Om oss

Vår vision

Vår vision är ett solidariskt och drogfritt samhälle med kreativa och modiga världsmedborgare

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att genom drogfria förebilder och scouting göra unga redo för livet

Vår värdegrund

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds värdegrund omfattar scoutlag och scoutlöfte samt IOGT-NTO-rörelsens grundsatser

Scoutlag

 1.  En scout söker sin tro och respekterar andras.
 2.  En scout är ärlig och pålitlig.
 3.  En scout är vänlig och hjälpsam.
 4.  En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
 5.  En scout möter svårigheter med gott humör.
 6.  En scout lär känna och vårdar naturen.
 7.  En scout känner ansvar för sig själv och andra.

Scoutlöfte

Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen.

Grundsatserna

Demokrati

Alla människor har lika värde och samma rätt att påverka samhällets utveckling. Vi arbetar för ett demokratiskt samhälle med jämlika förutsättningar för personlig utveckling, frihet och delaktighet. Inom IOGT-NTO-rörelsen har alla medlemmar möjlighet att göra sin röst hörd och verksamheten utgår från medlemmarnas vilja.

Solidaritet

Människor är ömsesidigt beroende av varandra och har ett medmänskligt ansvar, såväl idag som för framtida generationer. En värld där alla får ta del av välfärd och trygghet är en förutsättning för personlig utveckling och sammanhållning. Genom vår verksamhet vill vi bygga gemenskap på jämlik grund – lokalt, nationellt och globalt.

Nykterhet

I kampen för en bättre värld väljer vi ett liv fritt från alkohol och andra droger eftersom dessa utgör en belastning för såväl enskilda människor som för samhället i stort och är ett hinder för mänsklig utveckling. Genom vårt ställningstagande för personlig nykterhet och vår verksamhet utmanar vi alkoholnormen. Vi inspirerar människor till ett nyktert liv.

 

Grafik löv 2

Nykterhetslöftet

Vårt samhälle har stora problem med droger, speciellt bland ungdomar. Därför har vi ett scoutförbund med en drogfri miljö. Genom att skapa en gemenskap och trygghet, utan alkohol eller narkotika, stärker och stöttar vi varandra.

Med hjälp av att kunna mycket om hur alkohol och andra droger påverkar, och att visa hur kul man har och bra man mår utan, kan vi nå ut till fler och påverka andra. Då skapar vi en bättre värld för alla vilket scoutings grundare Lord Baden-Powell ville.

Nykterhetslöftet hjälper dig att ta ställning för att vara drogfri.

Senast när man har fyllt 12 år ska man som medlem i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund ha avlagt nykterhetslöftet:

”Jag lovar att leva helnyktert så länge jag är medlem i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, samt att efter bästa förmåga följa scoutlagen.”

Helnyktert betyder att man inte ska använda alkoholdrycker med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent (1,8 viktprocent) och inte heller narkotika eller andra medel som har en berusande effekt.

grafik paddel 1

Scoutmetoden

I Scouterna kan man göra nästan vad som helst. En filmkväll, en paddling eller ett besök på tivoli kan vara scouting, men vi gör det på vårt sätt. Med scoutmetoden! Scoutmetoden består av sju delar som alla bör ingå i en scoutaktivitet.

Scoutlag och scoutlöfte

Scoutlagen handlar i grund och botten om att vara en schyst kompis och medmänniska, det är något som alla scouter försöker leva upp till. Vi arbetar aktivt med våra värderingar genom att hela tiden diskutera dem i olika sammanhang.

Patrullsystemet (den lilla gruppen)

Alla våra aktiviteter genomförs i små grupper, patruller, där alla får synas och vara delaktiga. I patrullerna lär sig scouterna att samarbeta, leda andra och visa hänsyn. En annan viktig del av patrullsystemet är att lära sig respektera sig själv och omgivningen.

Lära genom att göra – Learning by doing

Att själv få prova, våga misslyckas och prova igen, gör att scouterna hela tiden lär sig nya saker. Genom att tänka igenom och diskutera vad som gick bra och vad som gick dåligt utvecklas scouternas kreativa förmåga att lösa uppgifter på ett smidigt sätt, något som de har nytta resten av livet. Dessutom är det roligare att få göra saker själv än att bara titta på.

Stödjande och lyssnande ledarskap

Scoutrörelsen leds av unga med stöd av vuxna. Scoutledarens roll är att alltid finnas till hands, lyssna och stötta när det behövs. De ska skapa förutsättningar för och uppmuntra till utveckling och engagemang.

Symboler och ceremonier

En viktig del i vår verksamhet handlar om att skapa andningshål där scouterna får tid för lugn och eftertanke. Det kan till exempel vara att patrullen samlas runt en lägereld där var och en får berätta hur deras dag har varit. De här stunderna skapar tillhörighet, trygghet och gemenskap.

Friluftsliv

Vi försöker vara utomhus så mycket som möjligt. Naturen erbjuder fantastiska upplevelser och skapar utmaningar där patrullens samarbetsförmåga sätts på prov. Genom att vara ute lär sig scouterna också hur viktigt det är att ta hand om naturen och ta ansvar för miljön.

Lokalt och globalt samhällsengagemang

Vi engagerar oss i och försöker påverka vad som händer i samhället, både i området där vi bor och ute i världen. Genom det lär sig scouterna kämpa för en bättre värld där alla människor är lika mycket värda och mår bra.

Med scoutmetoden finns det alltså oändliga möjligheter till aktiviteter. Det är bara din fantasi som sätter gränser!

Grafik knoprep

FAQ

Här hittar du svaren på vanliga frågor om Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Fler frågor som borde stå med? E-posta din fråga till oss på info@nsf.scout.se.

Måste man vara nykterist för att få vara med i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund?
Ja, det måste man. I medlemslöftet säger man ja till att leva helnyktert så länge man är medlem.

Varför har man scoutskjorta på sig?
Scoutskjortan är ungefär som en lagtröja, den får scouterna att känna samhörighet. Man kan välja om man vill ha den mer traditionella skjortan, en scoutpikétröja eller en scout-t-shirt.

Hur gammal måste man vara för att börja i scouterna?
På de flesta orter börjar man som spårarscout, då är man 8 år. En del kårer har även bäverscouting, då kan man börja när man är yngre. Eller så kanske kåren har familjescouting där även de minsta barnen är med. Kolla med den kåren som är närmast dig vad de har för verksamhet.

Hur många scouter finns det?
Det finns ungefär 50 miljoner scouter i världen. I Sverige finns det ca 63 000 scouter. Nykterhetsrörelsens Scoutförbund har ca 5 500 medlemmar.

Gör alla scouter i hela världen samma aktiviteter?
Inte riktigt samma saker, men mycket är lika och scouterna är en global fredsrörelse som på olika sätt jobbar för fred världen över.

Vad är scoutmetoden?
Det är en metod som vi arbetar utifrån och som gör att vår verksamhet är scouting. Läs mer om scoutmetoden ovan.

Vad gör man som vuxen i scouterna?
Det roligaste man kan göra är att vara scoutledare. Vill man inte det, finns det alltid uppgifter att hjälpa till med i scoutkåren och kårstyrelsen. Kanske materialansvarig, kassör, sekreterare eller föräldraföreningssamordnare?

Vad är förbundsstyrelsen och vem sitter i den?
Förbundsstyrelsen väljs av scoutkårerna på förbundsmötet. De ansvarar för att leda förbundet mellan förbundsmötena och ska se till att det som förbundsmötet beslutar genomförs. Styrelsen väljs på två år och de som sitter i styrelsen hittar du här.

Hur vet jag vilken scoutkår som är närmast mig?
Du kan själv söka efter din närmaste NSF-scoutkårer här. Hittar du ingen NSF-scoutkår nära dig kan du söka bland alla sveriges scoutkårer på Bliscout.se

Det finns inga scouter på våran ort, hur gör man om man vill vara med då?
Du kan kolla med något annat scoutförbund om de har verksamhet på orten. Annars kan man starta någon form av egen verksamhet, hör av dig till info@nsf.scout.se om du vill vet mer. Du kan också kontakta någon av scoutkonsulenterna som finns att hitta under rubriken ”kontakt.”

Hur gör jag om jag vill bli scoutledare?
Du kan ta kontakt med den närmaste scoutkåren och börja som ledare där. Om det inte finns någon scoutkår i närheten kan du starta en ny scoutkår. Hör av dig till info@nsf.scout.se om du vill veta mer om att leda verksamhet.

Vad finns det för utbildningar om jag är ny som ledare?
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, scoutdistrikten, scoutkårerna och scoutkonsulenterna ordnar hela tiden ledarutbildningar, så det finns alltid möjlighet att få utbildning i till exempel ledarskap och scoutmetoden.

Hur hög lön får mina scoutledare?
Som scoutledare får man ingen lön, att vara scoutledare är ett ideéllt arbete. Men en lön så god som något är att få föja med och se unga människor utvecklas och växa som individer.

Vad händer om man gör illa sig på scouterna?
När man är medlem i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund är man automatiskt försäkrad, läs mer här.

grafik kotte

Bli medlem!

Oavsett om du vill hitta en scoutkår för ditt barn eller om du själv är sugen på att bli scout hos oss är du hjärtligt välkommen!

Hitta närmaste scoutkår

För att hitta din närmaste scoutkår kan du skriva in din ort i vår sökfunktion här.

Medlemskap

Som medlem i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund lovar du att leva helnyktert så länge du är medlem. I medlemslöftet står:

”Jag lovar att så länge jag är medlem i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund leva helnyktert och efter bästa förmåga följa scoutlagen.”

I medlemskapet ingår bland annat

 • Försäkring till, från och under aktiviteterna
 • Möjlighet att delta på läger, hajker och äventyr
 • Subventionerade kurser
 • Delaktighet i scoutrörelsen samt IOGT-NTO-rörelsen både lokalt och ute i världen
 • Medlemstidningen Scouting Spirit
 • Möjlighet till e-postadress fornamn.efternamn@nsf.scout.se

Bli medlem

För att bli medlem kan du själv ta kontakt med en scoutkår eller så kan du fylla i formuläret nedan så skickas dina uppgifter till förbundskansliet och någon kommer att kontakta dig med vidare information.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Din bostadsort

Ämne

Ditt meddelande

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Kalender

  sep
  28

  Kompassen 2018

  Wendelsbergs Folkhögskola
  Visa alla datum

  Kompassen 2018

  sep
  28
   
  sep
  29
   
  sep
  30
   
  okt
  19

  JOTA/JOTI 2018

  Visa alla datum

  JOTA/JOTI 2018

  okt
  19
   
  okt
  20
   
  okt
  21
   
  nov
  9

  Aktiva Hus – distanskurs

  Wendelsbergs folkhögskola
  Visa alla datum

  Aktiva Hus – distanskurs

  aug
  31
   
  sep
  1
   
  sep
  2
   
  nov
  9
   
  nov
  10
   
  nov
  11
   
  feb
  22
   
  feb
  23
   
  feb
  24
   
  maj
  10
   
  maj
  11
   
  maj
  12
   
  nov
  9

  Demokratijamboree 2018

  CCC Karlstad
  Visa alla datum

  Demokratijamboree 2018

  nov
  9
   
  nov
  10
   
  nov
  11
   
  nov
  17

  Alkoholpolitisk kurshelg

  Visa alla datum

  Alkoholpolitisk kurshelg

  nov
  17
   
  nov
  18
   

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND