Skåne Scoutdistrikt

Välkommen till Skånes scoutdistrikts hemsida!

Här kan du hitta uppdaterad information om vad som är på gång, hitta aktuella inbjudningar, leta rätt på kontaktuppgifter till kårerna i distriktet och finna användbara dokument och länkar.

Hemsidan administreras helt och hållet av Distrikts styrelsen och kan därför periodvis vara något dåligt uppdaterad, men vi gör vårt bästa. Om det är något som du undrar över som inte står på hemsidan är du alltid välkommen att skicka ett mail till oss, kontaktuppgifter finner ni längre ner.

Kommande Distriktsårsmöte 2024

Kommer att äga rum i Lund den 24/3.

Aktuella Aktiviteter

Halvårsmöte inför FM

Vi diskuterar gemensamt handlingarna inför FM på så sätt får distriktsstyrelsen veta hur kårerna tycker DS ska rösta i olika ärende. Anmälan sker till skane.scoutdistrikt@nsf.scout.se senast den 9 oktober. Länk skickas ut efter anmälan.

När? 10 Oktober, kl. 19-21
Var? Digitalt

Workshop – trygga möten fördjupning

Nordvästra Skånes Scoutdistrikt i samarbete med Skånes Scoutdistrikt av NSF storsatsar på Trygga möten för att säkerställa att alla våra kårer, ledare samt utmanare får möjligheten att fördjupa sina kunskaper och känna en ökad trygghet i verksamheten.

Således är det kostnadsfritt för alla utmanarscouter, ledare samt kårfunktionärer att delta. Vi kommer bjuda på fika och vi organiserar en utmanaraktivitet för de utmanarscouter som är intresserade av att fördjupa sig tillsammans med andra utmanare i samma ålder.

Vi rekommenderar alla som vill delta att ha genomfört Trygga Möten webbkursen innan denna fördjupning. Platsen kommer vara Ekeby Skola.

När? 15 Okotober, 14.0018.00
Var? Ekeby Skola
Anmälan? https://www.scoutnet.se/activities/register/for/activity/5179

Förbundsmöte 2023

FM 2023 kommer hållas i Skåne! Anmälan och mer info finns i förbundets kalenderhändelse.

När? 28–29/10 – 2023
Var? Hässleholm

Bidrag att söka 2023

Kurs- och utbildningsbidrag

Distriktets kurs- och ut bildningsbidrag finns till för att möjliggöra för medlemmar i distriktets kårers att delta i relevanta utbildningar för scoutverksamheten.

 • Bidraget uppgår till max 15 000 kr per kår för utbildningskostnader.
 • Utbetalning sker efter uppvisande av kursintyg och redovisade kostnader för kursen.
 • Endast kurser och utbildningar med anknytning till scoutverksamhet är bidragsberättigade.
 • Om bidrag mottagits från annat håll för samma ändamål minskas bidraget med motsvarande summa.

Rekryteringsbidrag

För att distriktets kårer skall få en god grund och bra start för att rekrytera och öka kårens medlemsantal genom att söka efter nya medlemmar, ger vi varje kår möjlighet att söka ett rekryteringsbidrag. Bidrag kan även sökas för förlorad arbetsinkomst vid rekrytering t.ex. i skola.

 • Rekryteringsbidraget är max 10 000 kronor per kår.
 • Utbetalning sker mot redovisade kostnader.
 • Ansökan kan ske löpande under året.
 • Når kåren distriktets mål på 10% ökning av medlemstalet 2023 dock minst 5 medlemmar får man en rekryteringsbonus 2024 på 10 000 kr.

Upplevelsepotten

Upplevelsepottens syfte är att uppmuntra och stödja de distriktsmedlemmar som vill resa och uppleva något extra som distriktet inte kan erbjuda.

Distriktet har avsatt en pott om 24 000 kronor för upplevelsearrangemang ur vilken varje medlem i distriktet kan söka upp till 2 000 kronor för deltagaravgiften. Bidraget begränsas till maximalt halva deltagaravgiften. Bidraget förutsätter att:

 • Arrangemanget är ett scoutarrangemang som inte är ekonomiskt sponsrat av distriktet
 • När potten är slut utbetalas inga fler upplevelsebidrag under verksamhetsåret.
 • Ansökningarna behandlas i inkommen ordning på första DS-mötet efter ansökan och utbetalas direkt efter att DS bifallit ansökan.

Arrangemangsbidrag

Tidigare år har distriktet delat ut ett bidrag för kårarrangemang respektive bidrag för deltagande i ett specifikt läger. Från och med 2019 finns det ett generellt arrangemangsbidrag.
Bidraget kan sökas för både arrangemang som arrangeras av kåren och/eller arrangemang som minst en av kårens avdelning deltar i.

 • Styrelsen behandlar ansökan på första styrelsemötet efter att ansökan inkommit. Ansökan ska innehålla en beskrivning av arrangemanget samt en uppskattad kostnad för arrangemanget.
 • Bidraget betalas ut efter att arrangemanget har genomförts och efter att kåren inkommit med en fullständig rapport av arrangemanget. Rapporten ska innehålla en deltagarförteckning samt en ekonomisk sammanställning av kårens utgifter för arrangemanget
 • Distriktet bidrar med max 750 kronor per deltagare under 26 år och max kårens halva faktiska kostnad för arrangemanget
 • En kår kan beviljas max 20 000 kronor per verksamhetsår

Demokratibidrag

Demokratijamboree och förbundsmöten är demokratiskt betydelsefulla arrangemang som vi anser att fler scouter i från distriktet borde få chansen att åka på. För att fler ska få möjlighet att åka och uttrycka sina åsikter ger distriktet ekonomiskt stöd.

 • Distriktet bidrar med motsvarande kårens faktiska kostnad för deltagande i demokratijamboree eller förbundsmöte upp till  2500 kr/ombud
 • Ansökan ska vara distriktet tillhanda senast sista november samma år som arrangemanget

Startbidrag

För att underlätta uppstart av nya scoutkårer och satellitverksamhet till befintliga kårer har distriktet ett startbidrag som delas ut i samband med uppstart av dessa verksamheter.

 • Distriktet bidrar med 10 000 kr till en ny scoutkår eller satellitverksamhet. Med satellitverksamhet menas verksamhet på ny ort eller stadsdel som tillhör befintlig kår.
 • Den nya scoutkåren eller satellitverksamheten måste haft minst tre träffar med minst fem barn.
 • För att vara berättigat till bidraget måste en ny scoutkår ha ett bankkonto.

Kurser

Alla scoututbildningar i Skåne finner ni här!

Om distriktet

Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund

Organisationsnummer: 846001-7364

Swedbank Bankgiro: 5759-1992

Distriktsstyrelsen

2023 valdes nedanstående personer in i distriktsstyrelsen:

 • Ordförande: Cecilia Holmblad, Ekeby
 • Vice ordförande: Eddie Hecktor, Sösdala
 • Kassör: Jens Olsson, Landskrona
 • Sekreterare: David Agardh, Ekeby
 • Ledamot: Carolina Gunnarsson, Ekeby
 • Ledamot: Anneli Andersson, Klippan
 • Ledamot: Sara Hansson, Sösdala

Kontakt

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att maila oss på skane.scoutdistrikt@nsf.scout.se

Du hittar oss även på Facebook https://www.facebook.com/nsfskane/

Användbara dokument

Deltagarlista Kultur Skåne

Denna lista ska fyllas i vid distriktets olika arrangemang.

Kostnadsersättning

Blankett för att få ersättning för din resa hittar du här.

Blankett för att få ersättning för utlägg i samband med distriktsarrangemang hittar du här.

Reskostnad- och kontantutläggsblanketter skickar du till
Jens Olsson

Skåne Scoutdistrikt

Kalender

Inga kalenderposter hittades.

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND
  Vill du bli medlem?
  Ja!