Coronaviruset (Covid-19)

Med anledning av Coronaviruset och Covid-19

Länkar för mer information

Följ utvecklingen
Folkhälsomyndigheten
Krisinformation

Riktlinjer för arrangemang
Folkhälsomyndigheten

Att prata med barn om katastrofer och kris
Rädda barnen
Bris

Expandera

20 maj: Nytt besked från Folkhälsomyndigheten – lägerverksamheter tillåts i sommar!

På presskonferens den 20 maj har Folkhälsomyndigheten meddelat att man ändrar restriktionerna som bland annat rör lägerverksamheter. Från den 1 juni är det tillåtet att genomföra läger i mindre skala.

 Detta innebär i korthet:

 • Läger kan anordnas både inomhus och utomhus.
 • Det finns inga restriktioner i längden på läger.
 • Det är bra om läger riskbedöms utifrån Folkhälsomyndighetens förebyggande åtgärder och planeras för att minska riskerna för smittspridning.
 • Det är också viktigt att inte dela utrustning, mat eller vatten med varandra och vara observant på sjukdomssymtom.

Utgångspunkten för de nya allmänna råden är Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning. Skulle läget i smittspridningen förändras behöver lägerverksamheterna vara beredda på att planera om.

Vår rekommendation till scoutkårerna är därför:

 • Planera för mindre och smittsäkra läger.
 • Håll koll på om det förekommer avvikande lokala bestämmelser. Till exempel har varje regions smittskyddsläkare långtgående befogenheter i den egna regionen.
 • Följ Folkhälsomyndighetens förebyggande åtgärder nedan.

Förebyggande åtgärder: 

 • Planera för att bedriva verksamhet i grupper med begränsat antal personer exempelvis klass, lag, kollogård, konfirmandgrupp eller liknande och att dessa, så långt som möjligt, inte blandas med varandra under lägret. Detta gäller även resor till och från lägret.
 • Undvik större samlingar av lägerdeltagare eller ledare. Det kan gälla i matsalen, entréer, samlingsrum och andra gemensamma utrymmen.
 • Arrangera övernattning med få personer i samma rum, undvik stora sovsalar.
 • Ta fram rutiner för hantering av deltagare eller ledare med sjukdomssymtom och rutiner för hemresa så snart som möjligt. Informera om vikten av uppmärksamhet på symtom.
 • Avstå aktiviteter som samlar många personer i samma lokal, till exempel biokväll, öppet hus, föräldrabesök, stora tävlingar eller föreställningar.
 • Förlägg så mycket som möjligt av lägerverksamheten utomhus.
 • Undvik aktiviteter som inkluderar närkontakt mellan flera deltagare än den avgränsade gruppen, exempelvis avslutningsdisco för hela lägret.
 • Öka avståndet mellan sittplatser i matsal och andra utrymmen om det är möjligt.
 • Undvik att vistas flera samtidigt i små, trånga utrymmen med bristfällig ventilation.
 • Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
 • Placera ut handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel) på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer och matsalar.
 • Tänk på att dessa åtgärder även gäller ledare som inte heller bör blandas mellan grupper och aktiviteter.

Vi ses på en lägeräng i sommar!

12 maj: Vad vet vi just nu?

Smittspridningen är fortsatt hög i samhället. Regeringen har meddelat att det inte kommer att ske några lättnader avseende restriktioner generellt, men att det från och med 1 juni kommer tillåtas anpassningar av restriktionerna för vissa typer av verksamheter och evenemang. Det innebär bland annat att kollo- och lägerverksamheter kommer att tillåtas, läs mer om detta längre ner.

Enligt Folkhälsomyndigheten är det följande generella regler som gäller:

 • Fritidsaktiviteter är viktiga, men måste genomföras på ett säkert sätt.
 • Om man genomför fritidsaktiviteter ska man
  • hålla avstånd till varandra
  • inte dela utrustning med varandra
  • när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
  • resa till och från aktiviteten individuellt
  • utföra aktiviteten i mindre grupper
  • undvika gemensamma omklädningsrum

Som alltid är det mycket viktigt att hålla god handhygien, undvika nära kontakt med sjuka människor samt att stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra.

Det är alltså möjligt att bedriva idrotts-, kultur-och fritidsaktiviteter för barn och unga födda 2002 och senare. När det gäller Scouterna rekommenderar vi att verksamheten endast sker med barn och ledare från den lokala scoutkåren och att kåren inte ordnar arrangemang med andra kårer från andra orter. Dessutom rekommenderar vi dels att kårerna gör en riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens bedömningsverktyg och dels använder er av Scouternas riskanalys (inkl checklistor) som komplement för hajker och läger.

I övrigt är de rekommendationer som Scouterna har kring scoutverksamhet oförändrade. Det är den enskilda kåren som behöver fatta ett eget beslut, där utgångspunkten är att hålla igång scoutverksamhet för barn och unga, men under alternativa former. Det kan betyda digitala scoutmöten, men det kan också innebära utomhusverksamhet. Ett kårläger kan bli ett dagläger, och så vidare.

Kom ihåg! Vårt gemensamma mål är att i möjligaste mån, fortsätta med rolig och trygg verksamhet tillsammans med våra scouter.

Vad gäller för sommarens lägerverksamheter?

Under presskonferensen som hölls onsdagen den 12 maj meddelade regeringen sitt beslut om att från och med 1 juni tillåta anpassningar av restriktionerna för vissa typer av verksamheter och evenemang. Det innebär bland annat att kollo- och lägerverksamheter kommer att tillåtas. Men detta är också helt beroende av att rådande restriktioner följs, att smittspridningen avtar och att vaccinationer genomförs i tillräcklig utsträckning. Scouterna rekommenderar scoutkårer att planera för lägerverksamhet i sommar med beredskap att göra omställningar på kort varsel.

Budskapet från FOHM är att, om möjligt, fortsätt att planera för mindre och smittsäkra läger i sommar. FOHM har förberedelse för att snabbt ändra restriktionerna om smittspridningen i samhället förbättras.

Vår rekommendation till scoutkårerna är därför:

 • Försök, så långt det är möjligt, att hålla planeringen för sommarens läger öppen.
 • Planera för mindre och smittsäkra läger.
 • Håll koll på om det förekommer avvikande lokala bestämmelser. T ex har varje regions smittskyddsläkare långtgående befogenheter i den egna regionen.

Kom ihåg – att alla bedömningar ovan är beroende på att smittspridningen i samhället minskar. Om inte, kan vi anta att regeringen kommer att besluta om förlängda restriktioner.

Kom ihåg att kolla regionala/lokala restriktioner

Det är viktigt att arrangörer och ledare håller koll på vilka lokala restriktioner som gäller i den egna regionen eller kommunen. Eftersom smittläget skiljer sig en del mellan olika regioner, har de lokala myndigheterna möjlighet att utfärda lokala restriktioner som medför begränsningar för till exempel fritids- och lägerverksamheter.

 

4 februari: Nya direktiv öppnar upp för vår verksamhet

Den 4 februari 2021 meddelade regeringen under sin presskonferens att verksamheter för barn och unga födda 2002 och senare bör fortgå i så stor utsträckning som möjligt. Den 21 januari beslutade regeringen att fritidsverksamhet för barn och unga, födda 2005 eller senare, har tillåtelse att ha igång sin verksamhet, både inomhus som utomhus. Nu är bedömningen att även äldre ungdomar ska få delta i fritidsverksamhet. Läs mer här.

– Den samlade bedömningen är att de positiva effekterna av att öppna upp för gymnasieungdomar väger upp riskerna, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Vi vill dock fortsatt uppmuntra till att genomföra scoutverksamheten utomhus eller digitalt så långt som möjligt ett tag till! Samt ställa in verksamhet som inte kan genomföras på ett säkert sätt.

Läget ser olika ut i olika delar av landet, så precis som tidigare är det upp till kåren att i slutändan själva bestämma hur ni vill göra. Om era lokala förutsättningar tillåter, och ni kan genomföra en coronasäker verksamhet så planera för det. Om inte, ställ om till annat. Om inte det går, ställ in. Vill ni inte ställa in men ändå inte vill träffas. Ja då finns både vårt eget material Hemmascouting eller Scouternas tips för digitala scoutmöten att hämta inspiration ifrån. Vårt gemensamma mål är att i möjligaste mån fortsätta med rolig och trygg verksamhet på ett eller annat sätt tillsammans med våra scouter.

I övrigt vill vi uppmuntra till att följa myndigheternas riktlinjer och gör en riskbedömning inför varje möte. Använd gärna Scouternas riskanalys-mall vid läger och hajker. 

21 januari

Den 21 januari meddelade regeringen att idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för barn födda 2005 eller senare, såväl inomhus som utomhus, ska kunna hålla öppet. Sådana aktiviteter, såsom kulturskola, öppen fritidsverksamhet och aktiviteter inom föreningslivet, som kan genomföras utan ökad risk för smittspridning, bör fortgå i så stor utsträckning som möjligt om föreskrifterna och allmänna råd kan följas.

Vi vill dock fortsatt uppmuntra till att genomföra scoutverksamheten utomhus eller digitalt så långt som möjligt ett tag till! Samt ställa in verksamhet som inte kan genomföras på ett säkert sätt.

Läget ser olika ut i olika delar av landet, så precis som tidigare är det upp till kåren att i slutändan själva bestämma hur ni vill göra. Om era lokala förutsättningar tillåter, och ni kan genomföra en coronasäker verksamhet så planera för det. Om inte, ställ om till annat. Om inte det går, ställ in. Vårt gemensamma mål är att i möjligaste mån fortsätta med rolig och trygg verksamhet på ett eller annat sätt tillsammans med våra scouter.

 

12 januari: Äntligen nytt år och en ny scouttermin snart igång.

Äntligen nytt år och en ny scouttermin snart igång. Under julhelgen har vaccineringen startat i landet och sedan den 10 januari har en tillfällig pandemilag trätt i kraft. Coronaläget är ytterst allvarligt just nu, med en stor smittspridning och starka restriktioner. Som under hela den här pandemin svänger allt snabbt, vilket gör det väldigt svårt för oss alla att planera långsiktigt.

Förbundsstyrelsen och kansliet följer utvecklingen noga och för samtal med både IOGT-NTO-rörelsen och Scoutrörelsen. Vi är fortsatt förhoppningsfulla för att kunna ses och bedriva scoutverksamhet på ett tryggt, anpassat och säkert sätt.

Förbundsstyrelsen har landat i att vi, baserat på rådande läge och restriktioner, ser positivt på att starta upp verksamheten igen. Men att ni fram till 24 januari ses digitalt. Anledningen är att nuvarande restriktioner från Folkhälsomyndigheten sträcker sig till 24 januari samt att smittskyddsläkare i vissa regioner gått ut med att även utomhusträning för barn bör undvikas just nu för att minska smittspridningen.

Läget ser dock olika ut i olika delar av landet, så precis som tidigare är det upp till kåren att i slutändan själva bestämma hur ni vill göra. Om era lokala förutsättningar tillåter, och ni kan genomföra en coronasäker verksamhet så planera för det. Om inte, ställ om till annat. Om inte det går, ställ in. Vårt gemensamma mål är att i möjligaste mån fortsätta med rolig och trygg verksamhet på ett eller annat sätt tillsammans med våra scouter.

Som vi alla vet kan restriktioner ändras snabbt och därför är vårt råd att ni i planeringen har beredskap för att med kort varsel ändra planer och att ha utgångspunkten att på något sätt hålla igång verksamhet för barn och unga.

Vi går mot ljusare och varmare tider med förhoppning om att vi snart kan bedriva vår verksamhet som vanligt igen!

18 december: Planera för verksamhet efter nyår

Enligt nuvarande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten (uppdaterade 2020-12-14) så uttrycks vikten av att fortsätta med barnens fritidsaktiviteter.

”Det är viktigt att barn kan fortsätta med sina idrotts- och fritidsaktiviteter så långt det är möjligt. Idrottsföreningar liksom andra föreningar kan fortfarande anordna aktiviteter och enstaka tävlingar eller matcher. Däremot inte anordna cuper, lägerverksamhet eller liknande.”

Vi hoppas och tror därför att ni kommer, med stöd i rådande rekommendationer, att kunna starta upp verksamheten igen efter nyår. Så börja planera för ”det nya vanliga”, det vill säga scoutmöten utomhus med aktiviteter där det går att hålla avstånd. Det är dock upp till varje kår att göra en egen bedömning, utifrån den rådande situationen i kåren och de lokala förutsättningarna, om ni kan genomföra en säker verksamhet.

24 november: Rekommendationer från Förbundsstyrelsen

Nu tar vi paus!

Efter de senaste rekommendationerna och riktlinjerna för att förhindra och minska smittspridning av covid-19 har Förbundsstyrelsen landat i att vi rekommenderar alla våra kårer att avsluta terminerna tidigare.

Anders Tegnell sa idag att: ”Vi befinner oss i en brant uppförsbacke, det är utifrån det vi gått ut och sagt att vi måste tyvärr dra ner på de sociala kontakterna. Det gäller faktiskt alla kontakter”. Vi ser det som den mest ansvarstagande vägen att gå, även om vi säger det med tunga hjärtan.

Men håll kontakt med scouterna ändå, tipsa dem om Hemmascouting, ge dem vecka-utmaningar att göra hemma eller fundera på andra sätt hur ni kan erbjuda digital scouting och gemenskap. Vi finns här för er om ni vill ställa frågor, bolla idéer om julavslutningar eller annat. Tveka inte att höra av er!

Vi har fortfarande inte släppt hoppet om att kunna genomföra Vit jul-aktiviteter, utan hoppas allt vi kan på att detta håller sig till ett par veckor. Och att vi sedan kan fortsätta med vår verksamhet som vanligt igen (fast corona-säkert som tidigare) till vårterminen! Vi fortsätter att följa utvecklingen!

Förbundsstyrelsen

Hur länge gäller NSF:s rekommendationer?

Som vi ser det just nu gäller detta så länge som vi i nuläget vet att regeln om max 8 personer vid allmänna sammankomster gäller. Skulle det komma nya riktlinjer eller andra riktlinjer gällande barn- och ungdomsverksamhet kommer vi självklart att anpassa oss och följa dessa. 

Hur gör vi med Vit jul?

Vit jul har också beslutat att ställa in fysiska aktiviteter (läs mer här). Därför vill vi uppmana alla att fundera över om ni har möjlighet att planera digitala Vit jul-aktiviteter. Bjud in till gemensam filmvisning (alla sitter hemma, men pratar och umgås via digitala hjälpmedel, planera en GPS tipspromenad, bjud in till ett livesänt lägerbål, ha en digital uppesittarkväll inför jul eller nyår, bjud in till rimstuga, zoom-fika eller pysselkvällar över LifeSize. Det finns mänger av möjligheter! Vill kåren, avdelningen eller patrullen få hjälp med praktiska detaljer, bolla idéer eller något annat. Hör gärna av er till er Verksamhetsutvecklare eller till kommunikatör Towe Bengtsson. 

Håll igång kontakten med scouterna!

