Timmersdala Scoutkår

Välkommen till Timmersdala Scoutkår!

Scoutkåren har verksamhet för barn och ungdom från årskurs 2-9. Vi är ca. 50 medlemmar, från Timmersdala och Lerdala med omgivning.

Verksamhet

Vår scoutkår bedriver verksamhet vid Motionsspåret i Timmersdala, mest utomhus. Vi trivs bättre ute än inne.

Skogen, eldplatserna, bollplanerna, grillstugan, belysta spår, scoutstugan..

Vid Motionsspåret kan vi göra mycket roligt – året runt!

I maj genomförs Övernattning för de yngre scouterna och Vårhajk för de äldre. Till sommaren blir det läger och andra äventyr.

 

Spårarna           

Scoutmöten Spårare – Våren 2023

Vårens program hittar du här.

Vi är tacksamma för hjälp av föräldrar. Lista finns här – för att notera datum då ni kan vara med.

spararscoutDu som går i årskurs 2 och 3 kan vara med i Spårarscouterna. Vi har en avdelning som heter Småkrypen, som träffas på onsdagar kl. 18-19.30.

Nya intresserade får kontakta Ingvar för besked om det finns plats.

Ledare

Ingvar Johansson                                      och Markus Almerud
Mobil 070-5761165
ingvar.johansson@nsf.scout.se

grafik siselgarn

Upptäckarna            

Terminsprogram Gnagarna

Vårens program hittar du här.

upptackarscoutDu som går i årskurs 4 och 5 kan vara med i Upptäckarscouterna. Vi har en avdelning som heter Gnagarna, som träffas onsdagar kl. 18-19.30.

Nya intresserade får kontakta Anna-Lena för besked om det finns plats.

Ledare                                                   

Anna-Lena Holm                          och Gunnel Johansson
Mobil 0703-061991
a.lena.holm@gmail.com

grafik siselgarn

Äventyrarna         

Terminsprogram Äventyrare

Vårens program finns här. 

Vårhajk 13-14 maj.

Dressinhajk 1-2 juli.

Höstläger i Värmland 22-24 september.

aventyrarscoutDu som går i årskurs 6-9 kan vara med i Äventyrarscouterna. Vi har möten onsdagar kl. 18-20.

Hör av dig till Gunnel om du är intresserad.

Ledare

Gunnel Johansson                      samt Noa och Gustav
Mobil 0793-469559
gunnel.j@nsf.scout.se

grafik siselgarn

Utmanare

utmanarscoutUtmanare är för dig i  årskurs 9 och gymnasiet. Vår scoutkår har f.n. ingen utmanarpatrull utan våra utmanare är ledare för de yngre scouterna.

Kontaktperson  Gunnel Johansson, gunnel.j@nsf.scout.se
grafik löv 5

Om kåren

Scoutkåren bedriver verksamhet i Timmersdala, för barn och ungdomar från Timmersdala- och Lerdalatrakten. Huvuddelen av verksamheten sker utomhus vid Motionsspåret i Timmersdala. Scoutkåren bildades år 1989 och tillhör Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.

Verk­samheten bedrivs enligt scoutmetoden:

Scoutlag och scoutlöfte – Patrullsystemet – Lära genom att göra – Stödjande och lyssnande ledarskap – Symboler och ceremonier – Friluftsliv – Lokalt och globalt samhällsengagemang.

All verksamhet i kåren leds av ideella ledare. Våra medlemmar, ung som gammal, inbjuds och beslutar om kårens verksamhet – vid kårens årsmöte samt kårstämmor.

Vi åker på läger och äventyr – både inom Sverige och utomlands.

 

 

Kårstyrelse

Ordförande
Gunnel Johansson, gunnel.j@nsf.scout.se

Vise ordförande
Markus Almerud

Sekreterare
Anna-Lena Holm, a.lena.holm@gmail.com

Kassör
Ingvar Johansson, ingvar.johansson@nsf.scout.se

Ledamöter:  Meja Fogelström, Noa Segerkvist och Gustav Dalros

Verksamhetsplan 2023

Timmersdala scoutkårs verksamhet

 • Timmersdala scoutkår ska erbjuda utvecklande och stimulerande aktiviteter.
 • Kåren ska ha regelbundna möten för spårare, upptäckare och äventyrare.
 • Utmanarscouter erbjuds att deltaga på distriktets och förbundets utmanaraktiviteter.
 • Tonvikten för scoutavdelningarna ska vara scouting utomhus.
 • Gemensamma arrangemang, för alla i scoutkåren, ska anordnas vår och höst.
 • Alla yngre scouter ska erbjudas att delta i minst en övernattning/utfärd/hajk per år.
 • Alla äldre scouter ska erbjudas att delta i minst en övernattning/utfärd/hajk per termin.
 • Alla scouter ska erbjudas att delta i ett läger på sommaren.
 • Alla scouter i kåren ska få möjligheten att träffa nya kompisar från Nykterhetsrörelsens scoutförbund eller andra scoutförbund samt se nya platser.

Personligt ställningstagande

 • Scoutförbundets drogfrimaterial ska användas aktivt i alla avdelningar.
 • Personlig drogfrihet gäller i vår verksamhet, nykterhetslöfte avläggs från 12 års ålder.
 • Nya vuxna erbjuds ett halvårs testperiod som ledare, därefter avläggs nykterhetslöfte.

Medlemsantal

 • Vi ska göra insatser för att behålla våra medlemmar.
 • Vi ska bjuda in nya scouter samt nya vuxna om det är möjligt.
 • Vi ska jobba aktivt med att slussa in intresserade vuxna – som vill bli scoutledare eller på annat sätt stötta scoutkåren. Målet är att få nya ledare.

Utbildning

 • Alla ledare ska genomföra kursen ”Trygga möten” minst vart tredje år.
 • Äventyrarscouterna ska erbjudas att delta i patrulledarkursen ”Leda patrull – Solvarg”.
 • Ledarutbildning inom Scouternas utbildningssystem ”Ledarskapsön” ska erbjudas ledare och utmanarscouter.
 • Ledare uppmuntras att hålla sig uppdaterade om utvecklingen inom scouterna och IOGT-NTO-rörelsen.
 • Alla ledare skall erbjudas utbildning i Första hjälpen eller motsvarande.

Ledarvård

 • Utmanarscouter och äldre scouter erbjuds ledaruppdrag, med stöd av erfaren ledare.
 • Ledaraktiviteter ordnas vid behov av kåren, som komplement till distriktets och förbundets arrangemang för ledare.

Omvärld

 • Föräldrar till scouter ska regelbundet få information om scoutkårens verksamhet.
 • Kårstyrelsen ska, så långt det är möjligt, hålla sig informerad om vad som är på gång i skolan och samhällena Timmersdala och Lerdala.

Krisplan

 • Kåren ska ha en uppdaterat krisplan som alla ledare känner till.
 • Krisplanen ska finnas tillgänglig i kårens lokaler samt på hemsidan.

Registerutdrag

 • Kårens ledare visar varje år upp ett aktuellt registerutdrag ut Polisens belastningsregister.

PR och information

 • Kårens medlemmar informeras löpande av sina ledare, via epost.
 • Kårens informationsblad uppdateras årligen med aktuell information.
 • Kårens hemsida ska erbjuda information om avdelningsverksamhet, ledare, styrelse och annan statisk information som kan vara intressant för scoutföräldrar och allmänhet.
 • Scoutkåren ska arrangera eller medverka i någon utåtriktad aktivitet, som syns i Timmersdala och Lerdala.
 • Grillstugan ska hållas i gott skick och vara öppen för allmänheten.

Årsmötesprotokoll

Mars 2023

Mars 2022

April 2021

 

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2020

grafik löv 4

Lokaler

Huvuddelen av verksamheten sker utomhus vid Motionsspåret i Timmersdala. Där finns eldplatser, gräsplaner, skog och stigar.

Scoutkåren har byggt en grillstuga som rymmer ca. 25 personer. Grillstugan är öppen för alla .                                                                                           .

Kåren hyr en liten barrack och ett förråd vid motionsspåret. Kåren hyr också Timmersdala Motions klubbstuga – vid behov.

Scoutdräkt

Timmersdala scoutkår subventionerar scoutdräkter. Beställ din scoutdräkt av scoutkåren. Beställningsblankett hittar du här.

Bli medlem

Du är välkommen som medlem

• Årskurs 2-3: Spårare
• Årskurs 4-5: Upptäckare
• Årskurs 6-9: Äventyrare
• Gymnasiet: Utmanare / ledare
Om du vill vara med i en scoutgrupp – kontakta oss.

Vuxna är varmt välkomna att delta i vår verksamhet – det finns små och större uppdrag för alla!

Här kan du själv registrera dig som medlem

Blankett för att meddela anhörigs kontaktuppgifter, med mera.

Betala in din medlemsavgift till Timmersdala scoutkår, PG 461 41 56-0

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är för närvarande 350 kr per person och år eller 800 kr per familj och år. Du kan välja att betala 250 kr, om du bara är med under en termin.

 • Ange ditt namn + ”Medlemsavgift 2023” på inbetalningen.
 • Namnge alla som ska vara medlemmar, om du betalar familjeavgift.

Som medlem i Timmersdala scoutkår och Nykterhetsrörelsens Scoutförbund lovar du att leva helnyktert så länge du är medlem.

Läs mer om medlemskap i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund här.

 

Medlemsförsäkring

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds medlemmar är genom samverkansavtal också medlemmar i Scouterna.

Det innebär att Scouternas medlemsförsäkring och reseförsäkring också gäller för NSF:s medlemmar. Båda försäkringarna gäller så fort du som medlem deltar i någon verksamhet som anordnas av NSF eller Scouterna lokalt eller centralt och vid resor för eller med NSF eller Scouterna.

Läs mer om Medlemsförsäkringen här.

Kontakt

Vi kan berätta mer om Timmersdala scoutkår

Gunnel Johansson, tel. 0793-46 95 59,  gunnel.j@nsf.scout.se

Anna-Lena Holm, tel. 070-306 19 91, a.lena.holm@gmail.com

 

Krisplan

Vad gör vi om något allvarligt inträffar? Hur kan vi förebygga risker?

Kårens Krisplan.

Checklista inför arrangemang och Incidentrapport

 

Registerutdrag

Utdrag ur Polisens Belastningsregister

Scoutkåren begär att få se ett aktuellt registerutdrag – av alla över 15 år, som arbetar med (eller på annat sätt har direkt och regelbunden kontakt med) barn i scoutkårens verksamhet. Kårordförande kan ge ytterligare information.

Lathund – Begära registerutdrag

Rutinbeskrivning

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND
  Vill du bli medlem?
  Ja!