Skåne Scoutdistrikt

Välkommen till Skånes scoutdistrikts hemsida!

Här kan du hitta uppdaterad information om vad som är på gång, hitta aktuella inbjudningar, leta rätt på kontaktuppgifter till kårerna i distriktet och finna användbara dokument och länkar.

Hemsidan administreras helt och hållet av Distrikts styrelsen och kan därför periodvis vara något dåligt uppdaterad, men vi gör vårt bästa. Om det är något som du undrar över som inte står på hemsidan är du alltid välkommen att skicka ett mail till oss, kontaktuppgifter finner ni längre ner.

Aktuella Aktiviteter

En kväll runt jorden – Terminsavslutning!

Häng med på en kväll i Tågarp! Där vi ska resa runt jorden med tävlingar och mat. Kom gärna utklädd i utstyrsel som representerar ett land, men vanliga kläder eller scoutskjorta funkar så klart också bra. Hoppas vi ses där!

När & Var? 27 November kl: 18.30, Rönnehällsbygdegård i Tågarp.

Kostnad? Gratis för medlemmar och ledarbarn mellan 0-2år. Respektive 300kr och ledarbarn 6-12år 150kr.

Anmälan? Senast den 19 nov till: skane.scoutdistrikt@nsf.scout.se

Inbjudan? Terminsavslutning 2021

Bidrag att söka 2021

Familjescouting

Detta är ett bidrag för verksamhet innefattande av familjescouting. Ansökan sker en gång per år och kår. Ansökan kommer behandlas så snart den inkommer, dock senast 2021-01-31.

 • att kåren kan beviljas maximalt 4 000 kr i bidrag för familjescouting och år
 • att ansökan behandlas på nästkommande distriktsstyrelsemöte
 • att bidraget omfattas barn i åldern 3-6 år men inget krav på medlem
 • att beloppet kårer kan söka är 30 kr per barn/gång

Kurs- och utbildningsbidrag

Distriktets kurs- och ut bildningsbidrag finns till för att möjliggöra för medlemmar i distriktets kårers att delta i relevanta utbildningar för scoutverksamheten.

 • Bidraget uppgår till max 10 000 kr per kår för utbildningskostnader.
 • Utbetalning sker efter uppvisande av kursintyg och redovisade kostnader för kursen.
 • Endast kurser och utbildningar med anknytning till scoutverksamhet är bidragsberättigade.
 • Om bidrag mottagits från annat håll för samma ändamål minskas bidraget med motsvarande summa.

Rekryteringsbidrag

För att hjälpa distriktets kårer att öka i medlemsantal ges varje kår möjlighet att söka rekryteringsbidraget.

 • Rekryteringsbidraget är max 5 000 kronor per kår.
 • Utbetalning sker mot redovisade kostnader.
 • Ansökan kan ske löpande under året.

Upplevelsepotten

Upplevelsepottens syfte är att uppmuntra och stödja de distriktsmedlemmar som vill resa
och uppleva något extra som distriktet inte kan erbjuda.

Distriktet har avsatt en pott om 24 000 kronor för upplevelsearrangemang ur vilken varje medlem i distriktet kan söka upp till 2 000 kronor för deltagaravgiften. Bidraget begränsas till maximalt halva deltagaravgiften. Bidraget förutsätter att:

 • Arrangemanget är ett scoutarrangemang som inte är ekonomiskt sponsrat av distriktet
 • När potten är slut utbetalas inga fler upplevelsebidrag under verksamhetsåret.
 • Ansökningarna behandlas i inkommen ordning på första DS-mötet efter ansökan och utbetalas direkt efter att DS bifallit ansökan.

Arrangemangsbidrag

Tidigare år har distriktet delat ut ett bidrag för kårarrangemang respektive bidrag för
deltagande i ett specifikt läger. Från och med 2019 finns det ett generellt arrangemangsbidrag.
Bidraget kan sökas för både arrangemang som arrangeras av kåren och/eller arrangemang
som minst en av kårens avdelning deltar i.

 • Styrelsen behandlar ansökan på första styrelsemötet efter att ansökan inkommit. Ansökan ska innehålla en beskrivning av arrangemanget samt en uppskattad kostnad för arrangemanget
 • Bidraget betalas ut efter att arrangemanget har genomförts och efter att kåren inkommit med en fullständig rapport av arrangemanget. Rapporten ska innehålla en deltagarförteckning samt en ekonomisk sammanställning av kårens utgifter för arrangemanget
 • Distriktet bidrar med max 750 kronor per deltagare under 26 år och max kårens halva faktiska kostnad för arrangemanget
 • En kår kan beviljas max 15 000 kronor per verksamhetsår

Demokratibidrag

Demokratijamboree och förbundsmöten är demokratiskt betydelsefulla arrangemang som vi
anser att fler scouter i från distriktet borde få chansen att åka på. För att fler ska få möjlighet
att åka och uttrycka sina åsikter ger distriktet ekonomiskt stöd.

 • Distriktet bidrar med motsvarande kårensfaktiska kostnad för deltagande i demokratijamboree eller förbundsmöte upp till  2000 kr
 • Ansökan ska vara distriktet tillhanda senast sista november samma år som arrangemanget

 

Kurser

Alla kurser i Skåne finner ni här!

 

Om distriktet

Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund

Organisationsnummer: 846001-7364

Swedbank Bankgiro: 5759-1992

 

Distriktsstyrelsen

2021 valdes nedanstående personer in i distriktsstyrelsen:

Ordförande: Cecilia Holmblad, Ekeby

Vice ordförande: Eddie Hecktor, Sösdala

Kassör: Jens Olsson, Landskrona

Sekreterare: Johan Gustavsson, Klippan

Ledamot: Ebba Thuresson, Fleninge-Ödåkra

 

Kontakt

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att maila oss på skane.scoutdistrikt@nsf.scout.se

Du hittar oss även på Facebook https://www.facebook.com/nsfskane/

 

Skåne Scoutdistrikt

Kalender

Inga kalenderposter hittades.

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND
  Vill du bli medlem?
  Ja!