Förbundsmöte 2021

Oct
30
Oct
31
Plats: Mölnlycke

Kallelse till förbundsmötet i Mölnlycke 2021

Scoutkårer, scoutdistrikt och utmanarscoutting inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund kallas i enlighet med stadgarna § 4 och § 5 till 2021 års förbundsmöte den 30–31 oktober, 2021.

Rösträtt tillkommer valda ombud. Scoutkårer med mellan 10 och 50 medlemmar (varav minst fem under 26 år) äger rätt att utse två ombud och två ersättare. För varje ytterligare påbörjat femtiotal medlemmar äger kåren rätt att utse ytterligare ett ombud och en ersättare. Valbar till ombud är varje medlem i kåren. Scoutdistrikt som består av minst tre kårer, vilka består av minst tio medlemmar varav minst fem är yngre än 26 år, äger rätt att utse två ombud och två ersättare. Valbar till ombud är varje medlem i distriktet. Fullmakt för ombud utfärdad av kår- respektive distriktsstyrelse skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast lördagen den 25 september.

Tinget har rätt att representera med två representanter som har förslagsrätt. Verksamhetsberättelse och övriga förbundsmöteshandlingar sändes direkt till anmälda ombud. Utdelning av röstkort till ombuden utförs i anslutning till förbundsmötet.

Motion till förbundsmötet kan väckas av enskild medlem samt scoutkår och scoutdistrikt. Motioner ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 12 veckor före förbundsmötets öppnande, dvs senast lördagen den 7 augusti 2021. För sent inkomna motioner upptas ej till behandling.

Ombudshandlingar och motioner sändes under adress
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, Box 12825, 112 97 STOCKHOLM
/Förbundsstyrelsen

Ombud

I stadgarna kan ni läsa hur många ombud ni har rätt till. En sammanställning inför FM 2021 över antal ombud ni har rätt till hittar ni även här. 

Ombudsfullmakten ska vara kansliet tillhanda senast 25 september 2021.

Maila ombudsfullmakten till info@nsf.scout.se eller skicka in den per post till:

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund
Box 128 25
112 97 Stockholm

 

Motioner

Är det något du skulle vilja att NSF gör de kommande två åren? Är det något du vill ändra på? Ta chansen att skriva en motion och lyft just de frågorna som du tycker är viktiga för NSF:s framtid! Vi vill ha dina motioner senast den 7 augusti kl. 09.00!

Maila din motion till info@nsf.scout.se eller skicka in den per post till:

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund
Box 128 25
112 97 Stockholm

Coronavirus (Covid-19)

Information till kårer, distrikt, medlemmar och föräldrar
Läs senaste nytt här

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Kalender

  Jun
  21

  Ska’ru Me 2021

  Värmland
  Visa alla datum

  Ska’ru Me 2021

  Jun
  21
   
  Jun
  22
   
  Jun
  23
   
  Jun
  24
   
  Jul
  5

  Leda Patrull Solvarg 2021

  Kungshol
  Visa alla datum

  Leda Patrull Solvarg 2021

  Jul
  5
   
  Jul
  5
   
  Jul
  6
   
  Jul
  7
   
  Jul
  8
   
  Jul
  9
   
  Jul
  10
   
  Jul
  11
   
  Jul
  12
   
  Jul
  13
   
  Jul
  31

  FRAMFLYTTAT Jamboree 21

  Norra Åsum i Skåne
  Visa alla datum

  FRAMFLYTTAT Jamboree 21

  Jul
  31
   
  Aug
  1
  09:00 - 17:00 
  Aug
  2
  09:00 - 17:00 
  Aug
  3
  09:00 - 17:00 
  Aug
  4
  09:00 - 17:00 
  Aug
  5
  09:00 - 17:00 
  Aug
  6
  09:00 - 17:00 
  Aug
  7
  09:00 - 17:00 
  Oct
  30

  Förbundsmöte 2021

  Mölnlycke
  Visa alla datum

  Förbundsmöte 2021

  Oct
  30
   
  Oct
  31
   
  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND
  Vill du bli medlem?
  Ja!