Organisationen

NSF är en del av

IOGT-NTO-rörelsen

IOGT-NTO-rörelsen består av fyra förbund. Det är IOGT-NTOUngdomens Nykterhetsförbund (UNF), Junis och vi, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.

IOGT-NTO-rörelsens övergripande mål är att ingen ska fara illa av alkohol eller andra droger – varken i Sverige eller någon annanstans i världen. Vi arbetar för att minska den totala konsumtionen av alkohol och bruket av andra droger, vilket är ett av de främsta hoten mot människors hälsa och skapar stora sociala och ekonomiska problem.

En av våra viktigaste uppgifter är att jobba för barns och ungas rätt till en trygg och drogfri uppväxt. IOGT-NTO-rörelsen arbetar med alkoholpolitisk påverkan på lokal, nationell och internationell nivå, utmanar alkoholnormen och stöttar och stärker de som påverkats negativt av eget eller någon annans missbruk – i Sverige och i andra delar av världen.

Scouterna

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund är en del av Scouterna och tillsammans med övriga scouter ger vi över 70 000 barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans och växa som individer. Det innebär att vi varje dag bidrar till ett öppet samhälle präglat av mångfald och respekt, något som är mer aktuellt än någonsin. Att vi har 100 års erfarenhet av aktivt uteliv innebär också att vi har erfarenheter vi gärna delar med oss av – allt från gruppdynamik och ledarskap till personlig utveckling och stärkt självkänsla.

Samarbetspartners

Miljonlotteriet

Vår verksamhet finansieras delvis av överskott från IOGT-NTOs lotteri Miljonlotteriet. Hittills har deras lottköpare bidragit med över 1,6 miljarder sedan år 2000. Här kan du läsa om exempel på verksamheter inom IOGT-NTO-rörelsens ramar som görs för överskottet från Miljonlotteriet.

NBV

NBV är Sveriges äldsta studieförbund och är partipolitiskt neutralt och religiöst obundet. NBV har ett 20-tal medlemsorganisationer varav vår organisation är en av dem. NSF är därför med och tar beslut om NBVs långsiktiga arbete. NBV har en stark koppling till sina medlemsorganisationer och har därifrån de grundläggande idéerna om nykterhet, demokrati och bildning.

Våra Gårdar

Våra Gårdar ger service till uppåt 600 medlemslokaler inom nykterhetsrörelsen och andra organisationer och föreningar som värnar om alkoholfria mötesplatser. För att få våra hus att bli levande mötesplatser för en mängd olika verksamheter som sträcker sig från föreningsmöten till digitala livesändningar av opera behövs eldsjälar, ideella och anställda. Dessa tusentals människor möjliggör att våra lokaler blir demokratiska mötesplatser, kulturupplevelser, bildningscenter, nöjen och kreativt skapande.

Stadgar

Våra stadgar är som våra regler. Dessa uppdaterades senast under 2017. Stadgarna för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund hittar du här.

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND