Lägesuppdatering från förbundsstyrelsen gällande utredning av en ny organisationsform i nykterhetsrörelsen 

I början av juli genomförde IOGT-NTO, UNF och Junis sina kongresser i Uppsala. NSF var representerat under den fysiska kongressen i Uppsala och gästade med en monter, minglade och bevakade respektive kongress beslut i det rörelsegemensamma förslaget om att inleda en utredning om en ny organisationsform.  

Anders som representerade NSF:s förbundsstyrelse, hälsade från förbundet och gav i samband med det vår syn på förslaget. På IOGT-NTO:s kongress blev det också tillfälle till ett särskilt inlägg vid inledningen av debatten. Anders framhöll (som tidigare) att vi ser det som en ”ny nykterhetsrörelse” och att en ny form av organisation inte räcker för att lösa de problem som ligger framför. Att det går utmärkt att vara 100% scout och 100% nykter, och att det är något som vi inte vill äventyra. Vi blev väldigt väl emottagna och fick många glada tillrop.  

De tre förbunden beslöt under kongresserna att godkänna det framlagda förslaget om att tillsätta en utredning av en ny organisationsform med stor majoritet (men inte enhälligt). En utredning kommer därför att inledas efter Riksstyrelsens möte i november. Efter att vi har fattat vårt beslut i frågan under FM i oktober.  

Vad händer nu?  

Vi i förbundsstyrelsen ser ett uppenbart behov av att ge tillfällen till frågor och samtal kring processen med en utredning av en ny nykterhetsrörelse. Vi kommer därför att bjuda in till digitala möten i september och ev. in i oktober för att ge alla tillfälle att ställa de frågor man önskar. Datum kommer inom kort att annonseras på hemsidan och i nyhetsbrev. 

I projektet händer inte så mycket nu innan Riksstyrelsens beslut i november. Förberedelser för utredningen kommer att äga rum för att kunna starta omedelbart efter beslut. Detta är en del av den process som pågått under året. Ett exempel är att inventera vilka områden som behöver utredas, i vilken mån och att prioritera dessa. Ett annat är att resurssätta projektet.  

NSF:s beslut

Det har blivit uppenbart att oavsett viket beslut vi tar på FM om att delta i utredningen, så förändras vår verklighet på ett sätt som gör att vi sannolikt behöver utreda vår egen framtid  i ett eget projekt. Omfattningen av vår egen utredning beror på om vi går med i den gemensamma utredningen och vad som ryms inom denna. Det är självklart att, då vi är en del av IOGT-NTO-rörelsen, en utredning om en ny organisationsform ska peka ut det för våra kårer och medlemmar mest gynnsamma utfallet som även gagnar en framtida nykterhetsrörelse. Hur denna framtid kan se ut har vi nu ingen aning om (även om det går bra att gissa!).  

Förbundsstyrelsen anser det självklart att i denna utredning (vår egen och gemensam i IOGT-NTO rörelsen) ge stort inflytande från kårer och medlemmar via t ex olika referensgrupper, förbundsråd och andra sammanhang. Det är också värt att påminna om att besluten om vår framtid är helt och hållet våra egna.  

Har du frågor eller tankar om den kommande processen fram till förbundsmötet är du välkommen att höra av dig till Anders Ödman i förbundsstyrelsen. 

Allt gott
Förbundsstyrelsen


Bakgrunden till förslaget och vad det innebär kan du läsa om här:
https://www.nsf.scout.se/ny-nykterhetsorganisation/ 

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND
  Vill du bli medlem?
  Ja!