Tillsammans

Tillsammans ger dig enkla verktyg för en ökad tillgänglighet och gemenskap med förståelsen för individens behov i fokus.

Tillsammans logga

Många barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (exempelvis ADHD och Aspergers syndrom), samt övriga funktionsvariationer, söker sig till scouting därför att vår verksamhet är bred och har en tillåtande atmosfär. Många ledare känner dock att de saknar kunskap i hur de på ett bra sätt kan stötta och vägleda barn med särskilda behov, till följd av olika funktionsvariationer. Det har tidigare saknats vägledande material för hur kommunikationen och samspelet med dessa barn kan förbättras och de senaste åren har många ledare därför efterfrågat ledarutbildningar inom detta område. Ur detta behov föddes projektet Tillsammans, som syftar till att göra scouting mer tillgänglig, oavsett funktionsvariation.

Tillsammans består av tre delar; en workshop, ett metodhäfte samt förslag på scoutmöten.

Studiecirkel

Nu finns Tillsammans som studiecirkel!

I samarbete med NBV erbjuds utbildningen nu som digital studiecirkel för dig som ledare i NSF. Studiecirkeln är uppdelad på fyra tillfällen under en månad. Varje tillfälle omfattar ungefär 2 timmar och genomförs digitalt via microsoft teams. Det första och sista cirkeltillfället är livesända workshops som leds av en verksamhetsutvecklare. Övriga tillfällen är självstudier och grupparbete, som planeras och genomförs av deltagarna själva, mellan det första och sista livesända cirkeltillfället. 

Start måndag 29/3 kl.19.00-21.30. Avslut måndag 26/4 kl.19.00-21.30 

Anmäl dig! 

Anmäl ditt deltagande till emma.olofsson@nsf.scout.se 

Uppge namn och kår. Sista anmälningsdag är fredag 26/3. 

Studiecirkelns innehåll och upplägg i korthet: 

Möte 1: 

Detta livesända möte är en workshop om NPF, tillgänglighet och inkludering. I workshopen, som leds av en verksamhetsutvecklare, varvas information om styrkor och utmaningar i samband med NPF med diskussioner och övningar om tillgänglighet och inkludering.   

Möte 2: 

Detta möte innebär självstudier och kunskapsinhämtning, utifrån ett givet material. Mötet genomförs individuellt, när det passar varje deltagare bäst, mellan de livesända mötena. Det är dock viktigt att tillgodogöra sig kunskaperna från möte 2 innan man genomför möte 3 och 4. I mötet får du, genom filmer, inifrånperspektiv om olika NPF-diagnoser. Du får också bekanta dig med Tillsammans metodhäfte och testa några praktiska verktyg därifrån.  

Möte 3: 

Detta möte bygger på ett grupparbete kring olika fallbeskrivningar, där ni får diskutera och fundera ut strategier som skulle kunna hjälpa ledarna i det specifika fallet. Avslutningsvis får ni enskilt formulera er egen fallbeskrivning, baserad på en verklig utmaning kring tillgänglighet och NPF, som ni upplevt i scoutverksamheten. Dessa fallbeskrivningar jobbar vi sedan jobbar vidare med i möte 4. 

Möte 4: 

Detta möte är ett livesänt uppsamlingsheat där vi går igenom uppgifterna från möte 2 och 3. Vi fördjupar diskussionerna och delar med oss av olika lösningar på fallbeskrivningarna. Vi diskuterar också lösningsfokuserat kring era egna fallbeskrivningar och ger er möjlighet att få nya perspektiv och hjälp framåt kring de utmaningar ni stött på. Även detta möte leds av en verksamhetsutvecklare.  

 

Workshop

Workshopen är en tre timmars workshop ledd av en verksamhetsutvecklare som fokuserar på att skapa en ökad kunskap kring individers behov samt ge konkreta förslag på verktyg och strategier som ledare kan använda sig av för att skapa en mer tillgänglig scoutverksamhet.

Boka workshop

Vill ditt distrikt eller din kår att vi kommer och håller i workshopen hos er? Kul! Ni kan boka in oss genom att maila tillsammans@nsf.scout.se och ge önskemål om datum som passar er.

Scoutmöten

Den tredje delen består av scoutmöten. Scoutmötena vänder sig till olika åldersgrupper vilka är specificerade i varje dokument på första sidans högra hörn. Tanken med dessa scoutmöten är att låta scouterna själva få diskutera allas likheter men också olikheter för att få en ökad förståelse kring att vi alla har olika behov och förutsättningar.

Innehåll från Kårservice

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND
  Vill du bli medlem?
  Ja!