Kallelse till Förbundsmöte i Hässleholm

Scoutkårer, scoutdistrikt och utmanarscoutting inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund kallas i enlighet med stadgarna §4 och §5 till 2023 års Förbundsmöte den 28-29 oktober, 2023.

Rösträtt tillkommer valda ombud. Scoutkårer med mellan 10 och 50 medlemmar (varav minst fem under 26 år) äger rätt att utse två ombud och två ersättare. För varje ytterligare påbörjat femtiotal medlemmar äger kåren rätt att utse ytterligare ett ombud och en ersättare. Valbar till ombud är varje medlem i kåren. Scoutdistrikt som består av minst tre kårer, vilka består av minst 10 medlemmar varav minst fem är under 26 år, äger rätt att utse två ombud och två ersättare. Valbar till ombud är varje medlem i distriktet.

Fullmakt för ombud utfärdad av kår- respektive distriktsstyrelse skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast lördag 23 september.

Tinget har rätt att representera med två representanter som har förslagsrätt. Verksamhetsberättelse och övriga förbundsmöteshandlingar sändes direkt till anmälda ombud. Utdelning av röstkort till ombuden utförs i samband med förbundsmötet.

Motion till förbundsmötet kan väckas av enskild medlem, samt scoutkår och scoutdistrikt. Motioner ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 12 veckor före förbundsmötets öppnade, dvs. senast lördag 5 augusti. För sent inkomna motioner upptas ej till behandling.

Ombudshandlingar och motioner sändes under adress Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, Box 12825, 112 97 Stockholm.

/Förbundsstyrelsen

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND
  Vill du bli medlem?
  Ja!