Skåne Scoutdistrikt

Välkommen till Skånes scoutdistrikts hemsida. Här kan du hitta uppdaterad information om vad som är på gång, hitta aktuella inbjudningar, leta rätt på kontaktuppgifter till kårerna i distriktet och finna användbara dokument och länkar.

Hemsidan administreras helt och hållet av Distrikts styrelsen och kan därför periodvis vara något dåligt uppdaterad, men vi gör vårt bästa. Om det är något som du undrar över som inte står på hemsidan är du alltid välkommen att skicka ett mail till oss, kontaktuppgifter finner ni längre ner.

 

JULBORD 2019

Guidad visning av Scoutmuseet på Råå och Julbord på Rosenberg i Åstorp Lördag 30 november

Nu är det dags igen för julbord och i år passar vi på för er som vill att anordna en visning av scoutmuseet på Råå. Passa på att få ta del av Scoutings fantastiska historia. Guidningen börjar på museet kl 17,00 till ca 18,00. Julbordet börjar kl 18,30

Vi hoppas du vill avsluta terminen med att äta julbord med oss andra i distriktet. Du väljer om du vill vara med både på guidningen och på julbordet eller bara en av delarna. Skriv det när du anmäler dig. Guidningen kostar inget!

 

Kostnad: 315 kr för medlemmar och 525 kr för icke medlemmar. då ingår julbord och två julmust/läsk/ramlösa

Barn mellan 4-12 år kostar om de är medlemmar 173 kr annars 288 kr
Fr.o.m 13 år fullt pris.

Pengarna sätts in på skånedistriktets bg. 5759-1992 i samband med anmälan.

Anmäl ditt deltagande, senast 3 november till:

skane.scoutdistrikt@nsf.scout.se  Glöm inte att ange specialkost!

Frågor kontakta Cecilia Holmblad 073-8563361 eller på ovan mail.

____________________________________________

Bidrag att söka 2019

Kurs- och utbildningsbidrag

Distriktets kurs- och ut bildningsbidrag finns till för att möjliggöra för medlemmar i distriktets kårers att delta i relevanta utbildningar för scoutverksamheten.

 • Bidraget uppgår till max 10 000 kr per kår för utbildningskostnader.
 • Utbetalning sker efter uppvisande av kursintyg och redovisade kostnader för kursen.
 • Endast kurser och utbildningar med anknytning till scoutverksamhet är bidragsberättigade.
 • Om bidrag mottagits från annat håll för samma ändamål minskas bidraget med motsvarande summa.

Rekryteringsbidrag

För att hjälpa distriktets kårer att öka i medlemsantal ges varje kår möjlighet att söka rekryteringsbidraget.

 • Rekryteringsbidraget är max 3 000 kronor per kår.
 • Utbetalning sker mot redovisade kostnader.
 • Ansökan kan ske löpande under året.

Upplevelsepotten

Upplevelsepottens syfte är att uppmuntra och stödja de distriktsmedlemmar som vill resa
och uppleva något extra som distriktet inte kan erbjuda.

Distriktet har avsatt en pott om 24 000 kronor för upplevelsearrangemang ur vilken varje medlem i distriktet kan söka upp till 2 000 kronor för deltagaravgiften. Bidraget begränsas till maximalt halva deltagaravgiften. Bidraget förutsätter att:

 • Arrangemanget är ett scoutarrangemang som inte är ekonomiskt sponsrat av distriktet
 • När potten är slut utbetalas inga fler upplevelsebidrag under verksamhetsåret.
 • Ansökningarna behandlas i inkommen ordning på första DS-mötet efter ansökan och utbetalas direkt efter att DS bifallit ansökan.

Arrangemangsbidrag

Tidigare år har distriktet delat ut ett bidrag för kårarrangemang respektive bidrag för
deltagande i ett specifikt läger. Från och med 2019 finns det ett generellt arrangemangsbidrag.
Bidraget kan sökas för både arrangemang som arrangeras av kåren och/eller arrangemang
som minst en av kårens avdelning deltar i.

 • Styrelsen behandlar ansökan på första styrelsemötet efter att ansökan inkommit. Ansökan ska innehålla en beskrivning av arrangemanget samt en uppskattad kostnad för arrangemanget
 • Bidraget betalas ut efter att arrangemanget har genomförts och efter att kåren inkommit med en fullständig rapport av arrangemanget. Rapporten ska innehålla en deltagarförteckning samt en ekonomisk sammanställning av kårens utgifter för arrangemanget
 • Distriktet bidrar med max 500 kronor per deltagare under 26 år och max kårens halva faktiska kostnad för arrangemanget
 • En kår kan beviljas max 10 000 kronor per verksamhetsår

Demokratibidrag

Demokratijamboree och förbundsmöten är demokratiskt betydelsefulla arrangemang som vi
anser att fler scouter i från distriktet borde få chansen att åka på. För att fler ska få möjlighet
att åka och uttrycka sina åsikter ger distriktet ekonomiskt stöd:

 • Distriktet bidrar med 500 kr/kår
 • Ansökan ska vara distriktet tillhanda senast 2019-11-30

 

Kurser

Alla kurser i Skåne finner ni här!

 

Om distriktet

Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund

Organisationsnummer: 846001-7364

Swedbank Bankgiro: 5759-1992

 

Distriktsstyrelsen

2019 valdes nedanstående personer in i distriktsstyrelsen:

Ordförande: Cecilia Holmblad, Ekeby

Kassör: Jens Olsson, Landskrona

Ledamöter:

Pontus Jessmor, Klippan Spejaren

Eddie Hektor, Sösdala

Jenifer Ahlbeck, Klippan Spejaren

 

 

Kontakt

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att maila oss på skane.scoutdistrikt@nsf.scout.se

Du hittar oss även på Facebook https://www.facebook.com/nsfskane/

Kommunikationsansvarig: Ponthus Jessmor ponthus.jessmor@nsf.scout.se

 

Användbara dokument

Deltagarlista Kultur Skåne

Denna lista ska fyllas i vid distriktets olika arrangemang.

Kostnadsersättning

Blankett för att få ersättning för din resa hittar du här.

Blankett för att få ersättning för utlägg i samband med distriktsarrangemang hittar du här.

Reskostnad- och kontantutläggsblanketter skickar du till
Jens Olsson


Skåne Scoutdistrikt

Kalender

Inga kalenderposter hittades.

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND