Kårsupporter

Tips och råd för att aktivera föräldrar och andra vuxna i kårens närhet till att få bidra till verksamheten utan medlemskap, medlemslöfte och ledarskap.

Vad är en kårsupporter?

En viktig del av ledarskapet inom NSF handlar om det nyktra förebildskapet. Därför ska alla ledare vara medlemmar. Däremot kan andra vuxna ges möjlighet att stötta verksamheten på andra sätt.

En kårsupporter

 • är inte medlem i scoutkåren, kan därmed inte inneha ledar- eller styrelseuppdrag
 • utför enstaka eller återkommande uppgifter som underlättar eller möjliggör scoutkårens arbete. Så som exempelvis klippa gräsmattan, skjutsa till aktivitet och så vidare.
 • utför sitt arbete ideellt och av fri vilja
 • driver sitt arbete ensam, i grupp eller tillsammans med kårmedlem
 • kan tillsammans med andra kårsupporters organisera sig i en
  ”Supporterklubb”En blå gräsklippare som klipper grönt gräs

Förslag på arbetsgång

1. Inventera behov

 • Lista allt som görs i kåren.
  • Vem borde göra det och vem gör det i praktiken?
  • Se tips och exempel sist i detta dokument.
 • Lista vad scoutkåren skulle vilja göra men inte kan/hinner göra (pga. kompetens- eller resursbrist mm)
 • Kategorisera
  • Vad är kärnverksamhet som bör göras av scouter?
  • Vilka uppgifter är krävande och kan ge stora avlastningseffekter om någon annan gör dem?
  • Vilka är uppgifter är lätta att instruera och dela ut till andra och vilka är svåra?
 • Prioritera

2. Kommunicera behov

 • Fundera på vem som passar till vad?
  • Behövs någon speciell kompetens?
  • Vad arbetar scouternas föräldrar med?
 • Hur bör en viss uppgift kommuniceras? Direkt fråga, gruppmejl, mm.
 • Kommunicera ofta för att behålla delaktighet.
 • Ge städdagen ett roligare namn, scouting är lekfullt!

3. Vårda supportrar

 • Tacka för stödet
 • Kommunicera insatser genom olika kanaler så att andra vet om att fler hjälper till
 • Ge stöd i form av förväntningar och tydliga instruktioner
 • Utse ansvariga för att hantera supportrar
 • Hjälp till ifall praktiska problem uppstår
 • Extraordinära insatser bör uppmärksammas
 • Var tydlig med hur eventuella utlägg ersätts
 • Bjud på mat och/eller fika så snart insats tar lite längre tid. En chans att lära känna.
 • Se till att supportrarna lär känna scoutkåren och andra supportrar och att de känner sig bekväma

en yxa sitter fast i en huggkubbe

Scoutkårens roll

 • Se till att kårsupportern känner sig välkommen
 • Lär känna kårsupporterns kunskaper och kompetenser
 • Formulera tydliga förväntningar
 • Se till att kårsupporten trivs och får uppskattning för sin insats
 • Se till att det finns tydliga regler gällande exempelvis befogenheter och ersättning av utlägg
 • Se till att kårsupportern känner till scoutkårens värderingar om det är så att kårsupportern ska vara ansiktet utåt mot andra supporters
 • Försäkra er om att kårsupportern har tillräckliga kunskaper för sin uppgift

Övrigt

 • Bygg relationer för ökat stöd på längre sikt
 • Hitta helst konkreta, tydliga uppgifter
 • Ordna en fixarkväll/-dag i scoutlokalen/-tomten
 • Ha realistiska förväntningar – det är ett frivilligt åtagande, mängden stöd kan variera mycket över tiden
 • Ta del av hur andra scoutkårer och föreningar gör för att få avlastning i sitt arbete

Tips på uppgifter

Exempel på uppgifter som andra än ledare eller kårfunktionärer kan utföra.

Lokal/fastighet

 • Klippa gräs
 • Fixa i lokal/på tomt
 • Skotta
 • Köra till tippen
 • Städa lokal/fastighet efter uppgjort schema

Scoutmöten

 • Plocka fram inför möten
 • Städa iordning efter möten
 • Hjälpa till när man väntar sig många nya (tillexempel vid första mötet och efter rekryteringar)
 • Underlätta med det praktiska under mötet
 • Föräldrar kan städa i lokal/fastighet när barnet ändå är på scoutmöte

Utrustning

 • Underhålla material, slipa knivar, yxor
 • Fixa ved
 • Sköta om underhåll av kanoter, båtar, utrustning
 • Besikta släpvagn

Arrangemang

 • Baka
 • Skjuts till/från arrangemang
 • Hjälpa till vid större aktiviteter, hålla en kontroll, ta hand om försäljning
 • Sköta om uthyrning av lokal, kanoter, båtar
 • Handla till försäljningar
 • Handla mat till hajker/övernattningar mm

Administration

 • Samordna andra kårsupportrar

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND