NSF 50 år!

NSF 50 år!

För 50 år sedan beslutade IOGT-Scout och NTO-Scout att gå samman till Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. I 50 år har vi bedrivit verksamhet i den organisation vi känner idag. I år väljer vi att fira våra 50 år tillsammans genom kalas, scoutmöten och ballonger!

Tillsammans har vi skapat NSF som vi känner det idag. Vi har träffat barn, unga och vuxna där vi skapat gemensamma minnen, upplevelser och äventyr. Många vänskaper har knutits och relationer har startat. Nu firar vi våra 50 år för att fira det som varit, men också för att rikta blicken framåt för att finnas i minst 50 år till. Med 50 år i ryggen blickar vi nu mot framtiden för att fortsätta att utvecklas och förändra världen i minst 50 år till.

Hur ska vi fira?

Vi kan fira på många olika sätt, skicka gärna in egna idéer eller bilder på hur ni firar ute i kårerna eller hemma i stugorna!

 • Vi har tagit fram fyra scoutmöten ni kan göra i kåren tillsammans med scouterna! De fyra mötena på temat NSF 50 år. Läs mer längre ned.
 • Dela dina minnen med oss. Nu behöver vi din hjälp! Har du bilder, filmer, lägermärken och historier från din tid i NSF från de senaste 50 åren? Skicka gärna in till towe.bengtsson@nsf.scout.se så att vi kan få fler att se vår historia och sprida vidare det som varit.

Scoutmöten

Första scoutmötet blir en tillbakablick i hur scouting såg ut för 50 år sedan där vi testar och reflekterar över lekar, övningar och ceremonier. På andra mötet får scouterna möjligheten att på olika sätt fundera över hur scouting kommer att se ut i framtiden. Möte tre och fyra handlar om att fira – fundera över vad som är det bästa med scouting och fira med tårtkalas.

JUBILEUMSMÖTE 1 – TILLBAKABLICKEN 

 • STARTCEREMONI 

Antingen gör ni er vanliga startceremoni eller så gör ni följande ceremoni, hämtad från ”ceremonitips” från 1970.  

Ställ er i en ring och berätta för scouterna vad som ska hända idag. Det är nämligen ett lite speciellt scoutmöte. Ni ska ta er  50 år tillbaka i tiden, till 1970, och göra typiska lekar och aktiviteter från den tiden för att testa hur det kunde vara att vara scout då. Det ska ni göra för att uppmärksamma att NSF år 2020 firar 50 år som scoutförbund. 1970 slogs NTO:s Scoutförbund och IOGT:s Scoutförbund ihop och bildade Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF). 

Ceremonin: Be alla scouter och ledare att ställa sig i en ring och korsa sina armar, med höger arm över vänster, och fatta tag i händerna på de som står bredvid. Hälsa alla välkomna och be gruppen vrida sig ett halvt varv, samtidigt som de böjer in huvudet under sin högerarm. De ska fortsätta att hålla varandras händer genom hela rörelsen och när de snurrat färdigt står alla med ryggen mot ringens mitt. Vid avslutning görs ceremonin ”bakvänt”, det vill säga att ni börjar med ryggarna mot ringens mitt och snurrar er tillbaka in i ringen, så att ni avslutar vända mot varandra 

 • LEK 

Berätta för scouterna att före 1970 var flickor och pojkar uppdelade och hade inte scoutmöten tillsammans. Flickorna kallades för ”Blåvingar” och pojkarna r ”Vargungar”. Vargungarnas program utgick från berättelsen ”Djungelboken”. 1970 slogs ”Blåvingar” och “Vargungar” ihop och kallades då istället för ”Miniorscouter”. 2009 byttes namnet ut och blev dagens ”Spårarscouter”. Nu ska ni få prova en lek som kunde lekas av Blåvingarna och sedan en lek som lektes av Vargungarna.  

