Medlemsregister eBas

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund har sitt medlemsregister i eBas. Varje scoutkår hanterar sina egna medlemmar.
Som scoutkår rapporterar ni även er verksamhet och söker vissa bidrag direkt i systemet.

Inloggning

Medlemsregistrerare

Kårstyrelsen utser varje år vem/vilka som ska ha behörighet i medlemsregistret, förslagsvis sker detta vid första styrelsenmötet efter årsmötet. När styrelsen beslutat om det laddas protokollet upp (döp till Protokoll eBas – behörigheter) i eBas under Årsmötesprotokoll och kansliet ger medlemmen inloggning. I samband med att personen ska sätta sitt lösenord kommer hen också att få läsa och bekräfta att hen är införstådd med NSF:s integritetspolicy.

Logga in

 1. Gå till https://ebas.nsf.scout.se
 2. Logga in med de uppgifter du fått från kansliet. Har du inte inloggningsuppgifter men är utsedd av kåren att hantera medlemsregistret? Hör av dig till info@nsf.scout.se.

Glömt lösenord

 1. Under rutorna med användarnamn och lösenord finns en länk till Glömt lösenord eller användarnamn.
 2. Ange den mailadress som du använde när du loggade in första gången.
 3. Klicka på länken i mailet som kommer och välj nytt lösenord.

eBas-året

Här kommer en snabbguide till vad kåren behöver registrera i eBas under året.

Januari

 • Den 1 januari har kåren 0 (noll) medlemmar, det är dags att skicka ut inbjudningar via onlineregistrering till förra årets medlemmar så att de kan bekräfta sitt medlemskap för detta året. Se instruktioner här.
  Vill medlemsregistreraren hellre fylla i en excellmall finns instruktioner här.
 • Har ni bytt ledare på de olika avdelningarna? Registrera på vilken avdelning respektive ledare är aktiv. Se instruktion här.
 • Kolla över vilka ledare som behöver gå Trygga möten under året.
 • 31 januari sista dagen för att ansöka om aktivitetsstöd och rekryteringsbidrag för föregående år,


Februari

 • 28 februari ladda upp årsmötesprotokollet och verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse under funktionen Årsmötesprotokoll. Se instruktion här.
 • 28 februari ladda upp beslut om vem/vilka som ska ha tillgång och behörighet till medlemsregistret under Årsmötesprotokoll, döp det till Protokoll eBas – behörigheter.
 • 28 februari fyll i funktionen årsmötesrapport (inkl. styrelse).
 • 28 februari om kåren har beslutat om nya stadgar under årsmötet behöver dessa uppdateras i eBas

September

 • Lägg in nya medlemmar, eller skicka dem allra helst en länk till onlineregistreringen så slipper ni jobbet med att fylla i deras uppgifter.
 • Har ni bytt ledare på de olika avdelningarna? Registrera på vilken avdelning respektive ledare är aktiv. Se instruktion här.

December

 • 31 december är sista dag för att fylla i Verksamhetsrapporten. Se instruktion här.
 • 31 december är sista dag för registrering av medlemmar under det aktuella året.

Extrafunktioner

Utöver det kåren behöver registrera och rapportera i eBas finns en mängd funktioner som kan underlätta i det administrativa arbetet och användas efter behov, tycke och smak.

Uppgifter om medlem

Uppgifter som kontaktinformation, inbetalningsdatum, vilka tidningar som medlemmen ska få, huvudmedlemskap (läs mer om dubbelt medlemskap här) och vilken åldersgrupp medlemmen tillhör fylls i/uppdateras varje gång medlemmen bekräftar sitt medlemskap. Slutar medlemmen under året och inte önskar utskick m.m. kan ni välja att kryssa ur rutan Aktivt medlemskap.

Medlemsprofilen

Medlemsprofilen är kopplat till medlemmens personnummer och sparar information från år till år. Här hittar du en kort instruktion för medlemsprofilen.
Du kan tillexempel fylla i kontaktinfo till anhörig/målsman, allergier, matpreferenser, avdelningsledarskap, utbildning, utmärkelser och förtroendeuppdrag på förbundsnivå.

Nya medlemmar

Det går att lägga in nya medlemmar på några olika sätt. Enklast, och rekomenderat, är att ni hänvisar dem till kårens onlineregistrering. Antingen att ni skickar dem en länk direkt till registreringen eller att ni lägger en länk från er kårsida. Fördelen med att de registrerar sig online, förutom att ni inte behöver skriva in alla uppgifterna, är att de då samtidigt får ta del av och acceptera vårt medlemslöfte samt vår intigritetspolicy.

Det går även att skriva in nya medlemmar manuellt, samt att ladda upp en ifylld excellfil med förutbestämda kolumner. Se instruktion för att ladda upp med fil här.
Alla alternativen hittar du under Medlemmar i vänstermenyn i eBas.

Sökfunktion

I medlemslistan kan du söka ut listor baserade på massa olika saker så som namn, ålder, åldersgrupper, utbildningar, kårens egna grupper m.m.
Sökresultatet kan du sedan välja att exportera till Excell eller göra en utskickslista av.

Utskick

Ni kan göra utskick direkt från eBas via både sms och epost. För att få fram en mottagarlista görs en sökning i sökfunktionen för att sedan välja Utskick till urval. Notera att om ni har medlemmar som inte längre är aktiva och har kryssat ur Aktivt medlemskap behöver ni välja Endast kryssade under alternativet Aktivit medlemskap i sökfiltret när ni tar ut listan.

Det finns även möjlighet att välja att skicka kopia till anhörig/målsman.
Vill man layouta sitt utskick via epost går det att skapa mallar som kan användas även vid framtida utskick.

Skapa egna grupper

Önskar kåren egna grupper för tillexempel utskick eller för att ha koll på patruller eller liknande kan ni enkelt skapa dessa. Se instruktion här.

Arrangemangsmodul

Ska ni ha hajk, läger, heldagsaktivitet eller något annat där ni önskar veta vilka som kommer? Använd arrangemangsmodulen som ni hittar under Verksamhet i vänstermenyn i eBas.
Ska ni vara arrangörer av ett större arrangemang på distrikts- eller förbundsnivå kan ni höra av er till info@nsf.scout.se för att få rätt behörigheter.

Kontaktlista för icke-medlemmar

För personer ni vill ha kontaktuppgifter till, men som ej är medlemmar, finns kontaktlistan. Du hittar den under Kåruppgifter i vänstermenyn i eBas.

Integritetspolicy

NSF:s förbundsstyrelse antog vid sitt möte 2018-05-20 NSF:s integritetspolicy.

NSF:s integritetspolicy beskriver vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

Buggar och felrapportering

Stöter du på en bugg eller något som verkar vara fel? Hör av dig till Anneli på anneli.simu@nsf.scout.se

För att vi ska kunna felsöka på bästa sätt önskar vi att du beskriver problemet så utförligt som möjligt och svarar på följande frågor:

 • På vilken sida uppstod felet?
 • Fungerade det när de försökte igen?
 • Hände det en gång eller är det återkommande?
 • Vad använde du för att komma åt sidan; dator eller mobiltelefon/surfplatta?
 • Vilken webbläsare använde du?
 • Vilken tidpunkt krånglade det?

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND