Extra Coronastöd till NSF-kårer

Förbundet har beviljats extra organisationsbidrag från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) som ska vara till stöd och hjälp för att minska de negativa konsekvenser som pandemin har haft för barn och ungas möjligheter till en bra fritid under 2021.

Grundstöd till alla kårer

Alla kårer i NSF kommer att beviljas ett grundstöd om 2000 kr för 2021, och det kommer sedan att vara möjligt att söka ytterligare extra bidrag för ökade omkostnader eller satsningar kåren gjort för att möjliggöra att erbjuda scouting under pandemin. Grundstödet betalas ut till kåren i samband med utbetalning av aktivitetsstöden i slutet av februari. Kåren behöver alltså inte skicka in några handlingar för att få grundstödet utan utbetalningen görs till samtliga kårer i förbundet.

Extra organisationsbidrag

Det extra organisationsbidraget för ytterligare omkostnader eller förlorade intäkter, kommer inte att fördelas på samma sätt som det ordinarie aktivitetsstödet. Kåren ansöker istället om bidraget på en särskild blankett. Bidraget gäller för extra kostnader eller förlorade intäkter under 2021.

Ansökan

Här hittar ni ansökningsformuläret för extra Coronastöd

Kåren motiverar vilka extra kostnader, eller förlorade intäkter de haft och vill söka extra bidrag för. Exempel på godkända kostnader eller intäktsbortfall är:

• Inköp av munskydd, handsprit, eller annan utrustning för att möjliggöra fysiska möten, hajker och läger mm. utomhus.
• Kostnad för internetanslutning till kårlokalen för att ledare har kunnat delta digitalt istället för fysiskt på plats.
• Förlorade intäkter pga. arrangemang som ställts in där kåren brukar tjäna pengar. T.ex. inställda julmarknader, kultur- eller sportevenemang.

Varje ansökan ska innehålla verifieringar på kostnader eller förlorade intäkter. (T.ex. kvitton eller tidigare redovisningar på normala intäkter) Detta bidrag ska förbundet i sin tur sedan redovisa till MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor).

• Varje kår kan ansöka om extra bidrag upp till 10 000 kr.
• Det beviljade extra bidraget betalas ut till kårerna 31 mars.

Ansökan för extra organisationsbidrag kommer att vara öppen till den 14 mars 2022.

Frågor

Vid frågor om stödet kontakta NSF:s organisationssekreterare Anna Cedervall på anna.cedervall(@)nsf.scout.se eller telefon: 070-928 60 80

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND
  Vill du bli medlem?
  Ja!