Förbundsmötet 2021

Förbundsmötet 2021 gick av stapeln i Mölnlycke den 26-28 oktober.

Redan på fredagskvällen samlades ett stort gäng av våra medlemmar på Wendelsbergs folkhögskola för att checka in och vara på plats för öppnandet av förbundsmötet på lördag morgon. Det blev många kära återseenden och efterlängtade fysiska samtal över borden.

Diskussioner innan och på plats
Diskussioner hade innan förbundsmötet förts på det digitala åsiktstorget i VoteIt. Efter förbundsmötets inledande del där vi hälsades välkomna till Mölnlycke och Råda Rum och tog oss igenom föredragningslistans första punkter, var det dags för beredningsgrupper. Uppdelat på totalt sju beredningsgrupper fanns det möjlighet att diskutera alla mötets motioner och förslag. I beredningsgrupperna framfördes också förtydliganden och det jämkades förslag för att komma fram med bra underlag inför beslutsprocessen.

Beslut
I plenum på fattades under lördagseftermiddagen och hela söndagen beslut om förbundets framtid. Bland annat togs beslut om att fortsatt ge våra anläggningar bidrag, att vi ska ha ett förbundsläger 2024 och att Hållbarhets- och resepolicyn skulle återremitteras. Vi beslutade om en arbetsplan för kommande period, om att en arbetsgrupp ska tillsättas för att jobba fram en modell för hur en arbetsplan kan tas fram av hela förbundet och att det ska tas fram en ny strategi. Det beslutades även att de satsningar som klubbade igenom 2019 gällande medlemsökning, utmanar- och roverscoutverksamhet samt utbildning, som har blivit lidande av pandemin, ska fortsätta.

Mer om vilka beslut som togs, och vilka att-satser som klubbades igenom kan du redan nu se i VoteIt. Protokollet publiceras så snart det är färdigskrivet, justerat och underskrivet, det kommer dock att ta en stund till.

Ny förbundsstyrelse
Innan förbundsmötet avslutades fick vi också en ny förbundsstyrelse!

Från vänster övre raden: Anders Ödman, Oscar Johansson, Björn Jönsson.
Nedre raden: Nanny Ytterbring, Ponthus Jessmor, Sofia Friman.

Förbundsstyrelsen 2021-2023:

Ordförande: Ponthus Jessmor
Vice ordförande: Sofia Friman
Kassör: Oscar Johansson
Sekreterare: Birgitta Ipsonius
Ledamöter: Annie Roos, Jenny Åhs, Anders Ödman, Nanny Ytterbring och Björn Jönsson.

Nästa förbundsmöte
Förbundsmötet 2023 kommer att hållas i Skåne, preliminärt i Hässleholm i slutet av oktober.

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND
  Vill du bli medlem?
  Ja!