Timmersdala Scoutkår

Välkommen till Timmersdala Scoutkår!

Scoutkåren har verksamhet för barn och ungdom från årskurs 2-9. Vi är cirka 60 medlemmar, från Timmersdala och Lerdala med omgivning.

Verksamhet

Vår scoutkår bedriver verksamhet vid Motionsspåret i Timmersdala, mest utomhus. Vi trivs bättre ute än inne.

Skogen, eldplatserna, bollplanerna, grillstugan, belysta spår, scoutstugan.. Vid Motionsspåret kan vi göra mycket roligt – året runt!

Januari 2020: Nu i Coronatider har scoutkåren tagit en vinterpaus. Vi meddelar våra medlemmar via epost när vi startar upp verksamheten igen.

 

Spårarna           

Terminsprogram Spårare

Höstens terminsprogram finns här.

spararscoutDu som går i årskurs 2 och 3 är välkommen att vara med i Spårarscouterna. Vi har en avdelning som heter Småkrypen, som träffas på onsdagar kl. 18-19.30.

Ledare

Ingvar Johansson
Tel. 0500-417189
Mobil 070-5761165
ingvar.johansson@nsf.scout.se

grafik siselgarn

Upptäckarna            

Terminsprogram Gnagarna

Höstens terminsprogram finns här.

upptackarscoutDu som går i årskurs 4 och 5 är välkommen att vara med i Upptäckarscouterna. Vi har en avdelning som heter Gnagarna, som träffas onsdagar kl. 18-19.30.

Ledare                                                   

Anna-Lena Holm                          och Markus Almerud
Mobil 0703-061991
a.lena.holm@gmail.com

grafik siselgarn

Äventyrarna         

Terminsprogram Äventyrare

Höstens terminsprogram finns här.

aventyrarscoutDu som går i årskurs 6-9 är välkommen att vara med i Äventyrarscouterna, som träffas onsdagar kl. 18-20. Vi paddlar ofta och hittar på diverse äventyr.

Ledare

Gunnel Johansson
Tel. 0500-417189
Mobil 0793-469559
gunnel.j@nsf.scout.se

samt Nike Timén Lundell
grafik siselgarn

Utmanarna

utmanarscoutI årskurs 9 + gymnasiet kan man vara med i ett gäng Utmanare. Som utmanare planerar och genomför man träffar mest på egen hand. Scoutkåren kan hjälpa till med lokal, materiel, sponsring av aktiviteter, mm. Vårt utmanargäng är ofta ledare för yngre scouter.

Kontaktperson  Gunnel Johansson, gunnel.j@nsf.scout.se
grafik löv 5

Om kåren

Scoutkåren bedriver verksamhet i Timmersdala, för barn och ungdomar från Timmersdala- och Lerdalatrakten. Huvuddelen av verksamheten sker utomhus vid Motionsspåret i Timmersdala. Scoutkåren bildades år 1989 och tillhör Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.

Verk­samheten bedrivs enligt scoutmetoden:

Scoutlag och scoutlöfte – Patrullsystemet – Lära genom att göra – Stödjande och lyssnande ledarskap – Symboler och ceremonier – Friluftsliv – Lokalt och globalt samhällsengagemang.

All verksamhet i kåren leds av ideella ledare. Våra medlemmar, ung som gammal, inbjuds och beslutar om kårens verksamhet – vid kårens årsmöte samt kårstämmor.

Vi åker på läger och äventyr – både inom Sverige och utomlands. (Under Coronapandemin har detta tyvärr inte varit möjligt.)

Kårstyrelse

Ordförande
Gunnel Johansson, gunnel.j@nsf.scout.se

Vise ordförande
Markus Almerud

Sekreterare
Anna-Lena Holm, a.lena.holm@gmail.com

Kassör
Ingvar Johansson, ingvar.johansson@nsf.scout.se

Ledamöter:  William Kjernald, Albin Jonsson, Imris Jonsson och Joel Sjöqvist

Verksamhetsplan 2020

Timmersdala scoutkårs verksamhet

 • Timmersdala scoutkår ska erbjuda utvecklande och stimulerande aktiviteter.
 • Kåren ska ha regelbundna möten för spårare, upptäckare och äventyrare.
 • Utmanarscouter erbjuds deltaga på äventyrarscouternas möten samt distriktets och förbundets utmanaraktiviteter.
 • Tonvikten för scoutavdelningarna ska vara scouting utomhus.
 • Gemensamma arrangemang, för alla scoutavdelningar i scoutkåren, ska anordnas vår och höst.
 • Alla yngre scouter ska erbjudas att delta i minst en övernattning/utfärd/hajk per år.
 • Alla äldre scouter ska erbjudas att delta i minst en övernattning/utfärd/hajk per termin.
 • Alla scouter ska erbjudas att delta i ett läger på sommaren.
  • ”FREJD” förbundsläger 9-16 juli på Ransberg, för scouter från årskurs 6 och äldre.
  • ”FREJD” förbundsläger 13-16 juli på Ransberg, för spårar- och upptäckarscouter.
  • ”Essex International Jamboree EIJ2020” 1-8 augusti i sydöstra England, för scouter i årskurs 7 och äldre.
 • Alla scouter i kåren ska få möjligheten att träffa nya kompisar från Nykterhetsrörelsens scoutförbund och andra scoutförbund samt se nya platser.
 • Utmanarscouterna skall erbjudas aktiviteter inom hela Sverige.
 • Alla medlemmar skall erbjudas att träffa andra scouter inom kommunen och distriktet.

Personligt ställningstagande

 •  Scoutförbundets drogfrimaterial ska användas aktivt i alla avdelningar.
 • Personlig drogfrihet diskuteras i vår verksamhet.

Medlemsantal

 • Vi ska göra insatser för att behålla vårt medlemsantal.
 • Vi ska bjuda in nya scouter samt nya vuxna.
 • Vi ska jobba aktivt med att slussa in intresserade vuxna – som vill bli scoutledare eller på annat sätt stötta scoutkåren. Målet är att få nya ledare.

Utbildning

 •  Alla ledare ska genomföra kursen ”Trygga möten” minst vart tredje år.
 • Äventyrarscouterna ska erbjudas att delta i patrulledarkursen ”Leda patrull – Solvarg”.
 • Ledarutbildning inom Scouternas utbildningssystem ”Ledarskapsön” ska erbjudas ledare och utmanarscouter.
 • Ledare uppmuntras att hålla sig uppdaterad gällande utvecklingen inom scouterna och IOGT-NTO-rörelsen.

Ledarvård

 •  Utmanarscouter och äldre scouter ska erbjudas ledaruppdrag, med stöd av erfaren ledare.
 • Ledarsamlingar ordnas av kåren, som komplement till distriktets och förbundets ledaraktiviteter.

Omvärld

 •  Föräldrar till scouter ska regelbundet få information om scoutkårens verksamhet.
 • Kårstyrelsen ska, så långt det är möjligt, hålla sig informerad om vad som är på gång i skolan och samhällena Timmersdala och Lerdala.

Krisplan

 •  Kåren ska ha en krisplan som alla ledare känner till.
 • Krisplanen ska finnas tillgänglig i kårens lokaler samt på hemsidan.

PR och information

 •  Kårens informationsblad uppdateras årligen med aktuell information.
 • Kårens hemsida ska erbjuda information om avdelningsverksamhet, ledare, styrelse och annan statisk information som kan vara intressant för scoutföräldrar och allmänhet.
 • Scoutkåren ska arrangera eller medverka i någon utåtriktad aktivitet, som syns i Timmersdala och Lerdala.
 • TV´n på ICA Nära i Timmersdala ska användas för information och PR.
 • Grillstugan ska hållas i gott skick och vara öppen för allmänheten.

Årsmötesprotokoll

Mars 2020

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

grafik löv 4

Lokaler

Huvuddelen av verksamheten sker utomhus vid Motionsspåret i Timmersdala. Där finns eldplatser, gräsplaner, skog och stigar.

Scoutkåren har byggt en grillstuga som rymmer ca. 25 personer. Öppet för alla                                                                                             .

Kåren hyr en liten barrack och ett förråd vid motionsspåret. Kåren hyr också Timmersdala Motions klubbstuga – vid behov.

Scoutdräkt

Timmersdala scoutkår subventionerar scoutdräkter. Beställ din scoutdräkt av scoutkåren. Beställningsblankett hittar du här.

Bli medlem

Du är välkommen som medlem

• Årskurs 2-3: Spårare
• Årskurs 4-5: Upptäckare
• Årskurs 6-9: Äventyrare
• Gymnasiet: Utmanare
Om du vill vara med i en scoutgrupp – kontakta oss.

Vuxna är du varmt välkomna att delta i vår verksamhet – det finns små och större uppdrag för alla!

Här kan du själv registrera dig som medlem

Blankett för att meddela anhörigs kontaktuppgifter, med mera.

Betala in din medlemsavgift till Timmersdala scoutkår, PG 461 41 56-0

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är för närvarande 300 kr per person och år eller 700 kr per familj och år. Du kan välja att betala 200 kr, om du bara är med under en termin.

 • Ange ditt namn + ”Medlemsavgift 2020” på inbetalningen.
 • Namnge alla som ska vara medlemmar, om du betalar familjeavgift.

Som medlem i Timmersdala scoutkår och Nykterhetsrörelsens Scoutförbund lovar du att leva helnyktert så länge du är medlem.

Läs mer om medlemskap i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund här.

Kontakt

Vi kan berätta mer om Timmersdala scoutkår

Gunnel Johansson, tel. 0500-41 71 89 , 0793-46 95 59,  gunnel.j@nsf.scout.se

Anna-Lena Holm, tel. 070-306 19 91, a.lena.holm@gmail.com

 

Krisplan

Vad gör vi om något allvarligt inträffar? Hur kan vi förebygga risker?

Läs kårens Krisplan.

Checklista inför arrangemang och Incidentrapport

Coronavirus (Covid-19)

Information till kårer, distrikt, medlemmar och föräldrar
Läs senaste nytt här

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND
  Vill du bli medlem?
  Ja!