Planera för verksamhet efter nyår

Enligt nuvarande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten (uppdaterade 2020-12-14) så uttrycks vikten av att fortsätta med barnens fritidsaktiviteter.

”Det är viktigt att barn kan fortsätta med sina idrotts- och fritidsaktiviteter så långt det är möjligt. Idrottsföreningar liksom andra föreningar kan fortfarande anordna aktiviteter och enstaka tävlingar eller matcher. Däremot inte anordna cuper, lägerverksamhet eller liknande.”

Vi hoppas och tror därför att ni kommer, med stöd i rådande rekommendationer, att kunna starta upp verksamheten igen efter nyår. Så börja planera för ”det nya vanliga”, det vill säga scoutmöten utomhus med aktiviteter där det går att hålla avstånd. Det är dock upp till varje kår att göra en egen bedömning, utifrån den rådande situationen i kåren och de lokala förutsättningarna, om ni kan genomföra en säker verksamhet.

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND
  Vill du bli medlem?
  Ja!