Beslut om höjd milersättning i förbundet

Förbundsstyrelsen har beslutat att höja milersättningen för ideella nationella kommittéer, arbetsgrupper och andra förtroendevalda uppdrag i förbundet i enlighet med skatteverkets högsta skattefria bilersättning som för närvarande höjts från 18.50 kr/mil till 25 kr/mil. Förändringen gäller from 1 mars 2023.

Förbundsstyrelsen beslutade

att                  milersättningen i förbundet utgår till högsta skattefria bilersättning
att                   beslutet träder i kraft per den 1/3 2023
att                   kansliet informerar om FS beslut

En uppdaterad blankett för att redovisa utlägg hittar du som vanligt under Administration på Kårservice.

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND
  Vill du bli medlem?
  Ja!