Även om vi inte kan ses, så kan vi fortfarande erbjuda värdefull fritid för våra scouter! Ni scoutledare är viktiga och redan innan detta beslutet är det flera kårer som gått över till att erbjuda digitala sätt att hålla kontakten, ge utmaningar och uppleva scouting. Uppmana familjer att låna stormkök från kåren för ett familjeäventyr, ge scouterna vecka-utmaningar att göra, tipsa om vårt material Hemmascouting, bjud in till videomöten med olika teman. Tipsa gärna varandra i vår Facebook-grupp om vad och hur man kan göra! 

Hur går vi vidare sen?

Detta är en kort period på vårt annars långa och innehållsrika scoutår! Det handlar om ett par veckor utan vanliga fysiska möten. Kom ihåg att vi snart kan dra igång igen och planera för vårterminen. Ni scoutkårer har gjort en enorm insats genom att hålla i verksamheten under hösten och gjort den både corona-säker och fantastisk för våra barn och unga. Vi gör viktig verksamhet och vi vet också att scouting hos oss är extremt viktigt för många barn- och unga där vi kan vara den trygga punkten i en annas kaotisk vardag. Därför var detta inget lätt beslut, vi hoppas ju därför att kunna häva vår rekommendation snart som möjligt! 

Har ni pratat med Scouterna?

Vi har under hela pandemi-tiden haft en dialog med både Scouterna och organisationerna i IOGT-NTO-rörelsen. Vi och Scouterna har haft och fortsätter ha en bra kontakt. Senast förra veckan hade vi daglig kontakt för att försöka påverka innan de nya restriktionerna blev gällande. Ett exempel på den samordningen var att vi, på vårt initiativ kontaktade Justitieutskottet och skickade in ett remissvar tillsammans där vi vädjade till lagstiftaren att låta scoutverksamhet vara undantag på samma sätt som barnidrott. Vi har fått meddelande från JU att de emottagit vårt remissvar (men eftersom vi inte var remissinstans är vårt svar inte publicerat). Men något ytterligare gensvar angående vår önskan har varken vi eller scouterna fått.

Självklart är det beklagligt att vi och Scouterna inte landade i samma rekommendationer, vilket blir svårtolkat för er medlemmar. Men tyvärr blev det så denna gången. Vår förhoppning är att detta dels ska skapa en känsla av stöd från förbundet, och dels öka intresset för att göra digitala scoutaktiviteter. Vi hoppas såklart att det INTE ska upplevas som att vi inte känner förtroende för våra ledare och ideellt engagerade – något vi vill vara extra tydliga med! Förbundsledningen har ett högt förtroende till att vi alla i förbundet gör vårt yttersta för att hålla igång kvalitativ scoutverksamhet i dessa konstiga och osäkra tider.

 

17 november:

Situationen med Coronaviruset är om nu kanske mer aktuell än på länge. Vi i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund behöver ständigt fundera över hur vi kan minska risken att sprida smittan vidare, tex vid scoutmöten, hajker och läger i scoutkårer, distrikt och förbund. För vi behöver alla se till att stoppa spridningen! 

Vi följer de rekommendationer som myndigheterna ger ut, men de kan ändras snabbt. Vi uppmanar därför alla att följa utvecklingen och Folkhälsomyndighetens råd. Dessa kan du hitta på: www.folkhälsomyndigheten.se.

Det har varit långa månader av pandemi – och gemenskapen och kompisarna på scouterna är kanske viktigare än någonsin. Scouting gör skillnad!

Då smittspridningen ökar på många platser vill vi bara påminna om att det är extra viktigt med säker scoutverksamhet. Följ alltid myndigheternas riktlinjer och gör en riskbedömning inför varje möte. Använd gärna Scouternas riskanalys-mall vid läger och hajker.

Ha gärna lokala scoutmöten – men bara om det känns säkert!

Igår, den 16 november, kom nya hårdare budskap. Regeringen föreslår att allmänna sammankomster ska begränsas ytterligare till max åtta personer. Vi vill vara tydliga med att vi tar detta på största allvar och vi kommer under närmsta veckan att följa utvecklingen extra noggrant. De nya reglerna förväntas träda i kraft på tisdag den 24 november. Vi vet ännu inte hur exakt det kommer att påverka vår verksamhet. Men under tiden får vi alla hjälpas åt att hitta säkra och bra lösningar terminen ut!

Kåren bestämmer själva om fortsatt verksamhet

Kan ni och känner att ni klarar av att, och vill, fortsätta säkert med er verksamhet – så gör det. Om det inte känns tryggt eller rätt för er kår – ställ in. Vi hoppas såklart på att i möjligaste mån kunna fortsätta med vår fantastiska och viktiga verksamhet för våra scouter. Men bara om det är tryggt!

Vill ni inte ställa in men ändå inte vill träffas. Ja då finns både vårt eget material Hemmascouting eller Scouternas tips för digitala scoutmöten att hämta inspiration ifrån.

Scouting handlar om gemenskap, värme och äventyr. Just nu kanske vägen fram känns mörk och lite extra hård när viruset härjar. Men tillsammans kan vi ändå skapa magiska ögonblick, fina minnen och gemenskap – bara på ett lite annat sätt.

Oavsett om ni i kåren bestämmer er för att fortsätta er verksamhet eller pausa, så vet att vi står bakom er i ert beslut! Tillsammans tar vi oss igenom det här!

Kom ihåg:

Alla träffar ska hållas utomhus eller digitalt för att minska smittspridning. En riskbedömning ska göras innan varje möte och använd Scouternas riskanalys som komplement för hajker och läger.

 • Har du minsta symptom – stanna hemma! Stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande.
 • Var utomhus eller träffas digitalt
 • Anpassa lekar och aktiviteter för att minska kroppskontakt.
 • Dela inte vattenflaskor, kåsor och liknande som kan överföra saliv
 • Tvätta händerna noga – se till att det finns möjlighet till handtvätt/handsprit på möten
 • Torka av utrustning som används av flera, exempelvis knivar och yxor

Här kan du läsa mer information från Scouterna.

Läs mer om hur du kan prata med barn om katastrofer, något som kan vara ett stöd även i den här situationen

Coronavirus (Covid-19)

Information till kårer, distrikt, medlemmar och föräldrar
Läs senaste nytt här

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Kalender

  Jun
  21

  Ska’ru Me 2021

  Värmland
  Visa alla datum

  Ska’ru Me 2021

  Jun
  21
   
  Jun
  22
   
  Jun
  23
   
  Jun
  24
   
  Jul
  5

  Leda Patrull Solvarg 2021

  Kungshol
  Visa alla datum

  Leda Patrull Solvarg 2021

  Jul
  5
   
  Jul
  5
   
  Jul
  6
   
  Jul
  7
   
  Jul
  8
   
  Jul
  9
   
  Jul
  10
   
  Jul
  11
   
  Jul
  12
   
  Jul
  13
   
  Jul
  31

  FRAMFLYTTAT Jamboree 21

  Norra Åsum i Skåne
  Visa alla datum

  FRAMFLYTTAT Jamboree 21

  Jul
  31
   
  Aug
  1
  09:00 - 17:00 
  Aug
  2
  09:00 - 17:00 
  Aug
  3
  09:00 - 17:00 
  Aug
  4
  09:00 - 17:00 
  Aug
  5
  09:00 - 17:00 
  Aug
  6
  09:00 - 17:00 
  Aug
  7
  09:00 - 17:00 
  Oct
  30

  Förbundsmöte 2021

  Mölnlycke
  Visa alla datum

  Förbundsmöte 2021

  Oct
  30
   
  Oct
  31
   
  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND
  Vill du bli medlem?
  Ja!