Påverka NSF

Förbundsmöte

Förbundsmötet är Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds högsta beslutande organ. Bland annat diskuteras motioner och förslag, och en ny styrelse väljs. En festkväll och mycket mingel brukar också hinnas med.

Förbundsmöte hålls vartannat år, ojämna årtal. Jämna årtal hålls istället Scouternas stämma dit alla NSF-kårer har rätt att skicka ombud. Mer om förbundsmötet, om hur det fungerar med motioner, ombud, resefördelning och liknande hittar du här. Handlingar från tidigare år samt protokoll finns också här.

Förbundsråd

 

Utmanarscoutting

På tinget beslutar utmanarscouterna i frågor som rör deras verksamhet, till exempel vilka arrangemang som ska bli tilldelade reseutjämning. I NSF har utmanarscouterna en egen motsvarighet till förbundsstyrelsen – Utmanarscoutkommittén (UScK).  Här hittar du mer om utmanarscouttinget, vilka som får åka som ombud, hur man skickar in en motion och protokoll från tidigare års ting.

Protokoll

Här hittar du offentliga protokoll från förbundsmötet, förbundsstyrelsen, utmanarscouttinget och utmanarscoutkommittén.

Valutskott

Valutskottet tar fram förslag på ny förbundsstyrelse inför våra förbundsmöten.
Har du frågor, förslag eller funderingar hittar du information om vilka som sitter med i utkosttet samt kontaktinformation till valutskottet här.

Demokratijamboree

Demokratijamboree är Scouternas arrangemang som inkluderar Scouternas stämma och sker vartannat år. Det är på Demokratijamboreen som vi kan påverka hur scouting i Sverige ska utvecklas. Alla scoutkårer och distrikt har rätt att skicka ombud till Scouternas stämma. Läs mer om Demokratijamboreen här.

Demokratiskola

Funderar du på hur du enklast kan påverka och komma med förslag? Scouterna har en demokratiskola, kolla in den!

Världskongress

Världskongressen är en festlig sammankomst för IOGT-NTO-rörelsens alla internationella partnerorganisationer, i IOGT International. Vart 4:e år arrangeras kongress någonstans i världen. Kongressen är IOGT Internationals motsvarighet till NSF:s förbundsmöte och har en viktig beslutsfattande och demokratisk funktion för organisationen. Kongressen skapar också många möjligheter till möten, lärande och äventyr tillsammans med nya och gamla vänner.

I år är det Sverige som står värd för kongressen, vill du vara med och engagera dig? Läs mer om kongressen här!

Kommittéer och arbetsgrupper

Du kan vara med och påverka förbundet och vår verksamhet genom att gå med i en kommitté eller en arbetsgrupp. Kontaktinformation till våra befintliga Kommittéer och arbetsgrupper hittar du här.

Lediga ideella uppdrag

Vill du ha ett spännande och utvecklande uppdrag? Kolla in våra lediga ideella uppdrag!

Nykterscout-priset

Nykter Scout-priset delas ut i samband med förbundsmötet till någon som gjort något av betydelse för nykter scouting i Sverige eller internationellt.

Vi vill genom Nykter Scout-priset väcka uppmärksamhet kring nykterhet inom scoutrörelsen. Vi vill uppmuntra förbundets medlemmar att jobba med dessa frågor och vi vill belöna individer och kårer som sprider nykter scouting i Sverige och i världen.

Nykter Scout-priset består av 10 000 kronor. Priset delas ut på Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds förbundsmöte. Mottagare av Nykter Scout-priset är en person, patrull, avdelning eller juridisk person och utses av förbundsstyrelsen för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.

Medlemmar i NSF kan nominera mottagare av priset till och med 30 augusti 2019. Mottagare av priset ska vara medlem i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.

Nominera här

Jag vill nominera följande person/personer/organisation:

Namn

Kontaktuppgifter till den/de nominerade

Motivering
Beskriv hur den/de nominerade har verkat för nykter scouting i Sverige/världen.

Jag/vi som nominerar heter:

Namn

Kontaktuppgifter till dig/er

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND