Vår roll i världen

En del i den strategi som antogs på förbundsmötet 2013 handlar om att NSF ska bli tydligare. De människor som vi vill locka till att bli ledare måste kunna förstå vad vi står för och varför vår verksamhet ser ut som den gör. Hur ska de annars veta vad de säger ja till?

Hur ska vi beskriva NSF:s roll i världen?

Målprojektet Vår roll i världen handlar om att beskriva hur NSF ser på sig själv. Varför behövs vi, vad gör vi och vad blir resultatet av vår verksamhet? Vad gör oss speciella? Målet med projektet är att förbundsmötet i Eskilstuna 2015 fattar beslut om hur en sådan beskrivning bör se ut. Förbundsstyrelsen tar därför fram ett förslag som förbundsmötets ombud sedan får ta ställning till. Men hur ser ett bra förslag ut? Ett förslag som både passar dagens medlemmar och som gör att fler vill bli NSF-are? Du sitter på en del av svaret på den frågan, för du vet ju vad som får DIG att gilla NSF. Hjälp till!

Den Lille Ideologen – ett verktyg som användes under 2015.

Den Lille Ideologen är en bild med frågor i. Den hjälper dig att formulera dina tankar om vad som bör vara NSF:s vision, uppdrag och hur vi kan beskriva resultatet av NSF-scouting.

DenLilleIdeologenWebbInstruktion

Läs frågorna och skriv sedan dina svar i ett formulär, det hittar du här.
Vill du hellre göra Den Lille Ideologen på papper, eller kanske samla scoutkompisar till ett samtal? Ladda ner PDF-versionen här.

Video

Vill du ha mer stöd för att förstå frågorna i Den Lille Ideologen? Lyssna på Jonas förklaringar i korta videoklipp.

Avsnitt 1 – Varför gör vi detta och vad är Den Lille Ideologen? (1:58)

Avsnitt 2 – Om visionen, solen i Den Lille Ideologen (1:47)

Avsnitt 3 – Om uppdraget, stammen i Den Lille Ideologen (1:05)

Avsnitt 4 – Om frukten, resultatet av NSF-scouting(1:18)

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND