Kårens årsmöte

Söndagen den 20 februari 2022 hölls NSF Forshagas årsmöte. Där beslutatdes bland annat att  from. 2023 införa familjemedlemsskap. Medlemsavgifterna kommer att se enligt nedan.

Enskild medlem: 250 kr/år

Familjemedlem: 500 kr/år gäller för familj i samma hushåll.

Några små förändringar skedde i styrelsen:

Ordföranden: Peter
Vice ordföranden: Evelina
Sekrerterare: ann
Kassör: Jan
Ledamöter: Lisa & Rebecca

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND
  Vill du bli medlem?
  Ja!