Scoutkåren Vikingen Ekeby

Verksamhet

Ekeby

Våra mötestider!

Välkommen till Scoutkåren Vikingen i Ekeby och prova på scoutaktiviteter. Nya som gamla scouter är hjärtligt välkomna!

Spårarscouter (åk 2-åk 3) Torsdagar kl 18,00-19,30

Ansv ledare: Christer Ipsonius 070-5554803

Christer.ipsonius@nsf.scout.se

Upptäckarscouter (åk 4-åk 5) Måndagar 18,00-20,00

Ansv ledare: Anna Stenström 076-863 62 22

Äventyrsscouter (åk 6-åk 8) Onsdagar kl 18,30-20,30

Ansv ledare: Didrik Folke 076-845 97 86

Utmanarscouter (åk 9- 18 år) Onsdagar 18,30-20,30 Ring innan då vi ofta är på andra ställen än scouthuset.

Ansv ledare: Cecilia Holmblad

Scouthuset ligger på Parkgatan 1 i Ekeby. För mer info kontakta kårordförande Rolf Andersson 076-11 00 123 eller www.nsf.scout.se/ekeby Om du är ny slå gärna en signal innan du kommer.

Spårarscout

spararscout

Spårarscout är man när man går i åk 2 tom åk 3.

Vi träffas torsdagar 18,00-19,30. Under de ljusa kvällarna är vi i Ekeby skog där vi träffas på parkeringsplatsen efter rondellen mot Billesholm på väg 110. Under vintern har vi våra träffar på Parkgatan 1 i Ekeby.

I spårarscouterna lär du dig om skog och natur, leker, får åka på övernattningar och en hel massa annat skoj.

Upptäckarscout

upptackarscout

Upptäckarscout är man när man går i åk 4 tom åk 5.

Vi träffas varje måndag kl 18,30-20,00 och vi har våra träffar på Parkgatan 1 i Ekeby om inget annat anges.

I upptäckarscouterna lär du dig om skog och natur, laga mat över öppen eld, gemenskap, leker, får åka på övernattningar och en hel massa annat skoj.

Vår avdelning heter Vargungarna.

Äventyrarscout

aventyrarscout

Äventyrarscout är man när man går i åk 6 tom åk 8.

Vi träffas varje onsdag kl 18,30-20,30. Vi har vi våra träffar på Parkgatan 1 i Ekeby.

I äventyrarscouterna väntar större äventyr som att sova i vindskydd, träffa scouter från andra scoutkårer i Sverige, paddla och åka på häftiga veckoläger.

Vårt äventyrarlag heter Bacillen.

Utmanarscout

utmanarscout

Utmanarscout är man när man går i åk 9 tom 18 år.

Vi träffas varje onsdag kl 18.30-20,30. Vi har vi våra träffar på Parkgatan 1 i Ekeby där vi har en alldeles egen lokal.

Som utmanarscout bestämmer man till stor del själv vad man vill göra tillsammans med sin ledare. Det kan vara allt från fjälläventyr till att anordna ett disco för grannscoutkårerna.

Ledare

Scoutavdelningen Spårarna

Ansvarig ledare:
Christer Ipsonius
042-773 22
0705-55 48 03
christer.ipsonius@nsf.scout.se

Övriga ledare på avdelningen:
Sara Henningsson
Jacob Liljekvist
Carin Agardh
Per Stenström

Scoutavdelningen Upptäckarna

Ansvarig ledare
Anna Stenström, 076 863 62 22

Övriga ledare på avdelningen:
David Agardh
Emelie Skog

Scoutavdelningen Äventyrarna

Ansvarig ledare:
Didrik Folke, 076 845 97 86

Övrig ledare på avdelningen:
Sven Agardh

Scoutavdelningen Utmanarna

Ansvarig ledare:
Cecilia Holmblad

Scoutlokal

Vi har vår egen Scoutlokal som vi alla i kåren äger tillsammans. Den ligger på Parkgatan 1 i Ekeby, och det är där vi håller till mest.

På våren och hösten när kvällarna är varma och ljusa brukar vi försöka vara i Ekeby Skog så mycket som möjligt. Då samlas vi vid första parkeringsfickan på 110:an efter rondellen.

Det finns möjlighet att hyra vår lokal, och vi har även kanoter som går att hyra. För mer info om lokal- och kanotuthyrning se ”kårens ABC”.

Ekeby

Om kåren

Lite historia

Scoutkåren Vikingen invigdes den 28 februari 1943. Redan den 29 oktober 1942 hade Herman Justus Aronsohn samlat några pojkar från Ekeby hos sig för att se om det skulle gå att starta en scoutkår även i Ekeby då han själv kom från Ängelholm. Justus hade startat en avdelning med två patruller under Ängelholms IOGT-scoutkår Stark Vilja. Redan kring nyår 1942 hade man fått ihop ett 40 tal intresserade pojkar att man beslöt att starta en scoutkår i Ekeby.

Den första tiden efter invigningen höll man sina möten i Godtemplarhuset. Sommaren 1943 startades även en avdelning för yngre scouter kallad Vargungar. Detta försök blev dock kortvarigt pga ledarbrist. Men efterhand har en stabil scoutkår vuxit fram i Ekeby.

1944 flyttade Justus Aronsohn från Ekeby och efter sommarlägret i Össjön i Småland låg arbetet nästan nere. Men från 1947 började kåren långsamt arbeta sig upp igen. Fler och fler pojkar blev intresserade.

1967 försökte några nya ledare än en gång med Vargungar för pojkar och Blåvingar för flickor i åttaårsåldern. Det försöket lyckades och än idag har vi aktivitet på fyra olika avdelningar; spårarscouter, upptäckarscouter, äventyrarscouter och utmanarscouter.

Vi är nu 2019, 75 medlemmar.

Vi har sedan 13 oktober 1984 en egen lokal som vi äger. Då lämnade IOGT-NTO logens Byggnadsförening i Ekeby över huset som varit loge, biograf och aktionskammare för en symbolisk enkrona.

Kårens ABC

 • Bankgiro: 5227-2986
 • Swish: 123 563 77 15
 • Blanketter:
 • Fastigheten: Parkgatan 1 Elestorp 7:14 Trumlan 13
 • Kanotuthyrning: Vi hyr ut kanoter till medlemmar och föreningar. Vi har 11 st + släp. För mer info kontakta Christer Ipsonius christer.ipsonius@nsf.scout.se 070-555 48 03
 • Krishanteringsplan
 • Medlemsavgift: Medlems- och avdelningsavgiften (200 kr + 225 kr), totalt 425 kr betalas på Scoutkåren Vikingens bankgiro 5227-2986 eller Swish 123 563 77 15. Ange ”scoutens namn” samt ”medlemsavgift”. Har du äldre syskon som är medlemmar så får du syskonrabatt och betalar då bara 150 kr i avdelningsavgift, totalt 350 kr. Äldsta barnet betalar full avgift, yngre syskon får syskonrabatt. Medlems och avdelningsavgiften för höstterminen 2020 är (115 kr + 200 kr), totalt 315 kr. Yngre syskon (75 kr + 200 kr), totalt 275 kr.
 • Organisationsnr: 843001-2610
 • Uthyrning: Lokalhyran är 500 kr+ 500 kr i deposition för icke medlemmar för en dag eller kväll. För medlemmar är priset 300 kr + 300 kr i deposition. Ingen alkohol eller rökning är tillåten i lokalen eller på tomten. För mer info kontakta Lennart Jönsson kristina_lennart@yahoo.com 070 866 94 06.

Årsmötesprotokoll

Numer finner du årsmötesprotokollen på scoutkårens Google Drive eller kontakta styrelsen.

 

 

ekeby

Verksamhetsberättelse

Numer finner du verksamhetsberättelserna på scoutkårens Google Drive eller kontakta styrelsen

 

Styrelse

Kårordförande
Rolf Andersson 076-110 01 23
rolf.andersson@nsf.scout.se

Vice ordförande
Anna Stenström, 076-863 62 22

Kassör
Christer Ipsonius
042-773 22
070-555 48 03
christer.ipsonius@nsf.scout.se

Sekreterare
David Agardh

Ledamot
Elin Wegner

 

Ekeby matlagning

Bli medlem

Vill du eller ditt barn bli medlem hos oss? Kontakta kårordföranden Rolf Andersson, 076-110 01 23 så får du veta mer!

Du hittar även kåren på Facebook https://www.facebook.com/Scoutkåren-Vikingen-Ekeby-308534062497539/

 

Sponsorer

Kåren är tacksamma för de bidrag som vi blivit beviljade till vår verksamhet. Vi tackar speciellt:
Sparbanksstiftelsen   samt         Ekeby Sparbank

 

 

Coronavirus (Covid-19)

Information till kårer, distrikt, medlemmar och föräldrar
Läs senaste nytt här

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND