Timmersdala Scoutkår

Välkommen till Timmersdala Scoutkår!

Scoutkåren har verksamhet för barn och ungdom från årskurs 2-9. Vi är ca. 60 medlemmar, från Timmersdala och Lerdala med omgivning.

 

Verksamhet

Vår scoutkår bedriver verksamhet vid Motionsspåret i Timmersdala, mest utomhus. Vi trivs bättre ute än inne.

Skogen, eldplatserna, bollplanerna, grillstugan, belysta spår, scoutstugan..

Vid Motionsspåret kan vi göra mycket roligt – året runt!

 

Spårarna           

Scoutmöten Spårare – Våren 2022

Våren terminsprogram finns här.

Föräldrar kan fylla i vilka datum de kan hjälpa till – klicka här.

spararscoutDu som går i årskurs 2 och 3 är välkommen att vara med i Spårarscouterna. Vi har en avdelning som heter Småkrypen, som träffas på onsdagar kl. 18-19.30.

Ledare

Ingvar Johansson
Mobil 070-5761165
ingvar.johansson@nsf.scout.se

grafik siselgarn

Upptäckarna            

Terminsprogram Gnagarna

Vårens terminsprogram är inte klart ännu.

upptackarscoutDu som går i årskurs 4 och 5 är välkommen att vara med i Upptäckarscouterna. Vi har en avdelning som heter Gnagarna, som träffas onsdagar kl. 18-19.30.

Ledare                                                   

Anna-Lena Holm                          och Markus Almerud
Mobil 0703-061991
a.lena.holm@gmail.com

grafik siselgarn

Äventyrarna         

Terminsprogram Äventyrare

Vårens terminsprogram är inte klart ännu.

22/3 Elda o grilla hamburgare + reptrick

30/3 Årsmöte, 5/4 Barkbåtar och race

aventyrarscoutDu som går i årskurs 6-9 är välkommen att vara med i Äventyrarscouterna. Under våren 2022 har vi möten varannan tisdag med start 8 februari. Hör av dig till Gunnel om du är intresserad.

Ledare

Nike Timén Lundell                       Gunnel Johansson                      Imris Jonsson
niketl722@gmail.com                   Mobil 0793-469559
–                                                   gunnel.j@nsf.scout.se

grafik siselgarn

Utmanare

utmanarscoutUtmanarscouter är i gymnasieåldern och genomför träffar mycket på egen hand. Scoutkåren kan hjälpa till med lokal, materiel, sponsring av aktiviteter, mm.

Vår scoutkår har f.n. ingen utmanarpatrull utan våra utmanare är ledare för de yngre scouterna.

Kontaktperson  Gunnel Johansson, gunnel.j@nsf.scout.se
grafik löv 5

Om kåren

Scoutkåren bedriver verksamhet i Timmersdala, för barn och ungdomar från Timmersdala- och Lerdalatrakten. Huvuddelen av verksamheten sker utomhus vid Motionsspåret i Timmersdala. Scoutkåren bildades år 1989 och tillhör Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.

Verk­samheten bedrivs enligt scoutmetoden:

Scoutlag och scoutlöfte – Patrullsystemet – Lära genom att göra – Stödjande och lyssnande ledarskap – Symboler och ceremonier – Friluftsliv – Lokalt och globalt samhällsengagemang.

All verksamhet i kåren leds av ideella ledare. Våra medlemmar, ung som gammal, inbjuds och beslutar om kårens verksamhet – vid kårens årsmöte samt kårstämmor.

Vi åker på läger och äventyr – både inom Sverige och utomlands.

Kårstyrelse

Ordförande
Gunnel Johansson, gunnel.j@nsf.scout.se

Vise ordförande
Markus Almerud

Sekreterare
Anna-Lena Holm, a.lena.holm@gmail.com

Kassör
Ingvar Johansson, ingvar.johansson@nsf.scout.se

Ledamöter:  Albin Jonsson, Imris Jonsson och Joel Sjöqvist    Suppleant:  William Kjernald

Verksamhetsplan 2021

Timmersdala scoutkårs verksamhet

 • Timmersdala scoutkår ska erbjuda utvecklande och stimulerande aktiviteter.
 • Kåren ska ha regelbundna möten för spårare, upptäckare och äventyrare.
 • Utmanarscouter erbjuds deltaga på äventyrarscouternas möten samt distriktets och förbundets utmanaraktiviteter.
 • Tonvikten för scoutavdelningarna ska vara scouting utomhus.
 • Gemensamma arrangemang, för alla scoutavdelningar i scoutkåren, ska anordnas vår och höst.

Om regler och anvisningar gällande Coronapandemin så tillåter:

 • Alla yngre scouter ska erbjudas att delta i minst en övernattning/utfärd/hajk per år.
 • Alla äldre scouter ska erbjudas att delta i minst en övernattning/utfärd/hajk per termin.
 • Alla scouter ska erbjudas att delta i ett läger på sommaren.
 • Alla scouter i kåren ska få möjligheten att träffa nya kompisar från Nykterhetsrörelsens scoutförbund och andra scoutförbund samt se nya platser.
 • Utmanarscouterna skall erbjudas aktiviteter inom hela Sverige.
 • Alla medlemmar skall erbjudas att träffa andra scouter inom kommunen och distriktet.

Personligt ställningstagande

 • Scoutförbundets drogfrimaterial ska användas aktivt i alla avdelningar.
 • Personlig drogfrihet diskuteras i vår verksamhet.

Medlemsantal

 • Vi ska göra insatser för att behålla vårt medlemsantal.
 • Vi ska bjuda in nya scouter samt nya vuxna.
 • Vi ska jobba aktivt med att slussa in intresserade vuxna – som vill bli scoutledare eller på annat sätt stötta scoutkåren. Målet är att få nya ledare.

Utbildning

 • Alla ledare ska genomföra kursen ”Trygga möten” minst vart tredje år.
 • Äventyrarscouterna ska erbjudas att delta i patrulledarkursen ”Leda patrull – Solvarg”.
 • Ledarutbildning inom Scouternas utbildningssystem ”Ledarskapsön” ska erbjudas ledare och utmanarscouter.
 • Ledare uppmuntras att hålla sig uppdaterad gällande utvecklingen inom scouterna och IOGT-NTO-rörelsen.
 • Alla ledare skall erbjudas utbildning i Första hjälpen eller motsvarande.

Ledarvård

 • Utmanarscouter och äldre scouter ska erbjudas ledaruppdrag, med stöd av erfaren ledare.
 • Ledarsamlingar ordnas av kåren, som komplement till distriktets och förbundets ledaraktiviteter – om situationen gällande Coronapandemin så tillåter.

Omvärld

 • Föräldrar till scouter ska regelbundet få information om scoutkårens verksamhet.
 • Kårstyrelsen ska, så långt det är möjligt, hålla sig informerad om vad som är på gång i skolan och samhällena Timmersdala och Lerdala.

Krisplan

 • Kåren ska ha en krisplan som alla ledare känner till.
 • Krisplanen ska finnas tillgänglig i kårens lokaler samt på hemsidan.

Registerutdrag

 • Kårens ledare visar varje år upp ett aktuellt registerutdrag ut Polisens belastningsregister.

PR och information

 • Kårens medlemmar informeras löpande av sina ledare, via epost.
 • Kårens informationsblad uppdateras årligen med aktuell information.
 • Kårens hemsida ska erbjuda information om avdelningsverksamhet, ledare, styrelse och annan statisk information som kan vara intressant för scoutföräldrar och allmänhet.
 • Scoutkåren ska arrangera eller medverka i någon utåtriktad aktivitet, som syns i Timmersdala och Lerdala.
 • TV´n på ICA Nära i Timmersdala ska användas för information och PR.
 • Grillstugan ska hållas i gott skick och vara öppen för allmänheten.

 

Årsmötesprotokoll

April 2021

Mars 2020

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017

grafik löv 4

Lokaler

Huvuddelen av verksamheten sker utomhus vid Motionsspåret i Timmersdala. Där finns eldplatser, gräsplaner, skog och stigar.

Scoutkåren har byggt en grillstuga som rymmer ca. 25 personer. Grillstugan är öppen för alla .                                                                                           .

Kåren hyr en liten barrack och ett förråd vid motionsspåret. Kåren hyr också Timmersdala Motions klubbstuga – vid behov.

Scoutdräkt

Timmersdala scoutkår subventionerar scoutdräkter. Beställ din scoutdräkt av scoutkåren. Beställningsblankett hittar du här.

Bli medlem

Du är välkommen som medlem

• Årskurs 2-3: Spårare
• Årskurs 4-5: Upptäckare
• Årskurs 6-9: Äventyrare
• Gymnasiet: Utmanare / ledare
Om du vill vara med i en scoutgrupp – kontakta oss.

Vuxna är varmt välkomna att delta i vår verksamhet – det finns små och större uppdrag för alla!

Här kan du själv registrera dig som medlem

Blankett för att meddela anhörigs kontaktuppgifter, med mera.

Betala in din medlemsavgift till Timmersdala scoutkår, PG 461 41 56-0

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är för närvarande 300 kr per person och år eller 700 kr per familj och år. Du kan välja att betala 200 kr, om du bara är med under en termin.

 • Ange ditt namn + ”Medlemsavgift 2021” på inbetalningen.
 • Namnge alla som ska vara medlemmar, om du betalar familjeavgift.

Som medlem i Timmersdala scoutkår och Nykterhetsrörelsens Scoutförbund lovar du att leva helnyktert så länge du är medlem.

Läs mer om medlemskap i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund här.

 

Medlemsförsäkring

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds medlemmar är genom samverkansavtal också medlemmar i Scouterna.

Det innebär att Scouternas medlemsförsäkring och reseförsäkring också gäller för NSF:s medlemmar. Båda försäkringarna gäller så fort du som medlem deltar i någon verksamhet som anordnas av NSF eller Scouterna lokalt eller centralt och vid resor för eller med NSF eller Scouterna.

Läs mer om Medlemsförsäkringen här.

Kontakt

Vi kan berätta mer om Timmersdala scoutkår

Gunnel Johansson, tel. 0500-41 71 89 , 0793-46 95 59,  gunnel.j@nsf.scout.se

Anna-Lena Holm, tel. 070-306 19 91, a.lena.holm@gmail.com

 

Krisplan

Vad gör vi om något allvarligt inträffar? Hur kan vi förebygga risker?

Kårens Krisplan.

Checklista inför arrangemang och Incidentrapport

 

Registerutdrag

Utdrag ur Polisens Belastningsregister

Scoutkåren begär årligen ett aktuellt registerutdrag – av alla över 15 år, som arbetar med (eller på annat sätt har direkt och regelbunden kontakt med) barn i scoutkårens verksamhet.

Utdraget visar grova brott; mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

Personer kan stängas av från att delta i scoutverksamheten. Kårstyrelsen tar ställning till vad som ska ske om någon har en tidigare belastning.

Lathund – Begära registerutdrag

Rutinbeskrivning

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Kalender

  May
  20

  Scoutgalan 2022

  Wendelsbergs folkhögskola
  Visa alla datum

  Scoutgalan 2022

  May
  20
   
  May
  21
   
  May
  22
   
  Jun
  3

  För händer!

  Kungshol
  Visa alla datum

  För händer!

  Jun
  3
   
  Jun
  4
   
  Jun
  5
   
  Jun
  6
   
  Jun
  13

  Blå Hajken Vikvärvingarna 2022

  Vänersborg, Sverige
  Visa alla datum

  Blå Hajken Vikvärvingarna 2022

  Jun
  13
   
  Jun
  14
   
  Jun
  15
   
  Jun
  16
   
  Jun
  17
   
  Jun
  18
   
  Jun
  19
   
  Jun
  20
   
  Jun
  21
   
  Jun
  16

  Explorer Belt 2022

  Wales, Österrike, Kroatien, Spanien
  Visa alla datum

  Explorer Belt 2022

  Jun
  16
  09:00 - 17:00 
  Jun
  17
  09:00 - 17:00 
  Jun
  18
  09:00 - 17:00 
  Jun
  19
  09:00 - 17:00 
  Jun
  20
  09:00 - 17:00 
  Jun
  21
  09:00 - 17:00 
  Jun
  22
  09:00 - 17:00 
  Jun
  23
  09:00 - 17:00 
  Jun
  24
  09:00 - 17:00 
  Jun
  25
  09:00 - 17:00 
  Jun
  26
  09:00 - 17:00 
  Jun
  27
  09:00 - 17:00 
  Jun
  28
  09:00 - 17:00 
  Jun
  29
  09:00 - 17:00 
  Jun
  30
  09:00 - 17:00 
  Jul
  1
  09:00 - 17:00 
  Jul
  2
  09:00 - 17:00 
  Jul
  3
  09:00 - 17:00 
  Jul
  4
  09:00 - 17:00 
  Jul
  5
  09:00 - 17:00 
  Jul
  6
  09:00 - 17:00 
  Jul
  7
  09:00 - 17:00 
  Jul
  8
  09:00 - 17:00 
  Jul
  9
  09:00 - 17:00 
  Jul
  10
  09:00 - 17:00 
  Jul
  11
  09:00 - 17:00 
  Jul
  12
  09:00 - 17:00 
  Jul
  13
  09:00 - 17:00 
  Jul
  14
  09:00 - 17:00 
  Jul
  15
  09:00 - 17:00 
  Jul
  16
  09:00 - 17:00 
  Jul
  17
  09:00 - 17:00 
  Jun
  23

  Midsommarfirande på Kungshol 2022

  Kungshols Kurs- och lägergård, Rättvik
  Visa alla datum

  Midsommarfirande på Kungshol 2022

  Jun
  23
   
  Jun
  24
   
  Jun
  25
   
  Jun
  26
   
  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND
  Vill du bli medlem?
  Ja!