Välkommen till Internationella Kommitteen!

Vad innebär uppdraget?

NSF:s internationella kommittee (IK) arbetar med spännande internationella projekt på hemmaplan och ute i världen. Vi vill gärna bli fler, för att kunna erbjuda mer nykter scouting i internationella sammanhang. Välkommen att vara med!

VARFÖR ARBETA INTERNATIONELLT?

IK vill skapa möjligheter till kontakt med scouter som lever och verkar i andra kontexter, har andra livsvillkor och gör scouting på sätt som kan skilja sig från hur vi gör i Sverige. Genom möten och utbyten vill vi skapa möjligheter till att se det som förenar och lära av varandra i förhållande till sådant som kan vara nytt. Vi vill sprida och hämta hem kunskap om internationell scouting, samt om hur arbete kring nykterhet genomförs i andra delar av världen.

HUR GÖR VI DET?

IK arbetar med att skapa möjligheter för att enkelt kunna arbeta med internationella frågor lokalt, i Sverige. Vi möjliggör också internationella utbyten och möten, på organisatorisk- och gräsrotsnivå, genom resor och internationella sammarbeten.

VAD GÖR VI?

IK:s arbete bygger till stor del på olika projekt, som vi initierar och genomför tillsammans med NSF:s medlemmar och våra internationella kollegor. Det kan exempelvis röra sig om att projektleda utbyten mellan scoutkårer i Sverige och internationellt, att skapa och hålla workshops, att bidra till olika typer av arrnagemang, att arbeta med informationsspridning i förhållande till internationella frågor och att planera och genomföra projektresor och samarbeten.

Vad förväntas av dig som ska utföra uppdraget?

Du som vill engagera dig i IK förväntas aktivt bidra till kommitteens arbete. Det innebär:

 • Medverka vid och bidra under fysiska möten, ungefär en gång per termin.
 • Medverka vid och bidra under skypemöten, ungefär varannan månad.
 • Självständigt arbeta med IK:s projekt mellan mötena. Här finns det en flexibilitet i hur stor arbetsinsatsen är, men det är viktigt att alla bidrar.
 • Representera IK i olika sammanhang, någon gång ibland.

Hur mycket tid omfattar och hur länge sträcker sig uppdraget?

Ett engagemang i IK kan ibland vara ett intensivt och tidskrävande uppdrag, men det kan också vara väldigt lugnt och inte ta mycket tid. Allt beror på vilka projekt som vi arbetar med och i vilken fas vi befinner oss i de projekten. Det beror också på vilka typer av uppgifter du tar ansvar för att arbeta med, något vi självklart pratar om tillsammans så att det blir en lagom arbetsbörda.

Uppdraget sträcker sig så länge du vill vara med i IK. Men, om möjligt önskar vi att du finns med under hela terminer.

Övrigt

Är du nyfiken, men osäker på om du vill vara med i IK? Var med som IK-prao! Att praoa under ett möte eller två är en fin möjlighet att få känna på vad ett engegemang kan innebära. Du får också möjlighet att lära känna kommitteens medlemmar.

Sista ansökningsdag: löpande ansökningar

Ansökan skickas till: Internationella kommittén

Kontaktperson: vid frågor kontakta Sanna Moberg

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND