Utmanarscoutting 2020

Feb
7
Feb
8
Feb
9
Feb
7
-
Feb
9
Visa detaljer
Arrangör: Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Välkommen till utmanarscoutting!

Kallelse till Utmanarscoutting 2020

Härmed kallar Utmanarscoutkommittén (UScK) utmanarlagens ombud till Tinget 2020, fredagen den 7:e februari i Storstugan på Tollare folkhögskola, i enlighet med §4.7 i utmanarnas bestämmelser. Tinget avslutas under eftermiddagen söndagen den 9:e februari.

Varje utmanarscoutlag har rätt att utse två ombud. Skulle laget ha fem medlemmar har det rätt att utse tre ombud, och därefter ytterligare ett ombud för var tredje medlem. Varje utmanarscout i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund kan bli utsedd till ombud, såvida dessa inte är medlemmar i UScK.

Fullmakt för ombud vid Tinget utfärdas av utmanarscoutlaget och ska skrivas under av utmanarscoutledare, kårordförande eller vice kårordförande. På fullmakten ska alla lagmedlemmars namn finnas med. De som är utsedda till ombud markeras och övriga på listan fungerar som suppleanter.

Fullmakten ska vara förbundsexpeditionen tillhanda senast fyra veckor före Tingets öppnande. Skulle fullmakten vara förbundsexpeditionen tillhanda försent så får dessa ombud endast rösträtt om de i tid inskickade ombudsfullmakternas ombud beslutar detta. En fullmakt finns att ladda ner på här. (inom kort)

Som anges i bestämmelsernas §4.2 läggs motioner till Tinget av utmanarscoutlag eller den enskilde utmanarscouten och ska vara förbundsexpeditionen eller UScK tillhanda senast sex veckor innan tingets öppnande. Du hittar ett formulär för att skicka in motioner här. 

Handlingar till tinget publiceras senast fyra veckor innan tingets öppnande på förbundets hemsida.

Till sina resekostnader till Tinget 2020 finns reseutjämning att söka. Detta innebär att du får tillbaka pengar för resekostnader över 150 kr, såväl ombud som deltagare.

Välkommen på ett demokratiskt arrangemang.

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND