Trygga Möten

I Nykterhetsrörelsens Scoutförbund arbetar vi aktivt med att skapa en trygg och säker verksamhet. Genom arbetet med Trygga Möten rustar vi våra ledare för att våga agera mot mobbning, övergrepp och kränkningar. Från och med 2013 är det obligatoriskt för alla scoutledare att utbilda sig i Trygga Möten.

Obligatorisk utbildning

Vid Scouternas stämma, Demokratijamboreen 2012, fattades beslut om att Trygga Möten-utbildning ska vara obligatoriskt för alla ledare i Scouterna. Ansvaret för att ledare genomför en Trygga Möten-kurs ligger på kårstyrelsen.

Webbkursen Trygga Möten är den kurs som är obligatorisk. Utöver det finns möjlighet att boka en Trygga Möten-workshop som leds av personal där ni kan fördjupa er genom diskussioner och fallbeskrivningar.

Kårstyrelsens ansvar

Kårstyrelsen har det löpande ansvaret för att informera nytillkomna ledare om att Trygga Möten är en obligatorisk kurs. Kåren beslutar hur snabbt efter att en ledare börjat som den ska ha genomfört Trygga Möten-kursen. Kårstyrelsen har ansvar för att ledare vart tredje år återigen genomför kursen.

Vilka ska gå kursen

Alla som har någon form av ledaruppdrag och är över 15 år och återkommande träffar barn i Scouterna ska ha utbildning i Trygga Möten. Med återkommande menas att man vid flera tillfällen deltar i exempelvis scoutmöten, övernattningar och läger eller att man till exempel träffar barn i scoutlokalen om man är stugfogde eller lokalansvarig.

Därutöver tillkommer kravet på utbildning för alla anställda i Scouterna samt för medlemmar i Scouternas centrala och regionala ideella arbetsgrupper, även om de inte återkommande träffar barn. Detta gäller även för de som är förtroendevalda i scoutkårens, distriktets, regionens eller Scouternas styrelse, även om de inte återkommande träffar barn.

Bakgrunden är att utbildningen Trygga Möten också skapar förutsättningar för förtroendevalda att förebygga och hantera krissituationer och bristande rutiner i verksamheten. Med barn menas alla under 18 år.

Att skriva en krisplan

Att ha en nedskriven krisplan för kårens verksamhet är en trygghet om något händer. Vill kåren ha hjälp med att skriva en sådan, kontakta kansliet, info@nsf.scout.se.

En bra början är att ladda ner handledningen Att skriva en krisplan.

Webbkursen Trygga Möten

Trygga Mötens nya webbkurs riktar sig till alla barn- och ungdomsledare (både inom Scouterna och från andra organisationer). Den är tillgänglig via dator, surfplatta och mobil och bygger på att du som användare lyssnar dig genom delarna.

I webbkursen Trygga Möten får du lära dig hur du kan skapa en trygg miljö för barn och ungdomar, hur du kan förebygga övergrepp och hur du kan bete dig om du tror att någon far illa. Webbkursen är gratis att gå för medlemmar och riktar sig till alla som jobbar med barn och unga eller möter barn och unga i sitt ideella uppdrag.

Här hittar du till webbkursen Trygga Möten

För dig som är scoutledare ingår kursen i förberedelseuppgifterna inför modulen Trygg och säker verksamhet (S4) i ledarutbildning Scout.

Inloggning

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds scoutledare som ska gå Trygga Möten som webbkurs behöver en inloggning för att få tillgång till kursen och få intyg. Här hittar du instruktioner för inloggning.

Registrera utbildning

Kårstyrelsen ansvarar för att registrera i eBas när kårens ledare gått Trygga Möten. Utbildningen ska förnyas var tredje år och då är minimikravet att genomföra webbkursen. Detta registreras under medlemsprofilen, läs mer om hur du registrerar utbildningar här.

Registerutdrag

Den 18 december 2013 trädde en ny lag om registerutdrag i kraft. Den innebär att ideella organisationer, samfund med flera får rätten att kräva uppvisande av registerutdrag av den som vill ha ett uppdrag inom organisationen. Lagen ställer inte något krav på att kontroll av registerutdrag görs utan innebär en möjlighet att göra detta innan nya ledare påbörjar ett uppdrag som innebär en direkt och kontinuerlig, det vill säga regelbunden, kontakt med barn under 18 år.

Det nya registerutdraget för ideella organisationer innehåller enbart upplysningar om domar som gäller våldsbrott, sexualbrott och barnpornografibrott. Andra brott, till exempel skattebrott eller rattfylleri, syns inte i utdraget.

Scouternas ställningstagande

Kontroll av registerutdrag innebär en möjlighet att skapa ytterligare trygghet för barn och ungdomar inom Scouterna. Det blir ett komplement till den obligatoriska Trygga Möten utbildningen och andra insatser som redan idag görs på nationell och lokal nivå.

Scouternas styrelse uppmuntrar alla scoutkårer att använda kontroll av registerutdrag men ser det som ett val för varje scoutkår att på egen hand besluta om man vill använda kontroll av registerutdrag i kårens verksamhet.

Om scoutkåren vill använda kontroll av registerutdrag gäller följande rutin som du hittar i dokumentet från Scouterna som fastställdes av Scouternas styrelse 2014-05-20.

Programmaterial om Trygga möten

Det finns ett flertal material för att jobba vidare med att skapa Trygga möten utöver webbkursen. I broschyren du kan ladda ner här finns de olika delarna beskrivna.

Aktivitetspaket

Trygga Möten har tagit fram aktivitetspaket med övningar som handlar om att vara en schysst kompis, att förstå barnkonventionen och att ha trygga möten på lika villkor. Aktivitetspaketen är indelade i fyra olika åldersgrupper: 6-9 år, 9-12 år, 12-15 år och 15 år och uppåt. För dig som är scoutledare heter aktivitetspaketen Spårare, Upptäckare, Äventyrare och Utmanare, och dessa innehåller då även målspår.

Tryckmaterial för unga och ledare

Foldern ”Hur är jag en schysst kompis” kan delas ut på fritidsgården, i skolan, på scoutmötet eller idrottsträningen, tex i samband med att ni har gjort någon Trygga Möten-övning! Kortets innehåll finns också i affischformat – sätt upp den någonstans i er lokal för att alltid påminnas om det! Foldern ”Hur agerar jag mot kränkningar och övergrepp?” är en minneshjälp för dig som är ledare för barn och unga. Den är enkel att alltid ha med i fickan. Foldrarna kan beställas via scoutshop.se (Du behöver inte vara scout för att handla där!) i 50-pack för 20 kronor + fraktkostnad. Affischen laddar du själv ned och skriver ut via www.tryggamoten. scout.se/verktyg.

Filmer

Filmerna Får jag följa med och Alla mot en, är två filmer med tre alternativa slut var. Syftet är att titta på dem i grupp och sedan samtala om hur mobbning kan förebyggas. Barns rätt och Vuxnas ansvar handlar om Trygga Möten och barnkonventionen. Samtliga filmer finns utan text, med svensk text och med engelsk text. Du hittar dem här.

Spel

Trygga Mötens rättighetsspel om barnkonventionen kan spelas enskilt eller i grupp och man kan välja om man vill att frågorna och svaren ska läsas upp.

Tryggare tillsammans

Tryggare tillsammans är en guide som kan användas för att i grupp prata om hur verksamheten görs tryggare.

 

Mer information om trygga möten

På trygga mötens hemsida kan du läsa mer om barnkonventionen och hur vi kan agera mot övergrepp.

Du kan också läsa mer om Trygga Möten och hur man kan förebygga övergrepp i Scouternas grundläggande ledarbok Ledaren – gör dig redo,  på sidorna 52-54. Den finns som digital version här.

Kalender

jul
18

Blå Gryning 2018

Kungshols kurs- och lägergård
Visa alla datum

Blå Gryning 2018

jul
16
 
jul
17
 
jul
18
 
jul
19
 
jul
20
 
jul
21
 
jul
22
 
aug
6

Världskongressen 2018

Sigtuna
Visa alla datum

Världskongressen 2018

aug
6
09:00 - 17:00 
aug
7
09:00 - 17:00 
aug
8
09:00 - 17:00 
aug
9
09:00 - 17:00 
aug
10
09:00 - 17:00 
aug
11
09:00 - 17:00 
aug
31

Aktiva Hus – distanskurs

Wendelsbergs folkhögskola
Visa alla datum

Aktiva Hus – distanskurs

aug
31
 
sep
1
 
sep
2
 
nov
9
 
nov
10
 
nov
11
 
feb
22
 
feb
23
 
feb
24
 
maj
10
 
maj
11
 
maj
12
 
sep
28

Kompassen 2018

Visa alla datum

Kompassen 2018

sep
28
 
sep
29
 
sep
30
 
okt
19

JOTA/JOTI 2018

Visa alla datum

JOTA/JOTI 2018

okt
19
 
okt
20
 
okt
21
 

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND