Påverka NSF

Stadgar

Våra stadgar är som våra regler. Dessa uppdaterades senast under 2019.
Stadgarna för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund hittar du här.
Exempelstadgar för kår hittar du här.
Behöver du få tag i tidigare stadgar mail info@nsf.scout.se.

Förbundsmöte

Förbundsmötet är Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds högsta beslutande organ. Bland annat diskuteras motioner och förslag, och en ny styrelse väljs. En festkväll och mycket mingel brukar också hinnas med.

Förbundsmöte hålls vartannat år, ojämna årtal. Jämna årtal hålls istället Scouternas stämma dit alla NSF-kårer har rätt att skicka ombud. Mer om förbundsmötet, om hur det fungerar med motioner, ombud, resefördelning och liknande hittar du här. Handlingar från tidigare år samt protokoll finns också här.

Förbundsråd

Förbundsråd hålls året mellan två förbundsmöten och är ett rådgivande organ för förbundsstyrelsen.

Utmanarscoutting

På tinget beslutar utmanarscouterna i frågor som rör deras verksamhet, till exempel vilka arrangemang som ska bli tilldelade reseutjämning. I NSF har utmanarscouterna en egen motsvarighet till förbundsstyrelsen – Utmanarscoutkommittén (UScK).  Här hittar du mer om utmanarscouttinget, vilka som får åka som ombud, hur du skickar in en motion och protokoll från tidigare års ting.

Protokoll

Här hittar du offentliga protokoll från förbundsmötet, förbundsstyrelsen, utmanarscouttinget och utmanarscoutkommittén.

Valutskott

Valutskottet tar fram förslag på ny förbundsstyrelse inför våra förbundsmöten.
Har du frågor, förslag eller funderingar hittar du information om vilka som sitter med i utkosttet samt kontaktinformation till valutskottet här.

Demokratijamboree

Demokratijamboree är Scouternas arrangemang som inkluderar Scouternas stämma och sker vartannat år. Det är på Demokratijamboreen som vi kan påverka hur scouting i Sverige ska utvecklas. Alla scoutkårer och distrikt har rätt att skicka ombud till Scouternas stämma. Läs mer om Demokratijamboreen här.

Demokratiskola

Funderar du på hur du enklast kan påverka och komma med förslag? Scouterna har en demokratiskola, kolla in den!

Världskongress

Världskongressen är en festlig sammankomst för IOGT-NTO-rörelsens alla internationella partnerorganisationer, i Movendi. Vart 4:e år arrangeras kongress någonstans i världen. Kongressen är Movendis motsvarighet till NSF:s förbundsmöte och har en viktig beslutsfattande och demokratisk funktion för organisationen. Kongressen skapar också många möjligheter till möten, lärande och äventyr tillsammans med nya och gamla vänner.

 

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND
  Vill du bli medlem?
  Ja!