Rapport från UNF:s, IOGT-NTO:s och Junis kongresser

Jag reser just hemåt från kongresserna för tre av förbunden i IOGT-NTO rörelsen. Tillsammans med NSF:s kommunikatör Emilia S och generalsekreterare Sandra K, har vi synts, minglat, pratat och framförallt lyssnat in hur Junis, IOGT-NTO och UNF hanterat frågan om förslag till utredning. Samtliga förbund biföll förslaget med stor majoritet men med flera medskick till den kommande processen.

Ur ett förbundsstyrelse-perspektiv är det mycket intressant att de tre förbunden hanterade och genomförde sina diskussioner på olika sätt. Detta är dokumenterat och något vi behöver samtala kring inför vårt eget förbundsmöte i höst.

Vi lyssnade in hur argumentationen löd, både förbundens interna diskussioner och de framträdanden och hälsningar som framfördes på varandras kongresser. Reflektionen från min sida är att UNF och Junis har likartade frågor och farhågor som NSF, samt ser möjligheterna på ett sätt som liknar vårt till viss del. Värnandet om den egna identiteten och sin verksamhet, vikten av att se till barn och ungas demokratiska skolning och oron av att inte veta vad utredningen kommer att visa. Men också en stark tro på att förbunden behöver göra en förändring för att möta framtidens förutsättningar, en vilja att utforska detta tillsammans med alla förbund för att komma närmare varandra och att ha en tilltro till utredningen och understryka att det just är en utredning som vi ska ta ställning till nu. När utredningen är färdig, då tar vi beslut om vart vi vill gå. Jag upplever att IOGT-NTO förbundet är svårare att avläsa då deras diskussioner inte var lika djuplodade som UNF och Junis. Även detta är förstås något att ta med sig.

Något som också var gemensamt för alla tre kongresserna, utöver utredningsfrågan var hur organisationerna lägger budget framöver när utfallet av överskottet från miljonlotteriet minskar i snabbare takt.

Vi behöver nu använda den tid som finns fram till förbundsmötet till att förbereda oss på olika sätt för att ta ett så välgrundat beslut som möjligt. Det är av stor vikt att alla våra medlemmar har klart för sig vad förslaget handlar om, vilka alternativ vi har samt deras respektive följder.

Scouthälsningar

// Anders Ödman, Förbundsstyrelsen


Löpande information om processen hittar du på www.nsf.scout.se/ny-nykterhetsorganisation

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND
  Vill du bli medlem?
  Ja!