Välj en av dessa Blåvingelekar (hämtade från boken ”Blåvingelekar”, 1966, Scoutförlaget) 

 • Renlighetståget 

Blåvingarna ställer sig  led och lägger sina händer på axlarna på personen framför. De är nu ett tåg som ska passera ett antal stationer på sin resa till Blåvingeby. Namnen på stationerna är ”Knappeboda”, ”Nagelby”, ”Hårfagra” och Borsteby”. Vid varje station står en ledare som är stins och avgör vilka som skall stiga av. När tåget stannar i ”Knappeboda” får den stiga av som har tappat en knapp i sina kläder, i ”Borsteby” den som har oborstade skor och så vidare. Applåder ges till de som kommeända fram till slutstationen ”Blåvingeby” i Blåvingelandet. Om man vill skapa mer känsla kan det finnas borstar, handfat och liknande vid stationerna.  

eller 

 • Häxan Pomperipossa  

Material: en käpp och en kappa eller filt 

Uppställning: en stor ring 

Häxan Pomperipossa kommer gammal och krokig och stödjer sig på sin käpp. Sin förtrollade mantel bär hon på armen. Blåvingarna springer runt henne till dess att hon bultar i golvet med käppen och förtrollar alla så att de måste stanna och huka sig ner på marken eller golvet, samtidigt som de blundar. Pomperipossa lägger då sin mantel över en av blåvingarna varpå hon bultar i marken eller golvet igen. Nu får alla, utom den som är förtrollad, resa sig upp och försöka gissa vem det är som ligger under kappan. Vad hen heter, vad hen har på sig och så vidare.  

samt denna  

Vargungelek (hämtad från ”Lekar för vargungar”, 1965, Svenska scoutförbundet) 

 • Kaa byter skinn 

Vargungarna ställer sig patrullvis på led med benen brett isär. På en signal vänder sig den första personen i ledet om, ålar sig mellan benen på de övriga ner genom ledet, ställer sig sist och klappar personen framför på axeln. Denna person skickar klappen vidare till personen framför. När den som nu står först i ledet blir klappad på axelnbörjar hen åla sig ner genom ledetNär alla i patrullen ålat sig igenom ledet har Kaa bytt skinn och patrullen har klarat uppgiften. Den patrull som är först färdiga vinner.  

Reflektion 

 • Hur var det att göra dessa lekar?  
 • Hur skilde de sig från varandra? 
 • Hur skilde de sig från de lekar ni leker idag? 
 • HUVUDAKTIVITET – Ceremoni vid Rådsklippan  

Detta var en typisk Vargungeceremoni, men då var det Akela (ledarvargen) som stod på Rådsklippan och Vargungarna som stod nedanför. Vi har gjort om ceremonin så att andemeningen är kvar, men ceremonin har i detta möte en modernare tappning. Vill ni göra den mer typisk så som den var runt 1970 kan ni läsa mer i boken ”Tips för Vargungeledare”, utgiven av Scoutförlaget.   

Försök att skapa en så spännande stämning som möjligt för scouterna. Berätta att ni tillsammans, under tystnad ska ta er till Rådsklippan där ledare X väntar. Rådsklippan kan vara den plats där ni brukar ha ceremonier i er scoutkår. Gör gärna ett ljusspår dit och gör det så magiskt som det går efter förutsättningarnaNär alla är på plats talar ledaren mycket högtidligt för att skapa en spännande känsla. Ni bestämmer vad ceremonin ska gå ut på, nedan följer tre förslag på innehåll:    

 • Om scouterna inte redan är indelade i patruller får de nu reda på sin patrull, patrulledare och patrullens namn. De kanske också får material för att kunna tillverka sin patrullflagga 
 • Ni kan genomföra ett demokratiskt beslut om någon rolig aktivitet som ska göras under året, exempelvis en Vit Julaktivitet som kan börja planeras redan nu. 
 • Ledaren berättar om scoutlöftet, varpå scouterna även får möjlighet att avlägga scoutlöftet (alternativt nykterhetslöftet).  
 • Annat 
 • AVSLUTNINGSCEREMONI 

Gör startceremonin, fast ”bakvänt”. Be scouter och ledare att ställa sig i ring, med ryggarna mot ringens mitt. Sedan ska ni snurra er tillbaka in i ringen, så att ni avslutar mötet vända mot varandra. 

Ladda ned mötet som PDF här.  

JUBILEUMSMÖTE 2 – FRAMTIDEN 

Börja mötet med att berätta att ni tillsammans ska resa in i framtiden. Ni kommer att färdas till år 2070, alltså 100 år framåt i tiden från det förra scoutmötet ni hade, och ta reda på hur scouting ser ut i framtiden. Men för att komma till år 2070 måste ni åka tidsmaskin tillsammans…  

 • STARTCEREMONI 

Samla scouterna i en ring och berätta att ni nu klivit in i tidsmaskinen. Förklara att tidsmaskinen drivs av rörelseenergi så ni måste klappa och stampa igång den. Sen gör ni den klassiska leken “Raketen och klappar först åt höger, sedan åt vänster. Klappa snabbare och snabbare och lägg efter en stund till stampningar med fötterna och ljud (härma hur det låter när en stubintråd brinner). Säg var och ens namn vid en klapp, för att räkna in alla. Avfyra sen raketen genom att gå tätt ihop in i ringen, sträcka armarna rakt upp i luften och samtidigt skrika “booom”.   

 • HUVUDAKTIVITET – framtidologi 

Ni har nu landat i år 2070 och kanske har ni ledare förberett scoutlokalen genom att skapa en atmosfär av ett framtidslandskap. Kanske är ni i rymden, under vatten eller i någon annan miljö ni förknippar med framtiden, bara er fantasi och kreativitet sätter gränserna.  

I framtiden finns tre stationer som scouterna får besöka:  

 • LEK  – Framtidskull (leken är en modifierad variant av ”Zonkull” från Scouternas aktivitetsbank) 

I framtiden rör man sig inte som vi är vanaJorden är indelad i olika zoner och rörelserna ser olika ut beroende på vilken zon man befinner sig i. Be scouterna fundera ut tre sätt att förflytta sig , som inte är att gå vanligt eller springa (exempelvis hoppa groda, gå baklänges eller krypa). Det är viktigt att det är rörelser som alla som är med i leken kan göra. 

Dela in rummet eller platsen ni är på i tre zoner (områden). Gränserna mellan zonerna måste vara tydliga. Använd rep, pinnar eller liknande för att markera gränserna. Bestäm vilken rörelse som hör till vilken zon och visa några gånger så att det blir tydligt för alla vad som gäller. Berätta att när man befinner sig i en viss zon är det bara tillåtet att röra sig på det sätt som ni bestämt för den zonen. Det är fritt att röra sig fram och tillbaka över gränserna men så fort man passerar en gräns måste man röra sig så som det bestämts för den nya  zonen.

En deltagare får börja som kullare och ska försöka kulla (ta) de andra. Även den som kullar måste röra sig på det sättet som zonen avgör! Den som blir tagen blir ny kullare. 

 • Framtidologer (övningen är en modifierad variant av ”Tidsmaskinen” från Scouternas aktivitetsbank) 

På den här stationen är scouterna “framtidologerTill skillnad från arkeologer, som tittar på vad som hände förr i tiden, tar framtidologer reda på vad som händer framtiden. Och just de här framtidologerna har specialiserat sig på scouting i framtidenDu som ledare har förberett stationen och lagt ut en massa grejer i rummet eller på området ni är. Berätta för scouterna att det nu är deras uppgift att beskriva hur scouting är år 2070 och vad sakerna de hittar används till. Be scouterna att patrullvis välja ut tre saker som de funderar kring. Du som ledare får gärna komma med några kreativa förslag av typen ”Idag borstar ingen tänderna för den här prylen är ett tuggummi. Det var faktiskt scouter i Luleå som uppfann det”. Ge också scouterna i uppgift att, patrullvis, uppfinna en egen ny scoutpryl som behövs i framtidenAvsluta med att samla hela gruppen och låt patrullerna berätta för varandra om sina prylar.  

 • Min framtid (övningen är en modifierad variant av ”Tidsmaskinen” från Scouternas aktivitetsbank) 

På den här stationen får scouterna ett antal frågor att besvara. Utifrån sina svar ska de sedan rita och skriva om sin framtid. Uppmuntra gärna scouternas kreativitet genom att erbjuda tyg, pärlor och andra pysselsaker för att förgylla sina bilder. Ett annat bra sätt är att låta alla rita i var sitt hörn på ett jättestort papper. 

Frågor utifrån vilka scouterna ska rita och beskriva: 

 • Vad jobbar du med?
 • Hur ser din familj ut?
 • Var och hur bor du?
 • Vad tycker du om att göra på fritiden?
 • Vad har du lärt dig i scouterna?
 • Hur var det att gå i skolan?

Avsluta med att sätta upp teckningarna och berättelserna på väggen (alternativt träd eller annan lämplig plats om ni är utomhus) och låt scouterna gå runt och titta på varandras framtida jag.  

 • AVSLUTNINGSCEREMONI

Nu är det dags att ta tidsmaskinen tillbaka till dagens datum. Samla scouterna i ring och upprepa inledningsceremonin med raketen så att ni landar i nutiden igen. 

Ladda ned mötet som PDF här.  

 JUBILEUMSMÖTE 3 – VAD ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? (förberedelsemöte) 

Ett möte där scouterna får möjlighet att vara kreativa samtidigt som de får reflektera kring vad som är det bästa med att vara scout och vara med i just den här scoutkåren.  

 1. För att komma igång så kan ni börja med denna kreativitetsövning:  
  • Du som ledare har tagit med en pryl till scoutmötet. Det kan vara precis vad som helst, en kaffekopp, en kudde eller en strumpa. Denna pryl visar du upp för alla. Sen ber du scouterna i respektive patrull, alternativt mindre grupp, att komma på så många nya användningsområden som möjligt för denna pryl. Antingen skriver scouterna själva ner detta, eller en ledare. De får 2 minuter på sig. Låt dem sedan dela med sig till varandra och få ett gott skratt.   
 2. Nästa steg är att ta med sig känslan av kreativitet men ändra frågan till: ”Vad är det bästa med att vara scout?”. För att svara på denna fråga har de 10 minuter på sig. Låt dem sedan dela med sig till de andra patrullerna.  
 3. Nu ska varje patrull på något sätt försöka gestalta minst en av dessa saker, men gärna flera. De får måla, skriva en sång eller skapa skulpturer med saker de hittar i naturen eller i scoutförrådet. Bara fantasin sätter gränser!  
 4. När de skapat sina konstverk får de presentera dem för varandra. Det är bra om de skriva ner några korta ord om respektive konstverk så att de minns till gången efter.  

JUBILEUMSMÖTE 4 – KÅRKALAS! (Genomförandemöte)  

Nu är det dags att ha kårkalas! Alla som tidigare varit scouter i kåren, alla befintliga scouter, alla supporters och alla föräldrar är inbjudna till kårkalasPS – glöm inte att skicka ut inbjudan i tid! 

Förslag på upplägg 

 1. Samlas och önska alla välkomna. Kalaset börjar med att ni samlar alla gäster och förklarar upplägget för kalaset.  
 2. Gemensam lek – ballongringen. Deltagarna står i en ring och håller varandra i händerna. En ballong ska sedan hållas i luften så länge som möjligt utan att deltagarna släpper taget om händerna. Beroende på hur många ni är kan ni behöva dela upp deltagarna i mindre ringar. Men det är roligast om alla kan bilda en enda ring. 
 3. Tårtbakartävling. En klassisk tårtbakatävling. Dela upp alla deltagare, unga som gamla, i mindre patruller och låt dem använda sin fantasi till att skapa vackra scouttårtor. Kårens ordförande kan sedan få utse några vinnare i lite olika kategorier.  
 4. Ett hyllningstal. Någon ledare från scoutkåren och/eller en av scouterna håller ett hyllningstal till scoutkåren. I talet kan ni hämta inspiration från vad ni kom fram till på förra mötet om vad som är så bra med att vara scout. Passa också på att berätta lite historia om scoutkåren, men med fokus på nutid och framför allt framtid! Här kan ni också passa på att berätta om hur kul det är att vara ledare för att inspirera fler till att anta ett ledarskap i kåren. 
 5. Vernissage med tårtätande och mingel. Efter detta är det fritt fram att betrakta alla konstverk från förberedelsemötet och om det är någon scout som skapade en sång får den gärna sjunga den nu. För övrigt är det dags att provsmaka tårtorna och mingla bland alla deltagare.  

 

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND
  Vill du bli medlem?
  Ja!