Förbundsmöte

Förbundsmötet är Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds högsta beslutande organ. Bland annat diskuteras motioner och förslag, och en ny styrelse väljs. En festkväll och mycket mingel brukar också hinnas med.

Förbundsmöte hålls vartannat år, ojämna årtal. Jämna årtal hålls istället Scouternas stämma dit alla NSF-kårer har rätt att skicka ombud.

Ombud

Varje scoutkår får skicka ett visst antal ombud som baseras på medlemsantalet som rapporterats in (se utdrag ur stadgarna nedan).

Utdrag ur stadgarna

§ 5 FÖRBUNDSMÖTESOMBUD
Vid förbundsmöte företräds scoutkårer och distrikt av valda ombud. Scoutkår med mellan tio och femtio medlemmar (varav minst fem skall vara yngre än 26 år) äger rätt att utse två ombud och två suppleanter. För varje ytterligare påbörjat 50-tal medlemmar äger scoutkåren rätt att utse ytterligare ett ombud och en suppleant.

Distrikt, som består av minst tre scoutkårer (vilka består av minst tio medlemmar varav minst fem skall vara yngre än 26 år), äger rätt att utse två ombud och två suppleanter.
Valbar till ombud vid förbundsmöte är varje medlem.
Fullmakt för ombud vid förbundsmöte utfärdas av respektive scoutkårs styrelse och distriktsstyrelse. Fullmakt skall för granskning vara förbundsstyrelsen tillhanda senast fem veckor före förbundsmötets öppnande.
Kårombud skall vara medlem i den scoutkår han eller hon är ombud för. Distriktsombud skall vara medlem i det distrikt han eller hon är ombud för.
För ombudens resor tillämpas resekostnadsfördelning.

Fullständiga stadgar kan du läsa här.

Resefördelning

Vid NSF:s förbundsmöte tillämpas resefördelning för ombuden med syfte att resan ska kosta lika mycket oavsett hur långt kårer och distrikt behöver resa för att vara representerade. På så sätt ska valet av förbundsmötesort inte behöva påverka om en kår/distrikt har råd att delta eller ej.

Alla ombuds reskostnader summeras och divideras sedan på antalet ombud. På så sätt får man fram summan alla ombud ska betala för sin resa. Kårer/distrikt kommer då antingen att få betala in pengar eller få pengar tillbaka.

Ombud och deltagare som är under 20 år behöver inte betala mer än max 150 kronor för sin resa.

Skriv en motion

Har du något du vill ändra på? Finns det något speciellt du tycker vår scoutförbund ska satsa på framöver? Då kan du motionera till förbundsmötet. Scouterna har en bra guide till hur man kan skriva en motion, kolla gärna och ta inspiration från den.

Senast 12 veckor innan förbundsmötets öppnande ska motionen finnas på förbundskansliet.

Det går bra att skicka in motionen via formuläret här nedan, maila motionen till info@nsf.scout.se eller skicka in den per post till:

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund
Box 128 25
112 97 Stockholm

Skriv en motion

Namn på motionär/motionärer:

Mailadress till motionär:

Telefonnummer till motionär:

Bakgrund:

Att-satser:

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND