Förbundsmöte 2019

Förbundsmöte 2019 i Älmhult är igång!

Nu börjar årets stora demokratifest Förbundsmöte 2019 Älmhult! Du kommer kunna följa förhandlingarna här under helgen!

Publicerat av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Lördag 12 oktober 2019

Invigning av förbundsmöte 2019!

Publicerat av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Lördag 12 oktober 2019

Vi har tyvärr lite problem med vår internetuppkoppling vilket resulterar i att ljudet försvinner en bit in i sändningen. Vi försöker lösa det, och hoppas på att vi kommer till en lösning.

I VoteIt kan du se vilka beslut som tas.

Här kan du hitta alla förbundsmöteshandlingar!

Lördag

 • Inriktningsbeslut för budget. Under förmiddagen togs ett beslut om att under mötet ha ambitionen om en budget i balans när vi tar beslut.
 • Motion 1 – Det ska du skita. Idén kommer att skickas vidare till Scouternas programgrupp. Med kommentar om att förbundsmötet står bakom idén.
 • Medlemssatsning 2020-2025. Förslaget bifölls med tilläget om att projektpatrullen får mandat att utforma och testa idéer för medlemstillväxt och vid FM 2021 rapportera vad som varit framgångsrikt.
 • Lokala framtidsträffar. Tre lokala framtidsträffar ska arrangeras 2020, samt tre lokala framtidsträffar 2021.
 • Utmanar- och roverscoutsatsning. Förslaget antogs med tillägget om att mentorspatrullen får i uppdrag att arrangera ett årligen återkommande evenemang som görs till en arrivo + patensa.
 • Utbildningssatsning. Under våren 2020 kommer arrangeras tre utbildningshelger, där reseutjämning på 300 kr utgår till alla helgerna.
 • Hållbarhetsriktlinjer. Riktlinjerna antogs med tilläg att förbundsstyrelsen till nästa förbundsmöte skall redovisa hur mycket förbundet flyger. Samt ett medskick om att även fundera över NSF:s arbetet med sociala hållbarhet.

Söndag

 • Stöd till stiftelserna.
  • Mötet beslutade att återinföra anläggningscheckarna.
   • Ransberg
    • Driftsbidrag på 1 120 000 kr, utvecklingsbidrag på 2 250 000kr.
    • FS utvärderar effekterna av stiftelsesatsningen på Ransberg.
    • FS ska utreda Ransbergs framtid utifrån slopat driftsbidrag
   • Kungshol
    • Driftsbidrag 240 000 kr.
   • Storvallen
    • Driftsbidrag 260 000 kr.
  • Förbundsstyrelsen får i uppdrag att fram till förbundsmötet 2021 se över den anläggningsstrategi som senast arbetades fram och att de även tar fram hur mycket bidrag det är rimligt att anläggningarna får med hänsyn till förbundets tillgångar.
 • Arbets- och arrangemangsplan. Antogs med tillägg att datum för arrangemang i januari-juli 2021 ska meddelas kårer och distrikt senast 1 december 2020. (uppdaterad arrangemangsplan kommer att publiceras inom kort)
 • Internationellt resebidrag. Internationellt bidrag skall sökas senast sista april, samma år som arrangemanget genomförs. Potten ska vara 40 000:- per år för 2020 resp 2021. Resebidrag för internationella scoutarrangemang i Norge, Danmark och Finland kan uppgå till 500 kr och resten av Europa kan uppgå till 1000 kr. Resebidrag endast utbetalas för resor som genomförs hållbart enligt förbundets riktlinjer.
 • Förbundsavgifter 2020-2021, preliminärt 2022-2023. 2020: baseras på 2019 års medlemsantal. Årsavgiften 2020 180kr/medlem, direktanslutna medlemmar 250 kr/medlem. 2021: baseras på medlemsavtal 2020, årsavgiften 180kr/medlem, 250 kr/medlem för direktanslutna medlemmar. 2022: baseras på medlemsavtal 2021, årsavgiften 180kr/medlem, 250 kr/medlem för direktanslutna medlemmar. Årsavgiften för 2022 som faktureras kårerna preliminärt ska vara 210 kr/medlem. Förbundsstyrelsen fick i uppdrag att under mandatperionden ta en diskussion med IOGT-NTO, UNF och Junis angående medlemsavgift vid medlemskap i flera av IOGT-NTO-rörelsens organisationer.
 • Aktivitetsstöd 2020-2021. Aktivitetsstöd ska betalas ut med 25 kr per deltagartillfälle under 2020-2021 för deltagande medlemmar i ålder 6-25 år. Samma belopp och målgrupp preliminärt gäller för 2022-2023
 • Ersättning till ideella. FS-ledarmöten har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Budgetposten för arvodering av FS-ledamot kvarstår
 • Budget 2020-2021.
  • Anläggningscheckarna 150 000 kr på anläggningscheckar
  • Annonsering och marknadsföringsbudgeten sänks till 80 000
  • lägerreserverna upplöses under 2020
 • Nya exempelstadgar för kår. Nya exempel stadgar för kår antogs med några ändringar, nya exempelstadgarna kommer upp på hemsidan inom kort.
 • Stadgeändringar.
 • Ny förbundsstyrelse.
  • Ordförande Karin Wester
  • Vice ordförande Amalia Ideborg
  • Kassör Rikard Eliasson
  • Sekreterare Oscar Johansson
  • Ledamöter Emil Funcke, Mats Thellman, Jennifer Ivarsson, Linn Snöström (ej på bild) och Ponthus Jessmor (ej på bild).
 • Beredningsutskottet. Efraim Pettersson, Martin Kalling, Ellen Garnvall, Per Eriksson, samt Josefine Hellroth Larsson.
 • Valutskottet. Charlotte Henriksson, Jonas Moberg, Niklas Blomkvist, Laila Örheden, Anne Norstedt samt Erik Sjömålen.
 • Nästa förbundsmöte. Förbundsmötet 2021 kommer att hållas i Mölnlycke 30-31 oktober. Arrangör är Västra distriktet. Preliminärt arrangeras förbundsmötet 2023 av Skåne distrikt.

Coronavirus (Covid-19)

Information till kårer, distrikt, medlemmar och föräldrar
Läs senaste nytt här

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND
  Vill du bli medlem?
  Ja!