.holm@gmail.com

Kassör
Ingvar Johansson
ingvar.johansson@nsf.scout.se

Ledamöter:

William Kjernald

Dorotea Filipsson

Ellen Bergström Klaar

 

Arbetsplan 2017

Vad vi vill åstadkomma 2017

 • Timmersdala scoutkår ska erbjuda utvecklande och stimulerande aktiviteter.
  • Kåren ska ha regelbundna möten för spårare, upptäckare, äventyrare och utmanare.
  • Tonvikten för scoutavdelningarna ska vara scouting utomhus.
  • Gemensamma arrangemang, för alla scoutavdelningar i scoutkåren, ska anordnas vår och höst.
  • Om resurser finns ska scoutkåren även erbjuda kompletterande verksamhetsformer t.ex. i samarbete med konsulent, flyktingförläggning eller fritidsgård.
 • Alla scouter i kåren ska erbjudas att delta i en övernattning/utfärd/hajk per termin samt ett läger på sommaren.
  • ”Lägerhelg” för alla åldrar, 3-5 eller 3-6 juni
  • ”Spejdernes Lejr 17” läger i Danmark för äventyrar- och utmanarscouter 22-30 juli
 • Alla scouter i kåren ska erbjudas att träffa nya kompisar från Nykterhetsrörelsens scoutförbund och övriga förbund samt se nya platser.
  • Utmanarscouterna skall erbjudas aktiviteter inom hela Sverige.
  • Alla medlemmar skall erbjudas att träffa andra scouter inom kommunen och distriktet.

PERSONLIGT STÄLLNINGSTAGANDE

 • Drogfriryggsäcken ska användas aktivt i alla avdelningar.
 • Personlig drogfrihet diskuteras i vår verksamhet.

MEDLEMSANTAL

 • Vi ska göra insatser för att behålla vårt medlemsantal.
 • Vi ska bjuda in nya scouter samt nya vuxna.
 • Vi ska jobba aktivt med att slussa in intresserade vuxna – som vill bli scoutledare eller på annat sätt stötta scoutkåren. Målet är att få nya ledare med hjälp av scoutkonsulent.

UTBILDNING

 • Äventyrarscouterna ska erbjudas att delta i patrulledarkursen ”Solvargsveckan”.
 • Ledarutbildning inom Scouternas utbildningssystem, Ledarskapsön, ska erbjudas ledare och utmanarscouter.
 • Ledare ska uppmuntras att hålla sig uppdaterad gällande utvecklingen inom scouterna och IOGT-NTO-rörelsen.

LEDARVÅRD

 • Unga ledare ska erbjudas ledaruppdrag, med stöd av erfaren ledare.
 • Ledaraktiviteter ordnas av kåren under året, som komplement till distriktets och förbundets ledaraktiviteter.

OMVÄRLD

 • Föräldrar till scouter ska regelbundet få information om scoutkårens verksamhet.
 • Kårstyrelsen ska hålla sig informerad om vad som är på gång i skolan och samhällena Timmersdala och Lerdala.

KRISPLAN

 • Kåren ska utarbeta en krisplan.
 • Krisplanen ska finnas tillgänglig i kårens lokaler samt på hemsidan.

PR OCH INFORMATION

 • Kårens informationsblad uppdateras årligen med aktuell information.
 • Kårens hemsida uppdateras regelbundet med aktuell information.
 • Scoutkåren ska arrangera eller medverka i någon utåtriktad aktivitet, som syns i Timmersdala och Lerdala.
 • Grillstugan ska hållas i gott skick och vara öppen för allmänheten.

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014

grafik löv 4

Lokaler

Huvuddelen av verksamheten sker utomhus vid Motionsspåret i Timmersdala. Där finns eldplatser, gräsplaner, skog och stigar.

Scoutkåren har byggt en grillstuga som rymmer ca. 25 personer. Öppet för alla.

Kåren hyr en liten barrack och ett förråd vid motionsspåret.

Kåren hyr Timmersdala Motions föreningslokal – vid behov.

Scoutdräkt

Timmersdala scoutkår har subventionerat pris på alla scoutdräkter. Beställ din scoutdräkt av scoutkåren. Beställningsblankett med priser hittar du här.

tornbygge%20o%20torkning

Bli medlem

Du är välkommen som medlem

•Årskurs 2-3: Spårare
•Årskurs 4-5: Upptäckare
•Årskurs 6-9: Äventyrare
•Årskurs 9 och gymnasiet: Utmanare
Om du inte redan är med i en scoutgrupp – kontakta oss.

Här kan du själv registrera dig som medlem

Blanketten här används för att meddela scoutkåren ditt namn, adress, osv.

Du blir medlem genom att betala din medlemsavgift till Timmersdala scoutkår, PG 461 41 56-0

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är för närvarande 250 kr per person eller 600 kr per familj.

 • Ange ditt namn + ”Medlemsavgift 2017” på inbetalningen.
 • Namnge alla som ska vara medlemmar, om du betalar familjeavgift.

Som medlem i Timmersdala scoutkår och Nykterhetsrörelsens Scoutförbund lovar du att leva helnyktert så länge du är medlem, se mer om medlemskap i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund här.

Matkön

Kontakt

Vi kan berätta mer om Timmersdala scoutkår

Gunnel Johansson
0500-41 71 89
gunnel.j@nsf.scout.se

Anna-Lena Holm
0511-804 92
a.lena.holm@gmail.com

Kalender

jan
1

Idékursen 2018

Kungshol kurs- och lägergård
Visa alla datum

Idékursen 2018

jan
2
 
jan
3
 
jan
4
 
jan
5
 
jan
1
 
jan
6
 
jan
7
 
feb
2

Scoutgalan

Norrköping
Visa alla datum

Scoutgalan

feb
2
 
feb
3
 
feb
4
 
feb
10

Leda avdelning – NSF profil

Kurshelg 1: Billingens stugby, Skövde. Kurshelg 2: Scoutgården, Stora Levene
Visa alla datum

Leda avdelning – NSF profil

feb
10
 
feb
11
 
apr
21
 
apr
22
 
mar
17

Scouternas utbildardagar

Visa alla datum

Scouternas utbildardagar

mar
17
09:00 - 17:00 
mar
18
09:00 - 17:00 
apr
14

Scoutledningsträff och förbundsråd

Visa alla datum

Scoutledningsträff och förbundsråd

apr
14
 
apr
15
 

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Scout Shop

  Alltid eko & reko i shopen

  Hos oss hittar du prylarna för det aktiva livet och de aktiva valen. Välkommen in bland sovsäckar, ryggsäckar, ficklampor, kåsor, märken, scoutkläder och mycket, mycket annat! Vi jobbar eko och reko och överskottet på allting du handlar går tillbaka till scoutrörelsen. Hitta våra profilprodukter här!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND