Rapport från Roverstämman

Måndagen den 22 november genomfördes Roverstämman digitalt, som ett startskott på förbundets satsning på åldersgruppen. 34 scouter närvarade under stämman varav 27 var röstberättigade. Mötet aviserades under FM och har sedan utlysts med datum i kalendern på hemsidan, i nyhetsbrevet, samt på Facebook och Instagram. Stämman hade som fokus att välja den kommitté som ska arbeta vidare med att utveckla roverscouting i NSF, samt att diskutera en riktning på vad roverscouting kan innebära och kommitténs vidare uppdrag.

Några beslut i korthet:

Arrivo
Arrivo är en del av det gemensamma Roverscoutprogrammet och är avstampet för roverscouttiden. Det beslutades om att även skapa ett tydligt Arrivo för roverscouter i NSF och att den blivande Roverscoutkommittén, RScK, ska arbeta vidare med detta.

Mentorer
Beslut togs att scouterna är fortsatt intresserade av att jobba med mentorer för Roverscouter, och att uppdra RScK att få fram mer hjälp till att hitta mentorer runt om i förbundet.

RScKs uppdrag
Diskussioner pågick och landade i att kommittén ska fokusera på gemenskapen bland roverscouter. Vara spindeln i nätet och hitta tillfällen för roverscouter att träffas och umgås, samt hjälpa till med att utse roverscouter som kan hålla i arrangemang.

Kommande stämma
Scouterna beslutade att Roverstämman skall hållas vartannat år, samma tid och plats som NSF:s förbundsmöte. Det ska även kunna vara möjligt att delta som ombud digitalt. Nästa gång stämman hålls är alltså under FM i Hässleholm, 28-29 oktober 2023.

Val av Valberedning
Valberedningen består av:

Celice Forbes
Karin Johansson
Didrik Folke
Hugo Holmkrantz.

Val av Roverscoutkommittén
Samtliga nomineringar och förslag till RScK röstades igenom och kommittén består av:

Ordförande: Jennie Granqvist
Vice ordförande: Alicia Baric
Kassör: Kalle Frimodig Luft
Sekreterare: Elin Abelsson
Kommunikation/medieansvarig: Jacob Törnfeldt
Kommunikation/medieansvarig: Sara Josgård
Ledamot: Jakob Eriksson
Ledamot: Jacob Friman

 

 

 

 

 

 

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND
  Vill du bli medlem?
  Ja!