Trygga Möten

I Nykterhetsrörelsens Scoutförbund arbetar vi aktivt med att skapa en trygg och säker verksamhet. Genom arbetet med Trygga Möten rustar vi våra ledare för att våga agera mot mobbning, övergrepp och kränkningar. Från och med 2013 är det obligatoriskt för alla scoutledare att utbilda sig i Trygga Möten.

Obligatorisk utbildning

Vid Scouternas stämma, Demokratijamboreen 2012, fattades beslut om att Trygga Möten-utbildning ska vara obligatoriskt för alla ledare i Scouterna. Ansvaret för att ledare genomför en Trygga Möten-kurs ligger på kårstyrelsen.

Kårstyrelsens ansvar

Kårstyrelsen har det löpande ansvaret för att informera nytillkomna ledare om att Trygga Möten är en obligatorisk kurs och om vilka kursalternativ som finns. Kåren beslutar hur snabbt efter att en ledare börjat som den ska ha genomfört Trygga Möten-kursen. Kårstyrelsen har ansvar för att ledare vart tredje år återigen genomför kursen.

Vilka ska gå kursen

Alla som har någon form av ledaruppdrag och är över 15 år och återkommande träffar barn i Scouterna ska ha utbildning i Trygga Möten. Med återkommande menas att man vid flera tillfällen deltar i exempelvis scoutmöten, övernattningar och läger eller att man till exempel träffar barn i scoutlokalen om man är stugfogde eller lokalansvarig.

Därutöver tillkommer kravet på utbildning för alla anställda i Scouterna samt för medlemmar i Scouternas centrala och regionala ideella arbetsgrupper, även om de inte återkommande träffar barn. Detta gäller även för de som är förtroendevalda i scoutkårens, distriktets, regionens eller Scouternas styrelse, även om de inte återkommande träffar barn.

Bakgrunden är att utbildningen Trygga Möten också skapar förutsättningar för förtroendevalda att förebygga och hantera krissituationer och bristande rutiner i verksamheten. Med barn menas alla under 18 år.

Minimikrav på utbildning

Scouternas styrelse anser att minikravet är att ledare genomför webbkursen Trygga Möten. Scoutkårens styrelse eller ledarens uppdragsgivare beslutar i vilken form ledare ska göra kursen.

De olika alternativen till att genomföra webbkursen enskilt är:

 • Livekurs som genomförs i kåren eller i annat sammanhang och som leds av ackrediterad
 • kursledare som är utbildad Trygga Möten-kursledare.
 • Studiecirkel som genomförs med stöd av studiematerialet Trygga Möten.
 • Genomförd ledarutbildning där Trygga Möten varit en del i kursen.
 • Att göra webbkursen tillsammans med andra i en grupp

Registrera utbildning

Kårstyrelsen ansvarar för att registrera när kårens ledare gått Trygga Möten. Utbildningen ska förnyas var tredje år och då är minimikravet att genomföra webbkursen.

Så här gör du:
Logga in på https://nsf.clubonweb.com/ Sök upp den medlem som ska registreras. Tryck sedan på ”Lägg till” vid rubriken ” Utbildningskurs”. Välj ”Trygga Möten”, skriv in kursdatum och tryck på ”Spara”.

Registerutdrag

Den 18 december 2013 trädde en ny lag om registerutdrag i kraft. Den innebär att ideella organisationer, samfund med flera får rätten att kräva uppvisande av registerutdrag av den som vill ha ett uppdrag inom organisationen. Lagen ställer inte något krav på att kontroll av registerutdrag görs utan innebär en möjlighet att göra detta innan nya ledare påbörjar ett uppdrag som innebär en direkt och kontinuerlig, det vill säga regelbunden, kontakt med barn under 18 år.

Det nya registerutdraget för ideella organisationer innehåller enbart upplysningar om domar som gäller våldsbrott, sexualbrott och barnpornografibrott. Andra brott, till exempel skattebrott eller rattfylleri, syns inte i utdraget.

Scouternas ställningstagande

Kontroll av registerutdrag innebär en möjlighet att skapa ytterligare trygghet för barn och ungdomar inom Scouterna. Det blir ett komplement till den obligatoriska Trygga Möten utbildningen och andra insatser som redan idag görs på nationell och lokal nivå.

Scouternas styrelse uppmuntrar alla scoutkårer att använda kontroll av registerutdrag men ser det som ett val för varje scoutkår att på egen hand besluta om man vill använda kontroll av registerutdrag i kårens verksamhet.

Om scoutkåren vill använda kontroll av registerutdrag gäller följande rutin som du hittar i dokumentet från Scouterna som fastställdes av Scouternas styrelse 2014-05-20.

Utbildningsalternativ

Det finns olika sätt att utbilda sig inom Trygga Möten.

Livekurs

Trygga Möten finns som en livekurs på ledarskapsön, Scouternas utbildningssystem. Kursen kan genomföras under en kväll eller del av en helg. Kolla i kurskatalogen om det finns in livekurs inplanerad som passar. Du kan också kontakta din regionala utbildningsgrupp eller kansliet om din kår vill få hjälp med att själva arrangera en utbildningen med hjälp av en ackrediterad utbildare i Trygga möten.

Studiecirkel

Studiematerialet Trygga Möten är ett stöd för scoutkårens ledare i arbetet för att skapa en trygg och säker verksamhet och förebygga olika former av övergrepp. Materialet kan användas för att genomföra Trygga Möten i studiecirkelform hemma på kåren.

Vill du starta en studiecirkel, kontakta NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, som är studieförbundet NSF är anknutna till.

Webbkurs

Webbkursen Trygga Möten har motsvarande innehåll som studiematerialet. Kurstiden beräknas till ca 1,5 timma. Gå kursen nu!

Programmaterial om Trygga möten

Det finns ett flertal material för att jobba vidare med att skapa Trygga möten utöver utbildningsalternativen ovan. Alla finns samlade på Scouternas hemsida om Trygga möten.

Aktivitetspaket

Till varje åldersgrupp så finns det ett aktivitetspaket som innehåller ett flertal övningar och aktiviteter där scouterna ges möjlighet att tillsammans med ledarna skapa ännu tryggare möten. Här kan du ladda ner aktivitetspaketen för respektive åldersgrupp eller alla i ett samlat dokument.

Tryggare tillsammans

Scouterna har tagit fram ett material som kan användas i ledarteamet på kåren, kursen eller arrangemanget för att diskutera igenom hur ni tillsammans kan skapa Trygga möten. Materialet kan du ladda ner här.

Filmer

Det finns ett flertal filmer framtagna om trygga möten.  Dels informationsfilmer som du kan se  direkt här nedanför:

Dels filmer där du kan vara med och välja hur filmen ska sluta. Dessa är en del av aktivetetspaketen som du kan läsa mer om här.

Alla filmerna hittar du här.

Tipsrunda

Denna tipsrunda handlar om barkonventionen samt barnens rättigheter och passar spårare och äldre scouter. Här kan du läsa mer om tipsrunda och ladda ner dokumentet.

Foldrar och affischer

Det finns två foldrar framtagna om trygga möten som du kan  beställa från scoutshop.se. Det finns även en affisch som du kan ladda ner här.

Att skriva en krisplan

Att ha en nedskriven krisplan för kårens verksamhet är en trygghet om något händer. Vill kåren ha hjälp med att skriva en sådan, kontakta kansliet, info@nsf.scout.se.

En bra början är att ladda ner handledningen Att skriva en krisplan.

Mer information om trygga möten

På trygga mötens hemsida kan du läsa mer om barnkonventionen och hur vi kan agera mot övergrepp.

Du kan också läsa mer om Trygga Möten och hur man kan förebygga övergrepp i Scouternas grundläggande ledarbok Ledaren – gör dig redo,  på sidorna 52-54. Den finns som digital version här.

Kalender

apr
30

Vårfest

Scoutcamp Ranberg
Visa alla datum

Vårfest

apr
28
19:00 - 23:59 
apr
29
00:01 - 23:59 
apr
30
00:01 - 23:59 
maj
1
00:01 - 17:00 
maj
19

Inspirationsarrangemang

Göransborg scoutgård, Karlarp (Utanför Höör)
Visa alla datum

Inspirationsarrangemang

maj
19
17:00 
maj
20
 
maj
21
15:00 
jun
17

Warghajk 2017

Vedungsfjället, norra Dalarna
Visa alla datum

Warghajk 2017

jun
17
09:00 
jun
18
 
jun
19
 
jun
20
 
jun
21
 
jun
22
 
jun
23
 
jun
24
 
jun
25
17:00 
jun
18

Explorer Belt Nederländerna

Nederländerna
Visa alla datum

Explorer Belt Nederländerna

jun
18
 
jun
19
 
jun
20
 
jun
21
 
jun
22
 
jun
23
 
jun
24
 
jun
25
 
jun
26
 
jun
27
 
jun
28
 
jun
29
 
jun
30
 
jul
1
 
jul
2
 
jul
3
 
jul
4
 
jul
5
 
jul
6
 
jul
7
 
jul
8
 
jul
9
 
jun
22

Midsommarfirande på Kungshol

Kungshols Kurs- och lägergård
Visa alla datum

Midsommarfirande på Kungshol

jun
22
09:00 - 17:00 
jun
23
09:00 - 17:00 
jun
24
09:00 - 17:00 
jun
25
09:00 - 17:00 

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Scout Shop

  Alltid eko & reko i shopen

  Hos oss hittar du prylarna för det aktiva livet och de aktiva valen. Välkommen in bland sovsäckar, ryggsäckar, ficklampor, kåsor, märken, scoutkläder och mycket, mycket annat! Vi jobbar eko och reko och överskottet på allting du handlar går tillbaka till scoutrörelsen. Hitta våra profilprodukter här!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND