Nominera till Nykter Scoutpriset 2021!

Nykter Scout-priset delas ut i samband med förbundsmötet till någon som gjort något av betydelse för nykter scouting i Sverige eller internationellt.

Vi vill genom Nykter Scout-priset väcka uppmärksamhet kring nykterhet inom scoutrörelsen. Vi vill uppmuntra förbundets medlemmar att jobba med dessa frågor och vi vill belöna individer och kårer som sprider nykter scouting i Sverige och i världen.

Nykter Scout-priset består av 10 000 kronor. Priset delas ut på Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds förbundsmöte. Mottagare av Nykter Scout-priset är en person, patrull, avdelning eller juridisk person och utses av förbundsstyrelsen för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.

Medlemmar i NSF kan nominera mottagare av priset till och med 30 augusti 2021.
Mottagare av priset ska vara medlem i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.

Nominera här!

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND
  Vill du bli medlem?
  Ja!