Linköping Scoutkår

Bli medlem

Bli medlem

Är du intresserad av att bli medlem hos oss? Du får mer än gärna komma förbi och testa scouting några gånger innan du bestämmer dig. När du sedan vill bli medlem, kan du antingen fylla i underlaget för medlemsregistret på papper (som du får av din avdelningsledare) eller fylla i formuläret nedan.

Medlemsavgiften betalas per kalenderår. Avgiften är 225 kr för helår och betalas till kårens plusgirokonto 61 03 53-5, glöm inte skriva vem och vad betalningen avser.

 

Några enkla regler att komma ihåg:

Om du är förhindrad att komma till avdelningsträff, ring eller SMS:a då till din ledare att du inte kommer, så vi vet det.

Om du inte kan åka på ett läger eller kurs, som du är anmäld till, meddela detta så snart som möjligt. Om du avanmäler dig efter sista anmälningsdag kan du få betala avgift enlig de regler som arrangören bestämt.

Som medlem i Nykterhetsrörelsen Scoutförbund lovar du att leva helnyktert så länge du är medlem. I medlemslöftet står: ”Jag lovar att så länge jag är medlem i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund leva helnyktert och efter bästa förmåga följa scoutlagen”

 

I medlemsskapet ingår bland annat:

#  Försäkring, till och från och under aktiviteterna.

#  Möjlighet att delta på läger, hajker och äventyr.

#  Subventionerade kurser.

#  Delaktighet i scoutrörelsen samt IOGT-NTO-rörelsen, både lokalt och ute i världen.

#  Medlemstidningen Scouting Spirit.

#  Möjlighet till e-postadress  fornamn.efternamn@nsf.scout.se

 

FÖRSÄKRINGAR

Alla medlemmar är försäkrade.

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds medlemmar är genom samverkansavtalet också medlemmar i Scouterna. Det innebär att Scouternas medlemsförsäkring och reseförsäkring också gäller för NSF:s medlemmar. Båda försäkringarna gäller så fort du som medlem deltar i någon verksamhet som anordnas av NSF eller Scouterna lokalt eller centralt och för resor för eller med NSF eller Scouterna.

Försäkringsvillkor och hur man anmäler skada finns på Scouternas hemsida:

http://www.scoutservice.se/utveckla-karen/administration/forsakringar/for-dig-som-ar-

medlem/

 

Linköping Scoutkår

Nyheter

Inga nyheter hittades.

Kalender

Inga kalenderposter hittades.

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND
  Vill du bli medlem?
  Ja!