Förnyat krisstöd till allmänna samlingslokaler

Information från Våra Gårdar:

”Riksföreningen Våra Gårdar välkomnar regeringens beslut att avsätta 60 miljoner för 2022 i ett återinfört krisstöd riktat till de allmänna samlingslokalerna för att lindra de ekonomiska konsekvenserna som Coronapandemin har medfört.

De allmänna samlingslokalerna stängde ner tidigt när Coronapandemin tog fart för nästan två år sedan och föreningarna tog sitt ansvar genom att inte bidra till smittspridning i lokalerna. Men när lokalerna förblev tomma stod föreningarna kvar med fasta kostnader för driften. Även om läget i samhället såg lite bättre ut under några kortare perioder under 2021 så uteblev den stora återstarten av föreningslivet och samlingslokalerna. Det är positivt att restriktionerna förväntas upphöra den 9 februari men det är en lång uppförsbacke innan lokalerna sjuder av liv igen och smittspridningen är fortsatt hög. Den paus som har varat i varierad utsträckning de senaste åren har bidragit till att föreningarna fått äta av sitt eget sparkapital, haft svårt att bedriva verksamhet och tappat medlemsengagemang.

 • De ideellt drivna allmänna samlingslokalerna är demokratiska mötesplatser för föreningslivet. Mötesplatser som drivs av föreningar och bärs upp med hjärta och ideellt engagemang. Med tillskapandet av dessa lokaler sattes bokstavligen taket över demokratin och det är viktigt att denna infrastruktur för demokrati och för det fria kultur- och föreningslivet ges möjligheter till en välbehövlig återstart.

Ansökan om bidrag för att lindra konsekvenserna av pandemin

Nu finns det möjlighet att för tredje gången ansöka om ekonomiskt bidrag för samlingslokalhållande föreningar. Detta stöd är viktigt och Våra Gårdar uppmanar alla att söka. ”Vi vill inte att någon missar chansen att inkomma med en ansökan.”

Klicka här för ansökan

Ansökan ska göras senast den 25 april 

Här kan du läsa artikeln med information från Våra Gårdar i sin helhet

 

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND
  Vill du bli medlem?
  Ja!