Temaår

2016-2017 Kreativitet och fantasi

Från sommaren 2016 till våren 2017 så handlar temaåret om målspåret fantasi och kreativt uttryck. Så här beskrivs målspåret på http://www.scouterna.se/ledascouting/:

Målspåret Fantasi och kreativt uttryck handlar om att försvinna in i fantasins förtrollade värld och låta kreativiteten flöda. Det kan göras på massor av olika sätt. Det kan handla om att sjunga och spela teater, men också att skapa teman till en hajk, lära sig sticka, tillverka något i läder eller göra en egen bilderbok.

Temaåret rivstartade med förbundsläget Bunge Jump 16 som hade just fantasi och kreativitet som sitt tema och med filmskapande som huvudsaklig metod. Några av de aktiviteter som erbjöds på förbundslägret finns nu att ladda ner för att kunna genomföras i kårens verksamhet:Bunge Jump 16

 

2015-2016 Kom ut!

Under 2015 och fram till sommaren 2016 var temat Kom ut! Temaåret som fokuserade på målspåret Känsla för naturen samt hur scouter och ledare kan arbete för ett aktivare friluftsliv. komut_miniäventyr

Förutom ett flertal Kom ut! arrangemang som genomfördes sommaren 2015 så togs det fram några berättelser med tillhörande aktivitetetstips för spårare, upptäckare och familjescouter som du kan ladda ner här: kom-ut-miniaventyr-programmaterial

Det finns även tillhörande märke som du kan beställa från förbundskansliet. Skicka ett mejl till info@nsf.scout.se och ange hur många märken som du vill beställa samt till vilken adress de ska skickas.

Om målspåret Känsla för naturen:
För många är friluftsliv synonymt med scouting. Vår verksamhet bedrivs ofta ute i naturen och för Scouterna är friluftslivet ett sätt att hjälpa unga människor att utvecklas. Genom målspåret Känsla för naturen upptäcker vi naturen och lär oss att känna trygghet i den och att använda den som ett andrum för att få ny kraft och energi. Genom att lära känna naturen får du också en relation till den och vill ta hand om den. Läs mer om Scouternas målspår på http://www.scouterna.se/ledascouting/

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND