Timmersdala Scoutkår

Välkommen till Timmersdala Scoutkår!

Scoutkåren har verksamhet för barn och ungdom från årskurs 2-9. Vi är cirka 70 medlemmar, från Timmersdala och Lerdala med omgivning.


30 års jubileum – augusti 2019

Den 24 augusti samlades scouter och ledare från förr och nu – för ett 30 årskalas vid scoutstugan. Medan mörkret föll blev det grillning, bildvisning, utställning, tipsrunda och tårtfest – ute vid Motionsspåret som vanligt. Många trevliga minnen delades och det blev en trevlig kväll.

 

  

 

 

 

 

Sista helgen i augusti åkte scoutkåren på Äventyrshelg i Tiveden – för att fira kårens jubileum.

    

 

Verksamhet

Info från årsmötet 2019

Kåren fyller 30 år i augusti, det ska firas med en resa till ett spännande ställe.

Nya i kårstyrelsen är Imris och Joel.

Protokoll från årsmötet

Expandera

Vår scoutkår bedriver verksamhet vid Motionsspåret i Timmersdala, mest utomhus. Vi trivs bättre ute än inne.

Skogen, eldplatserna, bollplanerna, grillstugan, belysta spår, scoutstugan.. Vid Motionsspåret kan vi göra mycket roligt – året runt!

 

Spårarna           

Terminsprogram för spårare – våren 2019

Terminsprogrammet kan du läsa här

spararscoutDu som går i årskurs 2 och 3 är välkommen att vara med i Spårarscouterna. Vi har en avdelning som heter Småkrypen, som träffas varannan torsdag (ojämna veckor) kl. 18-19.30.

Ledare

Ingvar Johansson
Tel. 0500-417189
Mobil 070-5761165
ingvar.johansson@nsf.scout.se

grafik siselgarn

Upptäckarna            

Terminsprogram Gnagarna Våren 2019

Terminsprogrammet finns här

upptackarscoutDu som går i årskurs 4 och 5 är välkommen att vara med i Upptäckarscouterna. Vi har en avdelning som heter Gnagarna, som träffas onsdagar kl. 18-19.30.

Ledare                                                   

Anna-Lena Holm                          och Markus Almerud
Mobil 0703-061991
a.lena.holm@gmail.com

grafik siselgarn

Äventyrarna         

Terminsprogram för äventyrare – våren 2019

Terminsprogrammet finns här

aventyrarscoutDu som går i årskurs 6-9 är välkommen att vara med i Äventyrarscouterna. Vi har en avdelning som heter Rovdjuren, som träffas onsdagar kl. 18-20.

Ledare

Gunnel Johansson
Tel. 0500-417189
Mobil 0793-469559
gunnel.j@nsf.scout.se

samt Kajsa Lundgren och Sebastian Johansson
grafik siselgarn

Utmanarna

utmanarscoutI årskurs 9 + gymnasiet kan man vara med i ett gäng Utmanare. Som utmanare planerar och genomför man träffar mest på egen hand. Scoutkåren kan hjälpa till med lokal, materiel, sponsring av aktiviteter, mm. Just nu har vi inget utmanargäng, de scouter som går i gymnasiet är ledare för yngre scouter.

Kontaktperson  Gunnel Johansson, gunnel.j@nsf.scout.se
grafik löv 5

Om kåren

Scoutkåren bedriver verksamhet i Timmersdala, för barn och ungdomar från Timmersdala- och Lerdalatrakten. Huvuddelen av verksamheten sker utomhus vid Motionsspåret i Timmersdala. Scoutkåren bildades år 1989 och är en kår inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.

Verk­samheten bedrivs enligt scoutmetoden:

Scoutlag och scoutlöfte – Patrullsystemet – Lära genom att göra – Stödjande och lyssnande ledarskap – Symboler och ceremonier – Friluftsliv – Lokalt och globalt samhällsengagemang.

All verksamhet i kåren leds av ideella ledare. Våra medlemmar, ung som gammal, inbjuds och beslutar om kårens verksamhet – vid kårens årsmöte samt kårstämmor.

Vi åker på läger och äventyr – både inom Sverige och utomlands.

 

Kårstyrelse

Ordförande
Gunnel Johansson, gunnel.j@nsf.scout.se

Vise ordförande
Markus Almerud

Sekreterare
Anna-Lena Holm, a.lena.holm@gmail.com

Kassör
Ingvar Johansson, ingvar.johansson@nsf.scout.se

Ledamöter:  William Kjernald, Kajsa Lundgren, Imris Jonsson och Joel Sjöqvist

Arbetsplan 2019

Vad vill vi åstadkomma 2019

Timmersdala scoutkår ska erbjuda utvecklande och stimulerande aktiviteter.

 • Kåren ska ha regelbundna möten för spårare, upptäckare och äventyrare.
 • Utmanarscouter erbjuds deltaga på äventyrarscouternas möten samt distriktets och förbundets utmanaraktiviteter.
 • Tonvikten för scoutavdelningarna ska vara scouting utomhus.
 • Gemensamma arrangemang, för alla scoutavdelningar i scoutkåren, ska anordnas vår och höst.

Alla yngre scouter ska erbjudas att delta i minst en övernattning/utfärd/hajk per år.

Alla äldre scouter ska erbjudas att delta i minst en övernattning/utfärd/hajk per termin.

Alla scouter ska erbjudas att delta i ett läger på sommaren.

 • ”NORPORÉE” läger 7-9 juni i Göteborgstrakten, för spårar- och upptäckarscouter.
 • ”CAMPALOT” läger 23-29 juni i Halland, för scouter från årskurs 6 och äldre.

Alla scouter i kåren ska få möjligheten att träffa nya kompisar från Nykterhetsrörelsens scoutförbund och andra scoutförbund samt se nya platser.

 • Utmanarscouterna skall erbjudas aktiviteter inom hela Sverige.
 • Alla medlemmar skall erbjudas att träffa andra scouter inom kommunen och distriktet.

Personligt ställningstagande 

 • Scoutförbundets drogfrimaterial ska användas aktivt i alla avdelningar.
 • Personlig drogfrihet diskuteras i vår verksamhet.

 Medlemsantal

 • Vi ska göra insatser för att behålla vårt medlemsantal.
 • Vi ska bjuda in nya scouter samt nya vuxna.
 • Vi ska jobba aktivt med att slussa in intresserade vuxna – som vill bli scoutledare eller på annat sätt stötta scoutkåren. Målet är att få nya ledare.

Utbildning 

 • Äventyrarscouterna ska erbjudas att delta i patrulledarkursen ”Leda patrull – Solvarg”.
 • Ledarutbildning inom Scouternas utbildningssystem ”Ledarskapsön” ska erbjudas ledare och utmanarscouter.
 • Ledare uppmuntras att hålla sig uppdaterad gällande utvecklingen inom scouterna och IOGT-NTO-rörelsen.

Ledarvård 

 • Utmanarscouter och äldre scouter ska erbjudas ledaruppdrag, med stöd av erfaren ledare.
 • Ledaraktivitet ordnas av kåren, som komplement till distriktets och förbundets ledaraktiviteter.

Omvärld 

 • Föräldrar till scouter ska regelbundet få information om scoutkårens verksamhet.
 • Kårstyrelsen ska hålla sig informerad om vad som är på gång i skolan och samhällena Timmersdala och Lerdala.

Krisplan 

 • Kåren ska ha en krisplan som alla ledare känner till.
 • Krisplanen ska finnas tillgänglig i kårens lokaler samt på hemsidan.

PR och information 

 • Kårens informationsblad uppdateras årligen med aktuell information.
 • Kårens hemsida uppdateras regelbundet med aktuell information.
 • Scoutkåren ska arrangera eller medverka i någon utåtriktad aktivitet, som syns i Timmersdala och Lerdala.
 • TV´n på ICA Nära i Timmersdala ska användas för information och PR.
 • Grillstugan ska hållas i gott skick och vara öppen för allmänheten.

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

grafik löv 4

Lokaler

Huvuddelen av verksamheten sker utomhus vid Motionsspåret i Timmersdala. Där finns eldplatser, gräsplaner, skog och stigar.

Scoutkåren har byggt en grillstuga som rymmer ca. 25 personer. Öppet för alla                                                                                             .

Kåren hyr en liten barrack och ett förråd vid motionsspåret. Kåren hyr också Timmersdala Motions klubbstuga – vid behov.

Scoutdräkt

Timmersdala scoutkår subventionerar scoutdräkter. Beställ din scoutdräkt av scoutkåren. Beställningsblankett med priser hittar du här.

Bli medlem

Du är välkommen som medlem

• Årskurs 2-3: Spårare
• Årskurs 4-5: Upptäckare
• Årskurs 6-9: Äventyrare
• Årskurs 9 och gymnasiet: Utmanare
Om du vill vara med i en scoutgrupp – kontakta oss.

Vuxna är du varmt välkomna att delta i vår verksamhet – det finns små och större uppdrag för alla!

Här kan du själv registrera dig som medlem

Blankett för att meddela anhörigs kontaktuppgifter, med mera.

Betala in din medlemsavgift till Timmersdala scoutkår, PG 461 41 56-0

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är för närvarande 250 kr per person eller 600 kr per familj.

 • Ange ditt namn + ”Medlemsavgift 2019” på inbetalningen.
 • Namnge alla som ska vara medlemmar, om du betalar familjeavgift.

Som medlem i Timmersdala scoutkår och Nykterhetsrörelsens Scoutförbund lovar du att leva helnyktert så länge du är medlem.

Läs mer om medlemskap i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund här.

Kontakt

Vi kan berätta mer om Timmersdala scoutkår

Gunnel Johansson, tel. 0500-41 71 89 , 0793-46 95 59,  gunnel.j@nsf.scout.se

Anna-Lena Holm, tel. 070-306 19 91, a.lena.holm@gmail.com

 

Krisplan

Vad gör vi om något allvarligt inträffar? Hur kan vi förebygga risker?

Läs kårens Krisplan.

Checklista inför arrangemang och Incidentrapport

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND