INRIF avbryter utvecklingen av insamlingsverksamheten

I IOGT-NTO-rörelsens 140-åriga historia har insamling varit en levande del i allt från lokala insamlingar som basarer, till Ceylon-klubbens verksamhet.

På kongresserna och förbundsmötet 2015 beslutade förbunden i rörelsen om en satsning för att utveckla och professionalisera insamlingsverksamheten. Satsningen har finansierats med ett årligt så kallat samverkansbidrag och man skapade organisationen INRIF, IOGT-NTOrörelsen ideell förening, med en separat styrelse.

Styrelsens uppdrag har varit att utveckla insamlingsverksamheten för att den ska kunna bekosta dels den verksamhet som bedrivs gemensamt inom INRIF, till exempel Vit jul och internationell verksamhet, men också ge ett överskott till de fyra organisationerna.

När INRIF bildades var man medveten om att det krävdes resurser och framförallt tålamod för att bygga upp verksamheten, men man såg också framför sig att det efter några år skulle bli ett överskott. För 2020 resonerade man i starten att ett så stort överskott som sju miljoner kronor skulle vara möjligt. Under resans gång har styrelsen återkommande reviderat de ursprungliga prognoserna efter de faktiska utfall vi sett och de analyser om utvecklingen som gjorts. Fortfarande under 2020 är vi långt ifrån ett överskott.

Vid INRIF:s styrelsemöte den 15 september 2020 beslutades därför att utvecklingen av insamlingsverksamheten avbryts.
– Det känns otroligt tråkigt, säger Mona Örjes, ordförande i INRIF. Men, vi som styrelse har haft ett tydligt uppdrag från de fyra förbunden att utveckla en verksamhet som genererar ett ekonomiskt överskott, och vi har inte lyckats med det. Det arbete som gjorts med insamling under åren har samtidigt gett oss mycket, det har tvingat oss att i ord formulera vad IOGT-NTO-rörelsen gör för skillnad i samhället, varför vi är relevanta. INRIF har också bedrivit ett viktigt påverkansarbete, till exempel med Glasklar, sommarkampanjerna, namninsamlingar med mera.

INRIF:s styrelse och ledning har nu uppdraget att avsluta pågående satsningar och aktiviteter på ett sätt som ger så lite negativa konsekvenser för IOGT-NTO-rörelsen som möjligt.

Vit Jul-kampanjen och det internationella arbetet ska fortsätta bedrivas.

Har du frågor om styrelsens beslut – kontakta Mona Örjes, mona.orjes@junis.se,
0733-83 83 42.
Har du frågor om INRIF:s fortsatta verksamhet – kontakta Kim Reenaas,
kim.reenaas@iogt.se, 0733-72 62 02.

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND
  Vill du bli medlem?
  Ja!