Stöd från personalen

Personalens uppdrag i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund är att underlätta, uppmärksamma, upplysa, utveckla samt att utbilda de som kan bedriva NSF verksamhet i dag och i morgon. NSF:s syfte med att ha anställd personal är att möjliggöra mer och bättre nykter scouting. En optimal insats från personalen ska ge stor effekt på lite tid. I enlighet med nuvarande arbetsplan fokuserar all personal just nu på att vi ska öka antalet avdelningsledare i kårerna samt att varje kår ska öka antalet medlemmar. Det stöd som personalen främst kan erbjuda är följande.

Rekrytering av scouter och ledare

Verksamhetsplanering

Kåren träffar sin verksamhetsutvecklare en gång om året för att se över årets arrangemang samt tillsammans fundera och planera insatser som kåren behöver personalstöd med under året. Främst rör det sig om rekrytering av scouter och ledare.

Ledarrekrytering

Ledarrekryteringen inleds med ett förberedande möte för att inventera kårens behov. En plan görs för själva insatsen samt vad kåren vill bjuda in till. Verksamhetsutvecklaren deltar utefter överenskommelse och följer även upp insatsen tillsammans med kåren. Ledarrekryteringen kan med fördel kompletteras med materialet ”Rekryteringshandledningen” som du hittar på www.nsf.scout.se/rekrytering.

Föräldramöte

Kåren bjuder in scouternas föräldrar till ett föräldramöte. Verksamhetsutvecklaren stöttar kåren utefter behov. Exempelvis med att informera föräldrarna om vad NSF står för, hur vi använder scoutmetoden i verksamheten och ber om hjälp med praktiskt stöd samt erbjuder medlemskap.

Rekrytering av scouter

Rekryteringen inleds med att verksamhetsutvecklaren och kår träffas och förbereder insatsen. Det vill säga; vilken målgrupp som ska rekryteras, vilken metod som ska användas och vad kåren bjuder in till för aktivitet. Själva rekryteringen genomförs med fördel tillsammans med ledare från kåren. Kika gärna i ”Rekyteringshandledningen” för tips kring rekryteringen på www.nsf.scout.se/rekrytering.

Verksamhetsstöd

Lagvandra – grupprocess för utmanarlag

Deltagarna får möjlighet att reflektera kring sin roll i gruppen, hur vi påverkar varandra och hur det i sin tur påverkar samarbetet. De två träffarna varvas med diskussioner, reflektioner, samarbetsövningar och framtidsvisioner för gruppen, i en lekfull inramning.

Trygga möten

Trygga möten-utbildningen ska göras av alla ledare var tredje år och görs via webben. Vill kåren ha en fördjupning och möjlighet att diskutera dessa frågor tillsammans i kåren kan verksamhetsutvecklaren hålla i ett sådant pass.

Värdegrundsworkshop

Under workshopen lyfts diskussioner kring NSF:s vision, uppdrag och vår värdegrund. Syftet är att diskussionerna ska leda vidare till att konkretisera hur kåren kan göra dessa olika delar än mer levande i kårens vardag samt i ledargruppen. Läs mer på  www.nsf.scout.se/vardegrund.

Introduktion till Klartänkt

Kåren får en introduktion och lär sig använda det nya metodmaterialet
”Klartänkt” som handlar om alkohol – och drogfrågan. Läs mer på Klartänkts hemsida www.klartankt.nu.

Övrigt stöd

Tillsammans

Workshopen bygger på samtal och information om individers olika behov, hur vi kan öka förståelsen för varandra och göra scoutverksamheten med tillgänglig för alla. Materialet kompletteras även med en broschyr med verktyg som du kan använda i verksamheten, du hittar den på www.nsf.scout.se/tillsammans.

Kommunikationsstöd

Kåren kan få stöd med sin kommunikation vad gäller, välja kanaler för din kommunikation, skapa en logotyp enligt förbundets profil med kårens namn, skapa pressmeddelanden samt hjälp med viss layout.

Kommittéer, kurs- och lägerteam samt övriga arbetsgrupper inom förbundet kan få vägledning, hjälp och stöttning i Microsoft Teams, som används för dokumenthantering och kommunikation i förbundsprojekt.

Utbildning kring kår- och distriktshemsida

Kåren/distriktet får hjälp att komma igång med kår- eller distriktshemsidan i form av utbildning. Utbildningen kompletteras även med manualer och instruktionsvideos samt möjlighet till support via mail och telefon. Läs mer på www.nsf.scout.se/karsidor.

eBas medlemsregister – fördjupningsutbildning

Administratör kan stötta kåren/distriktet som redan idag arbetar aktivt i eBas men önskar ytterligare kunskaper i hur systemet kan användas för att förenkla kåradministrationen. Läs mer om eBas www.nsf.scout.se/ebas.

Familjescouting

Syftet med familjescouting är att rekrytera scouternas föräldrar och erbjuda dem medlemskap. Personal stöttar kåren i att rekrytera scouter till aktiviteten samt planera träffarna. Fokus för personalstödet är dock scouternas föräldrar. Personal medverkar vid ett begränsat antal träffar.

Ledaraktiviteter/ledarvård

Kåren planerar och genomför en aktivitet för kårens ledare och potentiella ledare utefter önskemål och syfte med aktiviteten.

 

Har er kår av någon anledning haft svårt att arrangera ett kårårsmöte eller att lägga in era medlemmar i eBas? Behöver kommittén eller kursteamet något ytterligare stöd. Eller har ni något helt annat behov av stöd som inte nämns ovan? Hör av er till er verksamhetsutvecklare eller relevant personal så kan ni tillsammans hitta en lösning! Kontaktuppgifter till personalen hittar du här.

 

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND
  Vill du bli medlem?
  Ja!