Ledarträff terminsplanering Upptäckare

Jan
19
18.30 - 20.00
Plats: Digitalt
Arrangör: Nykterhetsrörelsens Scoutförbund
Kontaktperson: Emma Olofsson
E-post: emma.olofsson@nsf.scout.se

Digital Ledarträff: Terminsplanering Upptäckare!

Hur gör vi rolig och utmanande scouting för upptäckare denna terminen? Vad ska vi hitta på? Kvällens tema på ledarträffen är terminsplanering för Upptäckarscouter! Koppla upp dig och dela med dig av kloka och roliga idéer samtidigt som du tar del av andras!

Den 26 januari kör vi samma upplägg fast för spårare!

Frågor?
Skick gärna frågor innan till träffens kontaktperson om det är något speciellt du vill ta upp under träffen eller något som vi ska försöka hitta mer information om.

Digitalt
Träffen sker digitalt och är öppen för alla som vill delta.

Vi ses på Microsoft Teams kl. 18.30-20.00.

Länk: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDA1NThmYTYtNTc5Zi00MGE4LTlmYzQtNWNlMTgwNDMwZWI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aef45c65-1e73-4c65-bfa4-92c59c2acd3d%22%2c%22Oid%22%3a%22c57b2ae5-fba3-49a2-bb88-526710079f3f%22%7d

Du behöver inte ladda ner något program, utan länken öppnas direkt i din webbläsare.
Ingen föranmälan.

Coronavirus (Covid-19)

Information till kårer, distrikt, medlemmar och föräldrar
Läs senaste nytt här

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND
  Vill du bli medlem?
  Ja!