Rapport från Demokratijamboreen

Den 18–20 november genomfördes Demokratijamboree och Scouternas stämma i Stockholm. De frågor som debatterades mest handlade om medlemskap i världsorganisationerna, vegetarisk mat och pride t-shirten som officiell scoutdräkt.

Motionen om att ansluta alla medlemmar till WOSM avslogs men styrelsen fick i uppdrag att utreda frågan om svenska scouters framtida anslutning till världsscoutorganisationerna.

Stämman beslutade att Scouterna aktivt ska jobba för att uppmuntra och underlätta för kårer, distrikt och andra delar av scoutrörelsen att öka andelen hållbar mat genom att tillgängliggöra stödmaterial och recept på hållbar kost. Policydokumentet kring hållbar utveckling ska utvecklas och vegetarisk mat ska marknadsföras på nationella evenemang och utgöra ett välsmakande och attraktivt alternativ.
Motionen om att pride t-shirten ska bli officiell scoutdräkt avslogs. Stämman gav styrelsen i uppdrag att förtydliga skillnaden mellan scoutdräkt och scoutklädsel samt uppmuntra kårerna att låta sina scouter bära valfri scoutklädsel.

Läs mer om Demokratijamboreen på Scouternas hemsida

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND
  Vill du bli medlem?
  Ja!