UtmanarscoutTing

På tinget beslutar utmanarscouterna i frågor som rör deras verksamhet, till exempel vilka arrangemang som ska bli tilldelade reseutjämning. I NSF har utmanarscouterna en egen motsvarighet till förbundsstyrelsen – Utmanarscoutkommittén (UScK). Deras uppdrag är bland annat att ta tillvara på utmanarscouternas intressen och behov samt se till att de beslut som fattas på tinget genomförs. Tinget väljer ledamöterna i UScK och godkänner också utmanarscouternas budget för kommande år.

Varje utmanarpatrull i NSF har rätt att vara med och bestämma på tinget. Senast fyra veckor innan tinget öppnas skall varje utmanarscoutpatrull som önskar ha ombud på tinget skicka in en ombudsfullmakt till förbundet. Varje patrull har rätt att utse minst två ombud och därefter ytterligare ett ombud för var tredje medlem. Resten av personerna i patrullen fungerar som suppleanter.

Förutom att sitta i förhandlingar, och att umgås med sina vänner, går en rafflande femkamp av stapeln under helgen. Under festkvällen bjuds det på en välsmakande tingsmiddag som kan behövas efter en dags förhandlingar.

För att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta på tinget har arrangemanget reseutjämning. Detta innebär att du aldrig behöver betala mer än 150 kronor för din resa, om du ser till att boka biljetterna i tid. Läs mer om reseutjämning här.

Vem som ska arrangera tinget beslutas på föregående ting.

Motionera

Var med och påverka inför kommande utmanarscoutår! Skicka in ditt förslag (motion) till UScK@nsf.scout.se

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND