Scoutkåren Vikingen Ekeby

Verksamhet

Ekeby

Våra mötestider!

Välkommen till Scoutkåren Vikingen i Ekeby och prova på scoutaktiviteter. Nya som gamla scouter är hjärtligt välkomna!

Spårarscouter (åk 2-åk 3) Torsdagar kl 18,00-19,30

Ansv ledare: Christer Ipsonius 070-5554803

Christer.ipsonius@nsf.scout.se

Upptäckarscouter (åk 4-åk 5) Måndagar 18,30-20,00

Ansv ledare: Cecilia Holmblad

Äventyrsscouter (åk 6-åk 8) Onsdagar kl 18,30-20,30

Ansv ledare: AnnCatrin Folke 070-670 86 66
aol.folke@telia.com

Utmanarscouter (åk 9- 18 år) Onsdagar 18,30-20,30 Ring innan då vi ofta är på andra ställen än scouthuset.

Ansv ledare: Didrik Folke

Scouthuset ligger på Parkgatan 1 i Ekeby. För mer info kontakta kårordförande Lars Folke 073-4437008 eller www.nsf.scout.se/ekeby Om du är ny slå gärna en signal innan du kommer.

Spårarscout

spararscout

Spårarscout är man när man går i åk 2 tom åk 3.

Vi träffas torsdagar 18,00-19,30. Under de ljusa kvällarna är vi i Ekeby skog där vi träffas på parkeringsplatsen efter rondellen mot Billesholm på väg 110. Under vintern har vi våra träffar på Parkgatan 1 i Ekeby.

I spårarscouterna lär du dig om skog och natur, leker, får åka på övernattningar och en hel massa annat skoj.

Upptäckarscout

upptackarscout

Upptäckarscout är man när man går i åk 4 tom åk 5.

Vi träffas varje måndag kl 18,30-20,00 och vi har våra träffar på Parkgatan 1 i Ekeby om inget annat anges.

I upptäckarscouterna lär du dig om skog och natur, laga mat över öppen eld, gemenskap, leker, får åka på övernattningar och en hel massa annat skoj.

Vår avdelning heter Vargungarna.

Äventyrarscout

aventyrarscout

Äventyrarscout är man när man går i åk 6 tom åk 8.

Vi träffas varje onsdag kl 18,30-20,30. Vi har vi våra träffar på Parkgatan 1 i Ekeby.

I äventyrarscouterna väntar större äventyr som att sova i vindskydd, träffa scouter från andra scoutkårer i Sverige, paddla och åka på häftiga veckoläger.

Vårt äventyrarlag heter Bacillen.

Utmanarscout

utmanarscout

Utmanarscout är man när man går i åk 9 tom 18 år.

Vi träffas varje onsdag kl 18.30-20,30. Vi har vi våra träffar på Parkgatan 1 i Ekeby där vi har en alldeles egen lokal.

Som utmanarscout bestämmer man till stor del själv vad man vill göra tillsammans med sin ledare. Det kan vara allt från fjälläventyr till att anordna ett disco för grannscoutkårerna.

Ledare

Spårarscoutavdelningen

Ansvarig ledare
Christer Ipsonius
042-773 22
0705-55 48 03
christer.ipsonius@nsf.scout.se

Sara Henningsson

Emilie Skog

Upptäckarscoutavdelningen

Ansvarig ledare
Cecilia Holmblad

Elin Wegner

Anna Stenström, 076 863 62 22

David Agardh

Äventyrarscoutavdelningen

Ansvarig ledare

AnnCatrin Folke, 070 670 86 66

aol.folke@telia.com

Sven Agardh

Didrik Folke, 076 845 97 86

Utmanarscoutavdelningen

Ansvarig ledare

Didrik Folke, 076 845 97 86

Christer Ipsonius

Scoutlokal

Vi har vår egen Scoutlokal som vi alla i kåren äger tillsammans. Den ligger på Parkgatan 1 i Ekeby, och det är där vi håller till mest.

På våren och hösten när kvällarna är varma och ljusa brukar vi försöka vara i Ekeby Skog så mycket som möjligt. Då samlas vi vid första parkeringsfickan på 110:an efter rondellen.

Det finns möjlighet att hyra vår lokal, och vi har även kanoter som går att hyra. För mer info om lokal- och kanotuthyrning se ”kårens ABC”.

Ekeby

Om kåren

Lite historia

Scoutkåren Vikingen invigdes den 28 februari 1943. Redan den 29 oktober 1942 hade Herman Justus Aronsohn samlat några pojkar från Ekeby hos sig för att se om det skulle gå att starta en scoutkår även i Ekeby då han själv kom från Ängelholm. Justus hade startat en avdelning med två patruller under Ängelholms IOGT-scoutkår Stark Vilja. Redan kring nyår 1942 hade man fått ihop ett 40 tal intresserade pojkar att man beslöt att starta en scoutkår i Ekeby.

Den första tiden efter invigningen höll man sina möten i Godtemplarhuset. Sommaren 1943 startades även en avdelning för yngre scouter kallad Vargungar. Detta försök blev dock kortvarigt pga ledarbrist. Men efterhand har en stabil scoutkår vuxit fram i Ekeby.

1944 flyttade Justus Aronsohn från Ekeby och efter sommarlägret i Össjön i Småland låg arbetet nästan nere. Men från 1947 började kåren långsamt arbeta sig upp igen. Fler och fler pojkar blev intresserade.

1967 försökte några nya ledare än en gång med Vargungar för pojkar och Blåvingar för flickor i åttaårsåldern. Det försöket lyckades och än idag har vi aktivitet på fyra olika avdelningar; spårarscouter, upptäckarscouter, äventyrarscouter och utmanarscouter.

Vi är nu 2018, 82 medlemmar.

Vi har sedan 13 oktober 1984 en egen lokal som vi äger. Då lämnade IOGT-NTO logens Byggnadsförening i Ekeby över huset som varit loge, biograf och aktionskammare för en symbolisk enkrona.

Kårens ABC

 • Bankgiro: 5227-2986
 • Bilersättning
 • Fastigheten: Parkgatan 1 Elestorp 7:14 Trumlan 13
 • Kanotuthyrning: Vi hyr ut kanoter till medlemmar och föreningar. Vi har 11 st + släp. För mer info kontakta Christer Ipsonius christer.ipsonius@nsf.scout.se 070-555 48 03
 • Kostnadsersättning
 • Krishanteringsplan
 • Medlemsavgift:200 kr/medlem + avdelningsavgift Spårare tom Utmanare  225 kr.Höstterminen  fastställs medlemsavgiften till halv avdelningsavgift och full medlemsavgift.
  Syskonrabatt:
  Äldsta barnet betalar full avdelningsavgift. Yngre syskon betalar 150 kr/barn (Spårare tom Utmanare)
 • Nya medlemmar – blankett
 • Närvarokort
 • Organisationsnr: 843001-2610
 • Scoutskjortelapp
 • Uthyrning: Lokalhyran är 500 kr+ 500 kr i deposition för icke medlemmar för en dag eller kväll. För medlemmar är priset 300 kr + 300 kr i deposition. Ingen alkohol eller rökning är tillåten i lokalen eller på tomten. För mer info kontakta Lennart Jönsson kristina_lennart@yahoo.com 042-77338

Årsmötesprotokoll

Numer finner du årsmötesprotokollen på scoutkårens Google Drive eller kontakta styrelsen.

Årsmötes protokoll 2017

Årsmötes protokoll 2016

Årsmötes protokoll 2015

Årsmötes protokoll 2014

 

ekeby

Verksamhetsberättelse

Numer finner du verksamhetsberättelserna på scoutkårens Google Drive eller kontakta styrelsen.

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

Årsrapport 2013

Årsrapport 2012

Årsrapport 2011

Årsrapport 2008

Styrelse

Kårordförande

Lars Folke

0734 -437008
lars.folke@nsf.scout.se

Vice ordförande
Rolf Andersson

Kassör
Christer Ipsonius
042-773 22
070-555 48 03
christer.ipsonius@nsf.scout.se

Sekreterare
Didrik Folke

Ledamot
David Agardh

 

Ekeby matlagning

Bli medlem

Vill du eller ditt barn bli medlem hos oss? Kontakta kårordföranden Lars Folke, 0734437008 eller lars.folke@nsf.scout.se så får du veta mer!

Du hittar även kåren på Facebook https://www.facebook.com/Scoutkåren-Vikingen-Ekeby-308534062497539/

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Äventyr
  & Läger
  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND