IOGT-NTO-rörelsens insamlingsarbete

De fyra förbunden Junis, NSF, UNF och IOGT-NTO håller på att bygga
upp en gemensam insamlingsverksamhet som ett komplement till
intäkterna från Miljonlotteriet. Men insamling handlar inte bara om
pengar utan även om engagemang. Här nedan får du svar på några
vanliga frågor kring varför vi gör det här, vad det kan ge oss och hur du
som medlem kan bidra – om du önskar. Har du ytterligare frågor eller
funderingar är du välkommen att höra av dig till givarservice@iogt.se.

Vad innebär insamling?

När vi pratar om insamling tänker vi ofta i första hand på pengar. En del
talar föraktfullt om ”tiggarbrev” och tycker att det är pinsamt att vi nu ska
be om gåvor. Men människor har i alla tider organiserat sig för att skapa
ett bättre samhälle eller för att hjälpa utsatta grupper eller individer. Vissa
bidrar med pengar, andra ger av sin tid, sitt kunnande, sina kontakter eller
sin kreativitet. IOGT-NTO-rörelsen byggdes upp av eldsjälar och lever
vidare tack vare tiotusentals engagerade medlemmar. Frivilliga bidrag,
medlemsavgifter och en massa kreativitet, mod och entreprenörsanda ligger
bakom framväxten av nykterhetsrörelsen.

På samma sätt är det med alla organisationer inom det civila samhället.
Människor som brinner för en fråga vill också vara med och medverka till
dess lösning. De bidrar med tid, pengar och engagemang för att de vill –
inte för att de måste. Istället för att prata om insamling i termer av pengar
borde vi prata om glädjen och tillfredsställelsen som växer fram genom
engagemanget.

Varför gör vi det här?

Under lång tid kunde endast medlemmar bidra till IOGT-NTO-rörelsens
arbete. För den som inte ville bli medlem fanns alternativet att köpa lotter
från Miljonlotteriet.

Genom att erbjuda människor olika sätt att bidra till vår verksamhet
sänker vi trösklarna för att få fler att engagera sig i våra frågor; som digitala
aktivister, som givare eller kanske som frivilliga vid olika evenemang och
kampanjer. Poängen är att ju fler som får närma sig vår verksamhet på
sina egna villkor desto fler kommer att reflektera över alkoholnormen,
bära vårt budskap och påverka människor i sin omgivning. Vi får externa
”ambassadörer” som bidrar till vårt övergripande mål om ett nyktrare och
tryggare samhälle.

Hur kommer det att påverka oss? Vad kan det ge oss?

Människor vill bidra till en positiv samhällsförändring. När de ger en gåva
så ger de till ändamålet i första hand, inte till organisationen. För IOGTNTO-
rörelsens del innebär det att vi behöver bli ännu bättre på att beskriva
vad vi åstadkommer och varför det är viktigt. Det sistnämnda ska inte
underskattas. Vi kan inte ta för givet att folk förstår varför vår verksamhet
behövs.

Resultatet blir att IOGT-NTO-rörelsen blir mer känd för vad vi gör än
vad vi är. Fler kommer att uppfatta oss som en relevant samhällsaktör med
ett angeläget uppdrag. Varumärket fylls på med positivt laddat innehåll.

Vem gör vad?

Insamlingsverksamheten kommer att skötas inom ramen för IOGT-NTOrörelsen
ideell förening (www.iogtntororelsen.se), en nybildad organisation
som ägs gemensamt av de fyra förbunden. Organisationen (med 90-konto
90 05 19-0) kommer att ha hand om all rörelsegemensam verksamhet, dvs.
även Vit jul och det internationella arbetet från januari 2017.
Det operativa arbetet genomförs av anställda i samråd med referensgrupper
från de fyra förbunden (utformning av kampanjer och budskap,
kommunikation med givare för att bygga relationer och engagera kring
våra frågor etc.). För att vi ska kunna hantera större volymer behöver detta
arbete systematiseras. Samtidigt är det viktigt att varje givare känner sig
sedd och uppskattad. Här kan vi alla hjälpas åt.

Hur kan jag som medlem bidra?

Du som medlem är superviktig som ambassadör för hela IOGT-NTOrörelsen.
Sprid våra kampanjer till vänner och bekanta och berätta om vårt
arbete. Förklara varför IOGT-NTO-rörelsen behövs och vilken nytta vi gör
i samhället. Vi vill sprida kunskap om hur alkoholen påverkar enskilda
individer och hela samhällen (inte minst anhöriga till den som konsumerar
alkohol) – men vi ska akta oss för att skuldbelägga alla som dricker. Målet
är att öka förståelsen och minska klyftorna till den bredare allmänheten, att
få fler att tycka som vi och vilja bidra till våra övergripande mål.
Som medlem kommer du på sikt också att kunna skapa egna insamlingar.
Håll utkik efter information i våra sociala kanaler. Tusen tack!

Läs mer på IOGT-NTO-rörelsens hemsida

 

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND